Nieuws Mondkapjes op minder plekken verplicht in het Radboudumc

5 december 2022

Sinds deze week is er geen mondkapje meer verplicht in de algemene ruimten van het Radboudumc, zoals de (hoofd)ingang, gangen, trappen, liften en het restaurant. Alleen op zorglocaties blijft het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 9 jaar. Zorglocaties zijn alle poliklinieken, onderzoeksafdelingen, behandelafdelingen, verpleegafdelingen en alle bijbehorende wachtruimtes. We delen daarom  bij de ingangen nog steeds medische mondkapjes uit. Natuurlijk mag iedereen die dat wil een mondkapje blijven dragen in het hele Radboudumc.   

We doen dit om kwetsbare patiënten die ook bij ons komen te blijven beschermen op plekken waar de kans op verspreiding van het coronavirus het grootst is. Tegelijkertijd komen we hiermee tegemoet aan de wens van veel mensen om minder mondkapjes te hoeven dragen.

Altijd een mondkapje bij klachten van een luchtweginfectie

Mensen met een luchtweginfectie (verkoudheid, hoesten, keelpijn of griepklachten) moeten wel overal in het ziekenhuis een mondkapje blijven dragen. Dit vinden we belangrijk omdat we onze patiënten zo ook beschermen tegen een infectie met andere luchtwegvirussen, zoals griep.

Mensen met een kwetsbare gezondheid, adviseren we ook om overal een mondkapje te blijven dragen, ook in de gangen en de lift. 

Gezondheidsvragen blijven belangrijk

Patiënten die een afspraak in het ziekenhuis hebben, krijgen een paar dagen voor de afspraak gezondheidsvragen via mijnRadboud. Het blijft belangrijk deze vragen zorgvuldig en eerlijk in te vullen, ook als u gevaccineerd bent.

De vragen zijn: 
1.    Heeft uzelf COVID-19 of heeft uw huisgenoot/partner COVID-19 of koorts en/of kortademigheid?
2.    Bent u in de afgelopen 10 dagen geïnformeerd over de besmetting van een ander met wie u in contact was?
3.    Had u in de afgelopen twee dagen klachten passend bij COVID-19, zoals koorts, kortademigheid, neusverkoudheid, keelpijn, griepachtige klachten, hoofdpijn of verlies van smaak en/of reuk, anders dan normaal voor u?

Patiënten die één van deze drie vragen met ja moeten beantwoorden, moeten overleggen met de afdeling of de afspraak door kan gaan, telefonisch of digitaal wordt, of moet worden verplaatst.

Bezoekers en begeleiders die één van deze drie vragen met 'ja' moeten beantwoorden, mogen niet naar het Radboudumc komen. Omdat we begrijpen dat dit lastig kan zijn, geven we op de website enkele tips om de naaste op afstand te begeleiden of te bezoeken.

Zelftesten: niet verplicht, wel gewenst

We vragen iedereen die voor een afspraak of bezoek naar het Radboudumc komt, een corona-zelftest te doen. Dat is geen verplichting, maar we waarderen het zeer als mensen dat wel doen. Daarmee voorkomen dat het coronavirus ongemerkt en onbedoeld het Radboudumc in komt en zich kan verspreiden. 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet