Nieuws Radboudumc begeleidt Indonesische promovendi in strijd tegen tuberculose

8 oktober 2023

Al 25 jaar werkt het Radboudumc samen met universiteiten in Indonesië. De afdeling Interne Geneeskunde doet dit op het gebied van tuberculose, HIV en andere infectieziekten, zoals dengue en chikungunya. Deze samenwerking leverde al meer dan 25 promovendi op aan het Radboudumc, het grootste deel afkomstig uit Indonesië. Op 18 september jl. promoveerden Raspati Koesoemadinata en Bony Lestari.

De meeste nadruk van het gezamenlijke onderzoek ligt op tuberculose. Indonesië telt wereldwijd na India de meeste tuberculosepatiënten,  meer dan 900.000 per jaar. Samenwerkend onderzoek omvat fundamenteel onderzoek (discovery science) naar mechanismen achter ontsteking en sterfte, klinische studies en geneesmiddelen trials, en public health onderzoek.

Turberculose

Onlangs kregen twee Indonesische promovendi hier in Nijmegen hun bul: Raspati Koesoemadinata (Alit) voor onderzoek naar de combinatie van suikerziekte en tuberculose, en Bony Lestari, voor  ‘public health tools’ om tuberculose beter te bestrijden in Indonesië. Met Reinout van Crevel (hoogleraar Global Health and Infectious Diseases) en Bachti Alisjahbana van Universitas Padjadjaran, zelf de eerste promovendi binnen deze samenwerking, als promotor en copromotor. Naast de decaan uit Bandung was een groot aantal huidige en voormalige postdocs en promovendi binnen deze samenwerking aanwezig om dit te vieren.

Reinout van Crevel: “We zijn enorm trots op deze samenwerking. En vandaag vooral op beide kandidaten. Ooit maakten ze als arts-onderzoeker (field physician) in onze studies voor het eerst zelf kennis met wetenschappelijk onderzoek, en nu hebben ze allebei een fantastisch proefschrift afgeleverd. Beiden gaan bovendien door met grootschalig en heel relevant vervolgonderzoek binnen onze groep. Alit naar een aantal nieuwe diagnostische methodes waarmee we tuberculosepatiënten veel eerder hopen op te sporen, en Bony naar de implementatie van een revolutionaire nieuwe methode om antibioticaresistentie aan te tonen. We doen dat in heel West-Java, waar bijna vijftig miljoen mensen wonen.” 

Toekomstige leiders

Veel promovendi verrichten relevant en inspirerend werk in een internationale context, dat hen voorbereidt op hun verdere carrière. Zo heeft bijvoorbeeld ook Arjan van Laarhoven, infectioloog en postdoc binnen deze samenwerking op het gebied van tuberculose, inmiddels zelf twee subsidies als hoofdonderzoeker binnengehaald en begeleidt hij meerdere promovendi. Dit werk versterkt ook onze rol als nationaal referentiecentrum voor tuberculose en andere mycobacteriële infecties.

Internationale samenwerkingen

Als academische zorginstelling richt het Radboudumc zich op de bevordering van samenwerking en het verstevigen van netwerken binnen Nederland en daarbuiten. Dit leidt tot een internationale verbindende werk- en leeromgeving op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek. Binnen deze samenwerking op het gebied van infectieziekten – speerpunt binnen de Radboud – vindt uitwisseling plaats van tussen zorgverleners, docenten, onderzoekers en studenten uit Nijmegen en uit landen als Tanzania, Suriname en Indonesië.

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet