Nieuws Wanneer is virtueel realistisch genoeg?

8 januari 2021

In de vijfde aflevering van de podcastserie 'AI for Life' aandacht voor het gebruik van ‘virtual agents’ om mensen te trainen en voor te bereiden op concrete werksituaties.

 

In deze vijfde aflevering staat het gebruik van "virtual agents" om mensen te trainen centraal. Een virtual agent is een software programma dat bepaalde ‘scripts’ gebruikt, waarmee mensen bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden kunnen trainen. Steeds vaker wordt daarbij AI gebruikt, waardoor die ‘scripts’ soepeler en zo mogelijk ook steeds realistischer reageren in de trainingsmodule. Op die manier kunnenmensen worden voorbereid op werksituaties.

 

Virtueel en reëel

In deze aflevering bespreken Tibor Bosse (Radboud Universiteit), Romy Blankendaal (TNO) en Eric Jutten (The Simulation Crew) met moderator Martijn Kriens vragen als: wat is een virtual agent en hoe slim moet de virtual agent eigenlijk zijn om effectief te zijn? Is een virtuele training voldoende om aan de slag te gaan of hebben we ook andere (menselijke) feedback nodig om overtuigend te zijn? Binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc wordt hier onderzoek naar gedaan. Zo is bijvoorbeeld onderzocht of NS-medewerkers getraind kunnen worden met behulp van virtual agents en VR-brillen, onder andere gericht op een goede interactie met de klant. Beluister de podcast op Spotify: https://open.spotify.com/episode/1reqyMZFBtgaL65fyNNdOM?si=RnbCpyefQYiJcWMQvmQp1g

 

Platform

De podcast-serie AI for Life is een initiatief om experts van Radboud AI en andere kennisinstellingen in de regio Nijmegen die beroepsmatig sleutelen aan data en algoritmes een laagdrempelig platform te bieden. Ook innovatieve ondernemers die deze kennis en expertise omzetten in zinvolle producten en diensten voor de samenleving komen hier aan het woord. Hoe gebruiken ze AI, welke afwegingen maken ze? Zien ze kansen, belemmeringen, onvermoede vergezichten? De redactie achter de podcast-serie bestaat uit Martijn Kriens (Briskr.Validate!), Joey van Baarsel (Novio Tech Campus), Dirk van Schaijk (Economic Board), Pieter Lomans (Radboudumc) en Tibor Bosse (hoogleraar Communicatiewetenschap en Kunstmatige Intelligentie Radbouduniversiteit).

Meer nieuws


Artificiële Intelligentie voor betere preventie van dementie AI-Mind project ontwikkelt platform voor snelle, vroege diagnostiek

23 februari 2021 Het internationale AI-Mind project, waaraan ook het Radboudumc deelneemt, gaat slimme digitale instrumenten ontwikkelen om hersenverbindingen te screenen en het risico op dementie in te schatten bij mensen met milde cognitieve problemen. lees meer

Nieuw lab voor AI in gezondheid, gedrag en voeding

12 februari 2021 Het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) opent een nieuw lab gericht op gezondheid, gedrag en voeding. Bij dit nieuwe OnePlanet ICAI-lab for Precision Health, Nutrition and Behavior zijn Radboud Universiteit, Wageningen en Radboudumc betrokken. lees meer

Nieuwe Europese samenwerking met Innovative Medicine Initiative (IMI) wil grootste pathologie database oprichten om ontwikkeling van AI in de geneeskunde te versnellen

28 januari 2021 Om de ontwikkelingen van artificiële intelligentie (AI) in de pathologie te versnellen, gaat een Europees consortium een database ontwikkelen waarin pathologie-data gedeeld kunnen worden. Dit consortium bestaat uit toonaangevende Europese onderzoekscentra, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven. lees meer

Tuberculosevaccin biedt kwetsbare ouderen geen bescherming tegen COVID-19 Eerste resultaten BCG-PRIME studie

18 januari 2021 Het BCG-vaccin biedt kwetsbare ouderen geen bescherming tegen ziekteverschijnselen door COVID-19. Dat zijn de eerste resultaten van de BCG-PRIME studie onder 6132 kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder. lees meer

Angst en depressie bij zwangere vrouwen blijven vaak onbesproken

16 december 2020 Verloskundigen kunnen een belangrijke rol spelen in het bespreekbaar en behandelbaar maken van het probleem. lees meer

Tweede podcast 'AI for Life' Interactie mens en robot staat centraal

8 oktober 2020 De tweede aflevering in de podcastserie 'AI for Life' gaat over de rol van robots in de zorg. Het promotieonderzoek van Roel Bouman naar het gebruik van robots in de ouderenzorg was daarvoor het uitgangspunt. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet