Nieuws Thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoogrisico worden uitgenodigd voor COVID-vaccinatie
20 mei 2021

Jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005 met een medisch hoogrisico, die thuis wonen krijgen binnenkort via de ziekenhuizen een uitnodiging voor COVID-vaccinatie. Zij kunnen hiermee een afspraak maken bij de GGD. Zij krijgen het Pfizer-vaccin.

Deze jongeren vallen onder de medisch hoogrisicogroep die de Gezondheidsraad ook voor volwassenen heeft vastgesteld. Zij hebben een extra hoog risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Het gaat om thuiswonende jongeren met:
• een ernstig aangetast immuunsysteem (patiënten met bloedkanker, een transplantatie, nierfalen, een (ernstige) aangeboren afweerstoornis);
• een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast*.
   * Jongeren met een neurologische aandoening die niet naar de GGD kunnen komen, krijgen thuis een vaccinatie aangeboden via een mobiel vaccinatieteam. Meer informatie hierover staat in de uitnodigingsbrief.

Jongeren met het syndroom van Down of morbide obesitas, die ook behoren tot de medische hoogrisicogroep, worden via de huisarts uitgenodigd. Patiënten met een behandeling vanuit een Centrum voor Thuisbeademing (CTB) krijgen hun uitnodiging via het CTB.

Uiteraard is het wel of niet vaccineren een vrije keuze en mag de patiënt zelf bepalen of gebruik gemaakt wordt van het aanbod.

Wanneer worden de uitnodigingen verzonden?

Alle patiënten uit 2003-2005 die in het Amalia kinderziekenhuis onder behandeling zijn van een kinderarts, kinderneuroloog of kinderrevalidatie arts worden op dit moment door deze behandelaren beoordeeld of zij voor vaccinatie in aanmerking komen. Als de patiënt hiervoor in aanmerking komt wordt de uitnodiging zo spoedig mogelijk verstuurd naar de patiënt/wettelijk vertegenwoordigers. Dit gebeurt bij voorkeur zowel digitaal (via mijnRadboud) als per post. Met deze uitnodiging kan de patiënt/wettelijk vertegenwoordiger vervolgens zelf een afspraak maken bij de GGD.

Als alles naar verwachting verloopt ontvangen de betreffende patiënten/wettelijk vertegenwoordigers begin volgende week de uitnodigingsbrief. Er kan wat vertraging in de postbezorging optreden vanwege het Pinksterweekend. Wij verzoeken u ons hierover niet te bellen, maar eerst de post af te wachten.

Heeft u op donderdag 27 mei nog geen uitnodiging ontvangen en denkt u/uw zoon of dochter wel in aanmerking te komen voor deze vaccinatie? Dan kunt u vanaf donderdag 27 mei telefonisch contact opnemen met de polikliniek van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis op telefoonnummer (024) 361 44 15.

Meer informatie


Margie Alders

persvoorlichter

+31622421639
send an email

Meer nieuws


Antistoffen zitten na milde corona-infectie ook in neusvocht

27 september 2021

Onderzoek via neusvocht is makkelijker dan via het bloed

lees meer

Wilt u uw vaccinatiegegevens (alsnog) delen met het RIVM? Of kunt u deze gegevens niet inzien via MijnRIVM?

23 september 2021

Bent u als patiënt uit de medische hoogrisicogroepen in het Radboudumc gevaccineerd tegen corona? Dan is op de vaccinatielocatie gevraagd of u toestemming geeft om uw vaccinatiegegevens door te geven aan het RIVM. In uw dossier is vastgelegd of u hiervoor wel of geen toestemming heeft gegeven.

lees meer

TropIQ zoekt met AI nieuwe mugwerende middelen

21 september 2021

TropIQ Health Sciences, een spin-off van het Radboudumc, ontvangt 1,3 miljoen dollar van de Bill and Melinda Gates Foundation om nieuwe mugwerende middelen op te sporen.

lees meer

Start-up Patholyt ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

21 september 2021

Patholyt wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Patholyt is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie

lees meer

MI-robot: tumoren in beeld Podcast 8 in de serie ‘AI for Life’

21 september 2021

In deze podcastaflevering van AI for Life staat de MI-robot centraal. Radboudumc, Soteria Medical en Tesla Dynamic Coils werken aan een robot die gerichter biopten kan nemen.

lees meer