Nieuws Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. Carla van Herpen

4 februari 2023

Prof. dr. Carla van Herpen ontving vandaag, zaterdag 4 februari, Wereldkankerdag, een koninklijke onderscheiding uit handen van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, tijdens de Gamechanger-bijeenkomst van het Radboud Oncologie Fonds.

Burgemeester Bruls verraste Carla van Herpen, hoogleraar zeldzame kankers en hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc, na afloop van het officiele gedeelte van de bijeenkomst en speldde haar de versierselen op die horen bij een Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Carla van Herpen heeft een enorme staat van dienst met landelijk en internationale impact. Na haar artsdiploma aan de Radboud Universiteit (1989), en opleiding interne geneeskunde in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en het Radboudumc, werd ze in 1997 staflid op de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc. In 2004 promoveerde ze op het proefschrift: Intratumoral administration of interleukin-12 in head and neck cancer. 
In 2005 werd Carla benoemd tot chef de clinique Medische Oncologie. Vanaf 2009 ging ze zich meer toeleggen op baanbrekend onderzoek naar onder meer nieuwe geneesmiddelen (fase I/vroeg fase II-onderzoek) met speciale aandacht voor speekselklierkanker en hoofd-halskanker. Carla schreef meer dan 220 peer reviewed wetenschappelijke artikelen. Sinds 2015 is Carla themaleider rare cancers (zeldzame kankers). 
In 2018 werd Carla aangesteld als hoogleraar zeldzame kankers. Zij was daarmee de eerste hoogleraar in Nederland op dit gebied. 

Onderzoek naar zeldzame kankersoorten

Carla richt zich in onderzoek op zeldzame vormen van kanker. Voor de patiënt is hier helaas sprake van een slechtere overleving dan bij de frequenter voorkomende tumoren. Vaak komt dit doordat er een vertraging is in het stellen van de goede diagnose ten opzichte van die frequentere vormen, er minder adequate therapieën voorhanden zijn, en er minder klinische studies worden opgezet. Carla van Herpen zet zich in om de overleving en de kwaliteit van leven voor patiënten met een zeldzame kankersoort te verbeteren. Bijzondere aandacht geeft zij aan speekselklierkanker en hoofd-halskanker.
Carla geeft leiding aan een team van arts-onderzoekers binnen het Radboudumc. Ze speelt een belangrijke rol in onderzoek en nationale en internationale kennisuitwisseling. Fondsen vinden voor onderzoek is niet makkelijk. Toch lukt het Carla steeds weer om onderzoek voor de ontwikkeling van medicijn of behandeling uit te kunnen voeren. Zo heeft zij zeer succesvol deze zeldzame vorm van kanker ‘op de kaart’ gezet. Door haar onderzoek, samenwerkingen, inzet en persoonlijke aandacht voor haar patiënten, geeft zij kleur aan persoonsgerichte zorg en wordt zij gezien als een absolute autoriteit op haar vakgebied.

Aan de basis van de patiëntenvereniging

Op initiatief van Carla is in 2016 samen met enkele patiënten de patiëntenvereniging voor speekselklierkanker opgericht. Nu, zes jaar later, staat de vereniging als een huis, voelen patiënten zich gezien en gehoord én krijgt deze ziekte de aandacht die het verdient. Hierdoor worden er ook meer fondsen geworven voor het broodnodige onderzoek. 
Volgens de patiënten was dit allemaal niet mogelijk geweest zonder de inzet van ‘dokter Van Herpen’. ‘Ze staat altijd voor haar patiënten klaar, geeft uitslagen bijna real time zodat patiënten niet hoeven te wachten, begeleidt patiënten in de terminale fase en is, indien gewenst, aanwezig op hun uitvaart.’ 
Het is dan ook niet vreemd dat haar patiënten - zonder uitzondering – Carla op handen dragen.

Samenwerkingen in binnen- en buitenland

Carla van Herpen werkt veel en intensief samen met organisaties die zich bezighouden met kanker, zoals het IKNL, KWF, het Radboud Oncologie Fonds en patiëntenverenigingen in binnen- en buitenland om meer aandacht te vragen voor onderzoek. Ook is zij actief binnen de speekselkliergroep van het International Rare Cancers Initiative (IRCI). Samen met het IKNL werd een landelijk rapport over zeldzame kankers gepubliceerd in 2018. Vanuit de aanbevelingen van dit rapport nam zij in 2020 het initiatief tot de oprichting van het Dutch Rare Cancer Platform (DRCP) en vervult zij sindsdien het voorzitterschap. 

Nevenfuncties

Carla van Herpen bekleedt ook een aantal landelijke bestuursfuncties voor o.a. de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) en de Nederlandse Werkgroep Hoofdhals Tumoren (NWHHT); ze was ook medevoorzitter van de regionale werkgroep uitvoerbaarheid van de Nederlandse Stichting Klinisch Onderzoek (DCRF).

Het Radboudumc feliciteert prof. dr. Carla van Herpen met haar benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet