Schriftelijk toetsen

Het beantwoorden van een reeks vragen op papier is een veelgebruikte vorm van toetsing.
Naast open vragen (vragen waarop de toetsdeelnemers zelf een antwoord moeten formuleren) en meerkeuzevragen zijn er nog diverse andere vraagtypen. Denk bijvoorbeeld aan extended matching en comprehensive integrated puzzles.

Aansluiten bij leerdoelen en onderwijs

De vragen moeten goed aansluiten bij de leerdoelen en het onderwijs. Alleen dan kan beantwoording ervan inzicht geven in hoeverre iemand de leerdoelen heeft bereikt. Ook is het belangrijk dat de vragen helder en eenduidig zijn geformuleerd.

Hulpmiddelen


Over het ontwikkelen van toetsvragen en opdrachten

Om je te helpen bij het ontwikkelen van toetsvragen en opdrachten is er allerlei informatie beschikbaar waarmee je zelf aan de slag kunt. Meer informatie vind je in de docentinformatie over toetsing op intranet. lees meer op intranet

Meer weten of advies nodig? Neem contact op

contactformulier

Meer overDigitaal toetsen

Binnen het Radboudumc zijn er verschillende mogelijkheden om digitaal te toetsen:

Voor educatieve toetsen (toetsen die worden ingezet om het leren te sturen) kun je bijvoorbeeld een digitale toets maken en afnemen met Brightspace. Ook kun je toetsvragen opnemen in een e-learning met Lectora online. Of in een onderwijsbijeenkomst vragen stellen met behulp van draadloos stemmen via Wooclap.

Voor toetsen die meetellen voor een beoordeling zijn extra ICT-veiligheidseisen nodig. Voor dit soort toetsen beschikt de Radboudumc Health Academy over het digitaal toetspakket TestVision.

Zie ook de informatie over Leren & ICT: Digitaal toetsen

Toetsservice

  • Wat zijn de voordelen van digitaal toetsen?
  • Welk soort digitale toetsen en vraagtypen zijn er mogelijk?
  • Hoe formuleer ik een goede toetsvraag?
  • Hoe stel ik een cesuur vast?

Voor het antwoord op deze en andere vragen kun je contact opnemen met de Toetsservice van de Radboudumc Health Academy.Opdrachten beoordelen

Een verslag, een presentatie, het demonstreren van bepaalde handelingen: dit zijn enkele voorbeelden van opdrachten waarmee kennis en (toepassings)vaardigheid kunnen worden getoetst.

Rubrics

Voor het beoordelen van opdrachten en het geven van feedback zijn rubrics zeer geschikt.
Een rubric is een uitgeschreven voorschrift voor het waarderen (door toekenning van scores) van een product of gedrag. Een rubric heeft de vorm van een tabel met criteria en een beoordelingsschaal, waarbij elke cel een korte beschrijving geeft van de kwaliteit van de prestatie.

Meer informatie

Wil je meer weten over rubrics, bekijk dan het inspiratiedocument 'Richten en toetsen met rubrics'.
Bekijk de pdf

Contact

Wil je zelf aan de slag met rubrics, of zoek je andere tips voor toetsen met opdrachten, neem dan contact op met de toetsservice.
 

  • Medewerkers
  • Intranet