Nieuws Vier subsidies voor junior onderzoekers Radboudumc Academisch Medisch Netwerk

26 april 2024

Het Radboudumc Academisch Medisch Netwerk investeert in regionale samenwerking op het gebied van prostaatkanker, bijwerkingen van protonpompremmers, vaccins voor mensen met een lagere afweer en behandeling van gevorderde knieartrose. Gezamenlijke onderzoeksprojecten, waarbij onderzoekers van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Rijnstate en Sint Maartenskliniek samenwerken met onderzoekers van Radboudumc, ontvangen in totaal ruim 1.1 miljoen euro.

Het Radboudumc Academisch Medisch Netwerk is een initiatief om de banden tussen het Radboudumc en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ziekenhuis Rijnstate en de Sint Maartenskliniek te versterken. De ziekenhuizen hebben een regionale gezamenlijke ambitie op het gebied van onderzoek: Innovatie en persoonsgerichte netwerkzorg.

Om deze ambitie te verwezenlijken investeren de ziekenhuizen in onderzoeksprojecten, waarbij onderzoekers van CWZ, JBZ, Rijnstate en SMK samenwerken met onderzoekers van Radboudumc. Na het succes van de vorige jaren zijn er opnieuw vier Junior Onderzoekers plaatsen toegekend. 

Feestelijk

Radboudumc onderzoekers en gepromoveerde onderzoekers van de samenwerkende ziekenhuizen, zijn uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen. Een beoordelingscommissie met afvaardigingen uit CWZ, JBZ, Rijnstate, SMK en Radboudumc heeft de projectvoorstellen beoordeeld op onder andere hun maatschappelijke relevantie, aansluiting op de gedeelde strategie en wetenschappelijke kwaliteit.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in het Radboudumc Experience Center op 25 april is per samenwerkingspartner één Junior Onderzoekers plaats toegekend à € 280.000,- voor een periode van vier jaar. Dit zijn de vier toegekende projecten:

Fusie van beelden van MRI en pathologie bij prostaatkanker

Radboudumc: Geert Litjens
CWZ: Jean-Paul van Basten

Dit project heeft als doel de persoonlijke behandelbeslissingen voor prostaatkankerpatiënten binnen het bestaande Prosper-netwerk van Radboudumc en partners te verbeteren. CWZ speelt een centrale rol in robot ondersteunde radicale prostatectomie (RARP) en is medeaanvrager in dit initiatief.
Prostaatkankerzorg is essentieel voor Radboudumc en CWZ, waarbij elke instelling zich richt op verschillende aspecten. Radboudumc is gespecialiseerd in diagnostiek, met name op gebieden zoals MRI en de toepassing van AI in radiologie en pathologie. Ondertussen blinkt CWZ uit in RARP-operaties en de verbetering van chirurgische resultaten. De samenwerking tussen de twee centra aan klinische zijde is al goed gevestigd, met gedeelde urologen.
We kunnen effectief gebruik maken van de complementaire kennis en expertise van beide centra door de gezamenlijke onderzoeksinspanningen op het gebied van prostaatkanker te verdiepen. Radboudumc draagt bij aan haar deskundigheid in AI en identificeert voorspellende biomarkers, terwijl CWZ haar ervaring meebrengt in het op maat maken van chirurgische behandelingen voor prostaatkankerpatiënten.

Bijwerkingen van protonpompremmers verminderen
Radboudumc: Joost Hoenderop
JBZ: Ron Kusters

Protonpompremmers (PPI's) worden door ongeveer 2,8 miljoen personen in Nederland gebruikt, en bezorgdheid over bijbehorende complicaties zoals osteoporose, chronisch nierfalen en verminderde opname van mineralen en vitaminen is in de afgelopen tien jaar toegenomen. De uitkomst van ons onderzoek zal directe voordelen bieden voor zowel medische professionals als patiënten. Artsen die PPI's voorschrijven zullen beter in staat zijn om potentieel ernstige bijwerkingen vroegtijdig op te sporen, waardoor patiënten tijdige en passende interventies kunnen ondergaan. Vanuit het perspectief van patiënten en de samenleving vertaalt dit zich naar een verbeterde gezondheidservaring en verbeterde dagelijkse functionaliteit. Onze inzichten in deze aspecten zullen worden verkregen via enquêtes gericht op het herkennen en beoordelen van symptomen.
De samenwerking tussen de twee onderzoeksgroepen, waarbij gebruik wordt gemaakt van hun complementaire expertise, belooft een dieper inzicht in klachten gerelateerd aan het gebruik van PPI's en hun correlatie met bijwerkingen die voortkomen uit abnormale elektrolytniveaus. De innovatieve algoritmen en het reeds gevalideerde klinische beslissingsondersteuningssysteem verdienen erkenning binnen het regionale netwerk vanwege hun aangetoonde waarde in de patiëntenzorg.
De consolidatie van expertise, inclusief de betrokkenheid van een internist en een ziekenhuisapotheker, completeert ons multidisciplinaire team en biedt een pad naar de praktische toepassing van de opgedane kennis. Door dieper in te gaan op de impact van een van de meest voorgeschreven medicijnen en tools te ontwikkelen voor vroegtijdige interventie, beloven onze inspanningen aanzienlijke voordelen te bieden voor de gezondheidszorg, waarbij individuele patiënten de voordelen ervaren.

Vaccinaties voor mensen met een verminderde afweer
Radboudumc: Quirijn de Mast
Rijstate: Robert-Jan Hassing

Het aantal personen met een verminderde afweer is sterk gestegen als gevolg van het toenemende gebruik van immunomodulerende medicijnen. Het gebruik van deze medicijnen is geassocieerd met een verhoogd risico op infecties, waaronder luchtweginfecties en gordelroos. Hoewel richtlijnen specifieke vaccinaties aanbevelen voor deze groep om infectierisico's te beperken, wordt de vaccinatie-effectiviteit verminderd door afweeronderdrukking, wat vaak aanpassingen in vaccinatieschema's vereist en onvoldoende bescherming biedt tegen infectieziekten. Ons project pakt deze uitdaging aan door het strategische gebruik van zogenaamde 'getrainde immuniteit-inducerende' vaccins voor te stellen om de vaccinatie-effectiviteit van andere vaccins te verbeteren.
Het project wordt uitgevoerd op de vaccinatiepoliklinieken van Rijnstate en Radboudumc. Immunomodulatoren worden voorgeschreven aan duizenden personen in beide ziekenhuizen. Beide vaccinatiepoliklinieken streven naar een leidende rol in 2024 in het centraliseren van vaccinatiezorg voor mensen met een verminderde afweer, in lijn met bijgewerkte kwaliteitsverbetering- en vaccinatievergoedingsbeleid. De innovatieve vaccinatiestrategie heeft het potentieel om de vaccinatieparadigma's voor mensen met een verminderde afweer te revolutioneren, waardoor kosten worden verlaagd en de infectiedruk bij deze vatbare populatie wordt verlicht.
Het voorgestelde project sluit goed aan bij de wetenschappelijke en patiëntenzorgstrategieën van beide partners. In Rijnstate wordt momenteel een centrum voor infectieziekten en immuniteit opgericht, inclusief een expertgroep voor vaccinatie. Dit sluit goed aan bij Radboudumc, dat wereldwijd wordt erkend voor zijn onderzoek naar immunologie en infectieziekten. Beide instituten hebben al lang bestaande en erkende vaccinatiepoliklinieken. Het bundelen van krachten in het huidige project zal het begin zijn van een uniek regionaal initiatief voor vaccinatiestudies.

Behandeling van knieartrose
Radboudumc: Dennis Janssen
SMK: Petra Heesterbeek

Totale knieartroplastiek (TKA) is een succesvolle ingreep voor de behandeling van gevorderde knieartrose. Vanwege de vergrijzende bevolking en toenames in risicofactoren zoals obesitas, wordt verwacht dat het aantal TKA-operaties de komende decennia aanzienlijk zal toenemen. TKA biedt momenteel geen permanente oplossing voor elke patiënt, en met name jongere patiënten met een langere levensverwachting hebben vaak één of meer revisieoperaties nodig gedurende hun leven. Als gevolg hiervan is het aantal revisies van totale knieartroplastieken (rTKA) de afgelopen jaren toegenomen, waarbij prognoses een aanzienlijke toename van maar liefst 90% voorspellen in de komende decennia, wat een enorme last zal leggen op het gezondheidszorgsysteem.
Revisiechirurgie gaat gepaard met een hoger risico op falen in vergelijking met de initiële operatie, waarbij 33% van de re-revisies van TKA veroorzaakt wordt door aseptische loslating.
SMK is de grootste orthopedische kliniek met jaarlijks 400 rTKA-procedures. De Orthopedische Innovaties groep is een internationaal gewaardeerde onderzoeksgroep gespecialiseerd in klinische studies, met als belangrijkste focus functionele evaluatie en overlevingsanalyse van primaire en revisie-artroplastiek.
Het Orthopedisch Onderzoekslab (ORL) van Radboudumc voert fundamenteel en toegepast onderzoek uit naar de biomechanische aspecten van musculoskeletale aandoeningen, met optimalisatie van de overleving van gewrichtsvervanging als belangrijkste focus. Het ORL heeft veel samenwerkingsverbanden met klinische en industriële partners om gewrichtsreconstructies te evalueren. Het ORL beschikt over een fysieke testfaciliteit met toegang tot menselijke lichamen en heeft een op maat gemaakte infrastructuur voor computermodellering om op populatie gebaseerde mechanische modellering te vergemakkelijken.
Het huidige project zal onschatbare input bieden om de orthopedische zorg te optimaliseren voor patiënten die een revisieoperatie aan de knie nodig hebben, die zal worden gedeeld met onze regionale klinische samenwerkingspartners.

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Prijzen en benoemingen

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet