Nieuws Geslaagde Investment Day in Radboudumc
5 oktober 2021

Radboudumc, Briskr en Oost NL organiseerden op 28 september voor het eerst een Investment Day. Ongeveer 80 wetenschappers, investeerders en ondernemers kwamen naar het vernieuwde Experience Center voor het aanhalen van de banden, het nadenken over nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en door investeringen in innovaties de zorg zo effectief en betaalbaar mogelijk proberen te houden. Speerpunten op de gezamenlijke agenda waren onder meer artificial intelligence (AI) en gepersonaliseerde zorg.

De aanwezigen kregen een divers programma voorgeschoteld. Bram van Ginneken, hoogleraar functionele beeldanalyse bij het Radboudumc, vertelde hoe hij met Delft Imaging voor het eerst AI-gedreven tuberculosedetectie op grote schaal mogelijk maakte. In 2014 richtte hij met Eva van Rikxoort het softwarebedrijf Thirona op, dat automatische analyses uitvoert op radiologische beelden - ‘Turning data into evidence’. Michel Briejer, managing partner bij Thuja Capital, verschafte inzicht in hoe investeerders naar ondernemerschap in de zorg kijken. Andere sprekers waren onder meer Andy Lürling (founding partner Lumolabs), Alexander Nicastia (Business Development), Peter Bram ’t Hoen (hoogleraar bioinformatica Radboudumc), Mark Janssen (Raad van Bestuur Radboudumc) en Chimwemwe de Gaay Fortman (manager Capital Oost NL).

Geslaagde bijeenkomst
Alle sprekers benadrukten het belang van samenwerking bij innovatie in de zorg. Daarom was er in het programma ook veel ruimte gereserveerd voor kennismakingen en één-op-één gesprekken. Na afloop klonken er veel positieve geluiden, en lijkt de Investment Day een jaarlijks terugkerend evenement te worden.
Terugkijkend op het event zegt Jan Smit, decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc: “Wetenschappers en ondernemers hebben elkaar hard nodig om echte impact te hebben. Met de Investment Day hebben we een belangrijke stap gezet om beide werelden dichter bij elkaar te brengen. Ik vind het belangrijk en mooi om daar met elkaar veel energie in te steken.”

Succesvol ondernemen
Initiatiefnemer van de Investment Day Martijn Kriens, programma manager Briskr, ziet de dag als een goede eerste stap om investeerders, wetenschappers en kennisintensieve startups bij elkaar te krijgen. “Juist door die verbinding in een vroege fase van ontwikkeling zijn we vanuit de kennisinstellingen beter in staat tot succesvolle bedrijvigheid en dus tot impact on healthcare. Dat willen we niet alleen stimuleren via zo’n jaarlijkse Investment Day, maar we gaan ook kijken naar andere manieren om het netwerk blijvend te versterken.”
Chimwemwe de Gaay Fortman: “Als Oost NL slaan we graag een brug tussen wetenschap en de private sector. Deze Investment Day is hiervan een mooi voorbeeld. Het momentum is sterk. Door elkaars krachten te benutten helpen we researchers en ondernemers hun innovaties een stap verder te brengen richting de markt.” 

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

send an email

Meer nieuws


Vier TURBO-grants voor medisch-technisch onderzoek

19 oktober 2021

Vier TURBO-subsidies zijn vandaag toegekend aan onderzoekers van de Universiteit Twente (TechMed Centre) en het Radboudumc voor vernieuwend technisch-medisch onderzoek. Met de subsidie kunnen ze gezamenlijk een innovatief idee uitwerken.

lees meer

Dit is BabyChecker!

24 september 2021

Op 21 september 2021 lanceerde Delft Imaging BabyChecker: een betaalbare en draagbare manier om echo's te doe met behulp van een smartphone.

lees meer

TropIQ zoekt met AI nieuwe mugwerende middelen

21 september 2021

TropIQ Health Sciences, een spin-off van het Radboudumc, ontvangt 1,3 miljoen dollar van de Bill and Melinda Gates Foundation om nieuwe mugwerende middelen op te sporen.

lees meer

Start-up Patholyt ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

21 september 2021

Patholyt wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Patholyt is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie

lees meer

Groot AI-project ontvangt ruim 95 miljoen voor tien jaar publiek-privaat onderzoek Radboudumc met medische AI belangrijke kartrekker in het project

20 september 2021

Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs.

lees meer

Meer varianten TLR7 gen gevonden in jonge gezonde mannen met ernstige Covid-19 Immuundeficiëntie bij afweer tegen SARS-CoV-2 reden tot screening en versnelde vaccinatie

3 augustus 2021

Spaans-Nederlands onderzoek bij gezonde jonge mannen die ernstig ziek zijn geworden na een infectie met SARS-CoV-2 heeft twee nieuwe mutaties in het TLR7 gen opgeleverd.

lees meer