Nieuws Internationale erkenning voor Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker

16 december 2021

Het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker heeft een gouden certificering voor mensgerichte zorg ontvangen van Planetree. Deze erkenning laat zien dat de survivor* écht centraal staat in de zorg die door het Expertisecentrum verleend wordt.

Op de foto: kinderoncoloog Jacqueline Loonen, hoofd Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker (rechts), krijgt het certificaat van Planetree International.

Bij het Expertisecentrum maken survivors samen met de behandelaar hun eigen behandelplan. Vertrekpunt daarbij is de persoonlijke behoefte van de patiënt: wat wil hij/zij/hen in het leven bereiken? Daar wordt de zorg op afgestemd. Deze mensgerichte aanpak is relatief nieuw en fundamenteel anders dan traditionele zorg, waarbij de arts vooral op basis van klachten een behandeladvies aan de patiënt verstrekt.

PlanetreePlanetree is een internationale non-profitorganisatie die zorgverleners stimuleert om mensgerichte zorg te bieden: zorg waarbij de behoeften en wensen van de patiënt centraal staan, de patiënt zelf regie heeft en de zorgverlener als partner optreedt. Het Planetree-netwerk bestaat uit meer dan 1.000 zorgorganisaties uit 28 landen.

Certificering bij Radboudumc

Het programma tot certificering is wetenschappelijk onderbouwd en kijkt niet alleen naar de kwaliteit van de zorg zelf, maar ook alle randvoorwaarden die nodig zijn om optimale mensgerichte zorg bieden. Denk daarbij aan de omgeving waarin de zorg verleend wordt, de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers en de bejegening van de patiënt.

Planetree heeft al deze aspecten onderzocht en getoetst, bij onder meer in focusgroepen met medewerkers, patiënten en hun naasten. De uitkomst was dat het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker op alle niveaus succesvol een cultuur van mensgerichte zorg heeft geïmplementeerd.

'Ik heb ook onderzoek gedaan naar mijn vruchtbaarheid en toen bood ze ook direct hulp aan om mee te denken over hoe je dat dan verder zou moeten onderzoeken. Hoe ik dat met mijn huisarts eventueel zou kunnen oppakken, hoe ik dat met de verzekering kon uitzoeken.'
­ Survivor over het Experticecentrum, tijdens het onderzoek van Planetree
 
'Als een van de slechts 96 organisaties wereldwijd die deze gouden certificering heeft ontvangen, is het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker een schoolvoorbeeld van mensgerichte zorg in actie. Het Expertisecentrum is de eerste organisatie in zijn soort die deze erkenning krijgt, en zal wereldwijd als rolmodel voor mensgerichte zorg dienen!'
­ Susan B. Frampton, president van Planetree International, bij de toekenning van de certificering in 2021

'Een kankerbehandeling kan tientallen jaren later nog invloed hebben op je gezondheid. Wij vinden het daarom enorm belangrijk om samen met de patiënt naar de toekomst te kijken. Dus niet alleen: ‘hoe voel je je vandaag?’ maar ook ‘wat wil je later?’ Misschien is er een kinderwens, wil iemand een marathon lopen of juist spelen met de kleinkinderen. Dát zijn de vragen die er toe doen; dáár hebben we onze zorg op ingericht. De erkenning van Planetree sterkt ons in onze overtuiging dat we met deze cultuuromslag op de goede weg zitten. We hopen dat veel zorgverleners zich bij ons aansluiten op dit pad!'
­ dr. Jacqueline Loonen, kinderoncoloog en hoofd Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker

* iemand bij wie de kankerbehandeling succesvol is afgerond

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet