Nieuws Tom Nijenhuis benoemd tot hoogleraar Zeldzame nierziekten

30 september 2021

Met ingang van 1 september 2021 is Tom Nijenhuis benoemd tot hoogleraar Zeldzame nierziekten aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Hij coördineert de zorg voor volwassen patiënten met zeldzame nierziekten en doet onderzoek naar aandoeningen van de nierfilters en nierbuisjes.

Ruim twee miljoen Nederlands hebben een nierziekte. Bij de meeste mensen is dit een gevolg van een andere aandoening, zoals diabetes of vaatlijden. Een kleinere groep heeft één van de vele primaire nierziekten, die vrijwel zonder uitzondering zeldzaam zijn. Tom Nijenhuis richt zich in zijn onderzoek met name op twee onderdelen van de nieren: de filters en de buisjes. De miljoen filtertjes filteren het bloed en zorgen er, in gezonde staat, voor dat bijvoorbeeld eiwitten en rode bloedcellen niet in de urine belanden. Wat wel door het nierfilter heen gaat, heet voorurine. Aan de nierbuisjes vervolgens de taak om het water, zout en andere nuttige stoffen uit deze voorurine terug te halen. Wat overblijft is urine met afvalstoffen. Als hoogleraar vervolgt Nijenhuis zijn onderzoek naar zeldzame aandoeningen van de nierfilters (glomerulaire nierziekten) en van de nierbuisjes (tubulaire nierziekten), die leiden tot eiwitverlies, chronisch nierfalen of ernstige tekorten aan zouten en mineralen.

Op maat gesneden onderzoek en gepersonaliseerde zorg

Daarnaast wordt Nijenhuis, als coördinator van het team experts verantwoordelijk voor de zorg voor volwassen patiënten binnen het Radboudumc Expertisecentrum Zeldzame Nierziekten (REZN). Het centrum is aangesloten bij het European Rare Kidney Disorders Reference Network (ERKNet). Vanuit het centrum en referentienetwerk wordt ook onderzoek naar diagnostiek en behandeling van zeldzame nierziekten verricht. Zo coördineert Nijenhuis klinisch onderzoek naar innovatieve, gepersonaliseerde behandelingen. Deze zogeheten N=1 onderzoeken, waarbij de individuele patiënt in verschillende periodes zowel medicijn als placebo krijgt, zijn met name voor zeldzame aandoeningen relevant omdat het hierbij kleine groepen patiënten betreft.

Na zijn studie geneeskunde deed Tom Nijenhuis (1977, Doetinchem) promotieonderzoek bij de afdeling Fysiologie van het Radboudumc naar de calcium- en magnesiumkanalen die betrokken zijn bij zeldzame aandoeningen van de nierbuisjes (titel proefschrift: Epithelial Calcium and Magnesium Channels in Health and Disease). Daarna zette hij een onderzoekslijn op naar zeldzame aandoeningen van de nierfilters op het Researchlaboratorium Nierziekten. Na het afronden van zijn opleiding tot internist-nefroloog werd hij staflid bij de afdeling Nierziekten en ontwikkelde hij het klinisch expertisegebied tubulaire nierziekten. Zijn ambitie is persoonsgerichte zorg te geven aan patiënten: “In samenwerking met mijn regionale, nationale en internationale collega’s wil ik mensen met zeldzame nierziekten de beste zorg bieden. Onder meer via ons translationeel onderzoek wil ik de behandeling en kwaliteit van leven van onze patiënten verbeteren.”

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet