Nieuws Update herhaalprik patiënten met een ernstige afweerstoornis

29 april 2022

Inmiddels hebben wij de informatie van het RIVM ontvangen om de selectie van patiënten met een ernstige afweerstoornis voor hun herhaalprik (2e booster) te doen. Patiënten kunnen in de week van 9 mei een uitnodiging hiervoor van ons verwachten. De herhaalprik kan worden gehaald bij de GGD.

Waarom een herhaalprik?

Patiënten met een ernstige afweerstoornis kunnen mogelijk een betere bescherming bereiken met een herhaalprik De opgebouwde bescherming van eerdere prikken kan namelijk na verloop van tijd wat afnemen. Met de herhaalprik kan de bescherming weer worden verbeterd. Daardoor bent u beter beschermd tegen ernstige ziekte, als u toch besmet raakt met corona.

Heeft u nog geen boosterprik gehad?

Heeft u de eerste boosterprik nog niet gehaald? Dan kunt u eerst uw boosterprik halen en minimaal 3 maanden later de herhaalprik. Dit geldt ook voor mensen die eerder de 3e prik in de basisserie hebben gekregen. Tussen de eerste boosterprik en tweede boosterprik moet een interval zitten van drie maanden.

Welke doelgroepen patiënten worden uitgenodigd?

Patiënten boven de leeftijd van 18 jaar:

 1. Na orgaantransplantatie;
 2. Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen);*
 3. Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie;* 
 4. Alle hematologie patiënten met indolente kwaadaardige ziekte waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bv CLL, multiple myeloom, ziekte van Waldenström);* 
 5. Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min*1.73m2 met immuunsuppressiva of nierdialyse met immuunsuppressiva; 
 6. Alle dialyse-patiënten; 
 7. Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt (volgens gedefinieerde lijst met indicaties door de Nederlandse Internisten Vereniging); 
 8. Patiënten die behandeld worden met de volgende immuunsuppressiva:
 • a.    B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumaby; 
 • b.    Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal); 
 • c.    Mycofenolaat mofetil in combinatie met (langdurig gebruik van) 1 of meerdere andere immunosuppressiva.

* Indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.

NB: doelgroep 2 en 8 ontvangen mogelijk 2 uitnodigingen omdat het RIVM gekozen heeft om de hervaccinatie en de herhaalprik (2e booster) als 2 losse vaccinatiecampagnes in te richten. 

Meer nieuws


Mondkapjes op minder plekken verplicht in het Radboudumc

5 december 2022

Binnen het Radboudumc vervalt de mondkajesplicht in alle algemene ruimten (ingang, gangen, trappen). Op zorglocaties (bijv. poli's, behandelkamers, verpleegafdelingen etc.) wordt het mondkapje nog steeds egdragen. Bij de ingang worden mondneusmaskers daarom nog steeds uitgereikt. 

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet