Nieuws Radboud Science Awards 2022: fantaserende dieren, HIV-behandeling bij kinderen en proefdieronderzoek

5 juli 2022

Drie onderzoekers of onderzoeksteams krijgen een Radboud Science Award voor hun bijdrage aan de wetenschap. Met de prijs ontwikkelen de winnaars lessen over hun onderzoek voor basisscholen in de regio. Dit jaar gaan de prijzen naar Annabelle Dufourcq voor haar onderzoek naar fantasie bij dieren, David Burger en Angela Colbers voor hun onderzoek naar HIV-behandeling bij kinderen, en Lisa Genzel voor haar onderzoek naar nieuwe methodes in proefdieronderzoek.

Jaarlijks krijgen drie wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc een Radboud Science Award, waarmee zij hun onderzoek kunnen omzetten in lesmateriaal voor het basisonderwijs. De winnaars van dit jaar zijn Annabelle Dufourcq, Lisa Genzel en samenwerkende onderzoekers David Burger en Angela Colbers. Op woensdag 28 september vindt er een feestelijke uitreiking plaats door rector magnificus Han van Krieken. De winnaars presenteren dan kort hun onderzoek voor een publiek van basisschoolleerlingen.

De winnende onderzoekers ontwikkelen het komende jaar interactieve lessen voor het basisonderwijs. Dit doen ze samen met vier basisscholen uit Arnhem en Nijmegen en het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit. De lessen worden digitaal beschikbaar gesteld voor leraren en in januari 2024 uitgegeven als boek.

Fantaserende dieren

Annabelle Dufourcq is universitair hoofddocent metafysica en wijsgerige antropologie aan de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Daarnaast is zij coördinator van het Center for Contemporary European Philosophy. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de fenomenologie van de verbeelding bij dieren. Fenomenologie is de leer van hoe een wezen zijn of haar omgeving en gebeurtenissen ervaart. Dufourcq laat zien dat dieren fantasierijker zijn dan vaak gedacht. Door dieren als fantasierijke wezens te presenteren, met hun eigen perspectief, initiatief en inventiviteit, brengt Dufourcq een paradigmaverschuiving teweeg.

HIV-behandeling bij kinderen

Hoogleraar klinische farmacie David Burger en onderzoeker Angela Colbers zijn werkzaam bij de apotheek van het Radboudumc. Zij slaagden erin om de behandeling met het HIV-medicijn dolutegravir ook geschikt te maken voor kinderen. Dit effectieve en veilige antiretrovirale medicijn vormt al langer de voorkeursbehandeling voor volwassen HIV-patiënten in lagelonenlanden, maar voor kinderen was er lang geen bruikbare behandeling beschikbaar. Dankzij dit onderzoek is er een veilige dosering voor kinderen vastgesteld en is er een behandeling met een nieuwe oplosbare tablet voor baby’s vanaf vier weken. Na de publicatie van deze onderzoeksresultaten heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de doseringsrichtlijnen hierop aangepast.

Verbetering proefdieronderzoek

In het onderzoek naar geheugen en slaap worden experimenten met knaagdieren uitgevoerd, bestaande uit eenvoudige en snel uit te voeren taken. Hierbij wordt echter nog geen rekening gehouden met aangeleerd gedrag en opgedane kennis uit eerdere experimenten. Universitair hoofddocent bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour Lisa Genzel en haar collega’s ontwikkelden nieuwe methodes om een diermodel te creëren dat beter aansluit bij de complexe taken die ons brein kan uitvoeren. Hun bevindingen laten zien dat proefdieronderzoek onmisbaar is voor een beter begrip van hoe neurale netwerken en factoren als slaap van invloed zijn op gedrag en denkend vermogen. Daarnaast houdt Genzel zich bezig met het verbeteren van dierenwelzijn tijdens de experimenten en bij de verzorging en huisvesting.

De Radboud Science Awards worden op woensdag 28 september (start 10.00u) uitgereikt in de aula van de Radboud Universiteit. Meer informatie en aanmelden: www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/

Bron: Radboud Universiteit

Meer informatie


Annemarie Eek

wetenschapsvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet