Nieuws Benjamin Wendt wint de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2022

13 mei 2022

Op 12 mei, de Dag van de Verpleging, heeft Benjamin Wendt de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2022 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit het voorgaande jaar. Benjamin won de prijs met zijn artikel over de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging. 

Infectiepreventiemaatregelen toepassen is van groot belang om (zorg)infecties te voorkomen. Het was eerder niet duidelijk hoe infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging werden toegepast en welke factoren daarop van invloed zijn. Benjamin Wendt en zijn onderzoeksgroep hebben dit in kaart gebracht via veldobservaties, groepsdiscussies met verpleegkundigen en verzorgenden, en interviews met cliënten. 

Handhygiëne

Uit de observaties bleek dat de correcte toepassing van de basismaatregelen, zoals handhygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, een grote variatie kende en vaak suboptimaal was. Mobiele communicatiemiddelen zoals tablets en telefoons zorgden voor veel werkverstoringen en werden bovendien slecht gereinigd. Uit de gesprekken met zorgverleners en cliënten bleek dat het correct toepassen van infectiepreventiemaatregelen werd bemoeilijkt door de minder voorspelbare en ongecontroleerde werkomgeving, het gebrek aan organisatorische ondersteuning, en versnippering, variatie en soms conflicterende informatie m.b.t. richtlijnen en protocollen.

‘Een innovatieve, goed opgezette studie met een duidelijke en relevante boodschap’, concludeerde de jury. Bij de prijs hoort een schilderij en een cheque van vijfduizend euro.

Meer informatie

Voor een filmpje over het onderzoek, klik hier.

Eind 2021 verscheen het bekroonde artikel in het tijdschrift International Journal of Nursing Studies: Exploring infection prevention practices in home-based nursing care: a qualitative observational study. Wendt, B., Huisman-de Waal, G., Bakker-Jacobs, A., Hautvast, J. L., & Huis, A.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet