Nieuws Radboudumc ontvangt BREEAM-excellent certificaat voor realisatie hoofdgebouw

15 mei 2023

Het Radboudumc ontving vandaag het BREEAM-excellent certificaat voor de realisatie van het nieuwe hoofdgebouw. Mirjam Peters, adviseur Bouwfysica en Duurzame Bouw van DGMR BREEAM-NL expert, overhandigde het certificaat aan bestuurslid en portefeuillehouder Mark Janssen.

Duurzaamheid is één van de uitgangspunten van het Radboudumc, ook als het gaat om onze bouwplannen. Na het behalen van het één-na-hoogste certificaat voor het ontwerp van het gebouw, voldoet het umc nu ook voor de uitvoering van het gebouw aan de duurzaamheidseisen behorend bij het BREEAM excellent keurmerk.

Een trotse Mark Janssen, als bestuurslid verantwoordelijk voor alles wat met bouwen te maken heeft op het Radboudumc-terrein: “Toen we zo’n 10 jaar geleden startten met de realisatie van het hoofdgebouw was duurzaamheid een echte voorwaarde. Duurzaamheid en gezondheid gaan goed samen. Je wil als ziekenhuis op alle gebieden een helende, fijne omgeving bieden voor je patiënten én je medewerkers. Met dit certificaat zijn we extra blij, want we hebben niet alleen gezegd dat we voor duurzaamheid gaan, maar met de realisatie hebben we het ook écht laten zien! We hopen dat andere ziekenhuizen hier inspiratie uit halen en volgen.”

 

Vooraanzicht hoofdgebouw

BREEAM-keurmerk

De uitvoering van het masterplan van het Radboudumc gaat gestaag, met de ingebruikname van het hoofdgebouw (gebouw A) in september 2022. Een van de belangrijke uitgangspunten voor het plan, het ontwerp en de realisatie van gebouw A (en de sloop erna) is dat het moet voldoen aan de hoogst mogelijke duurzaamheidseisen. In 2018 kreeg het ontwerp van gebouw A al een BREEAM-excellent keurmerk. Ook voor de uiteindelijke realisatie streven we naar maximale duurzaamheid. 

Toekomstbestendige huisvesting

Het Radboudumc realiseert toekomstbestendige huisvesting: compactere gebouwen waarin door intensiever ruimtegebruik en flexibel gebruik van voorzieningen, een duurzame manier van werken mogelijk is.

Bij de bouw en renovatie van de gebouwen is er nadrukkelijk ook aandacht voor duurzaam bouwen. Een duurzaam gebouw is meer dan een energiezuinig gebouw. Er is bijvoorbeeld ook gekeken naar de levensduur van het gebouw, energiebesparende technologieën en de inheemse beplanting in de omgeving van het gebouw. In de bouwplannen zijn gevels, vloeren en daken extra geïsoleerd om een zo laag mogelijk energiegebruik te realiseren. Ook zijn zonnecellen geplaatst om duurzame energie op te wekken.

Tegelijkertijd is het ontwerp ontwikkeld met het doel om zo veel mogelijk daglicht naar binnen te halen. Ook is het gebouw voorzien van groene patio’s en daktuinen. Dit past in het gevoel van welbevinden dat het Radboudumc wil creëren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Deze zogenoemde ‘healing environment’ geldt zowel binnen de gebouwen als daarbuiten. Voor alle gebouwen, ook degene die worden gerenoveerd, streven we naar BREEAM-certificering. 

Eerder kwalificatie Excellent behaald voor ontwerp

BREEAM waardeert de mate van duurzaamheid van gebouwen en gebieden in 5 klassen en is onafhankelijk. Voor het ontwerp van het A-gebouw hebben we in februari 2018 de kwalificatie Excellent behaald. Hiermee is het Radboudumc het eerste universitair medisch centrum in Nederland dat dit certificaat ontvangt. Bekijk de innovatieve en milieuvriendelijke uitgangspunten van gebouw A. Hier leest u meer over duurzaamheid in het Radboudumc.

Op weg naar de toekomst

Op dit moment wordt er flink gesloopt. De westflank van het ziekenhuis wordt verwijderd om plaats te maken voor groen en een parkachtige omgeving. Sloopwerkzaamheden gaan ‘met de klok mee’. Onlangs is gestart met het verwijderen van onderdelen van de hoofdingang, waaronder de luifel (rechts van het nieuwe gebouw). Hier leest u meer over de sloop, de plannen en kunt u alles volgen via een interactieve plattegrond. Meer over onze bouwplannen leest u hier.

Trotse betrokkenen bij het behalen van het BREEAM-excellent certificaat

 

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
lees meer

Meer nieuws


Radboudumc opent Beleeftuin Fijne plek om te proeven, te wandelen, te ontspannen

22 mei 2023

Op maandag 22 mei nam het Radboudumc officieel de nieuwe Beleeftuin in gebruik. De tuin is open voor iedereen die er gebruik van wil maken, Hij nodigt uit om te ontspannen, een gesprek te voeren en te proeven van de planten die allemaal eetbaar zijn.

lees meer

Start duurzame sloop westflank van het Radboudumc 97% hergebruik materialen & vrijgekomen ruimte wordt landschapspark

22 maart 2023

Sloop oude hoofdgebouw officeel van start. Bestuurder Mark Janssen verwijderde eigenhandig een deel van de luifel.

lees meer

Radboudumc fietste 24 uur non-stop voor opwekken groene energie Wie gaat de challenge aan en vólgt?

9 december 2022

Het Radboudumc organiseerde onlangs een energie-informatiemarkt voor eigen medewerkers. Hoogtepunt: de energiechallenge. Medewerkers fietsten 24 uur aaneengesloten zoveel mogelijk energie bij elkaar voor het eigen energienet; en dagen andere organisaties uit om de opbrengst te...

lees meer

Koning opent nieuw hoofdgebouw Radboudumc

13 september 2022

Donderdag 29 september opent Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het nieuwe hoofdgebouw en de vernieuwde campus van het Radboudumc. 

lees meer

Novio Tech Campus en Oost NL zetten in op groei campus

18 november 2021 Oost NL en NTC hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlijk verder te werken aan de groei van de Novio Tech Campus lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet