16 juni 2021

De voorbereidingen voor het onderwijs in september zijn in volle gang. De manier waarop het onderwijs vormgegeven kan worden, is onzeker vanwege de steeds veranderende werkelijkheid rondom de COVID-19 pandemie. Op dit moment gaat de vaccinatiesnelheid omhoog en zijn er vanuit de overheid versoepelingen in het vooruitzicht. De basismaatregelen worden waarschijnlijk na de zomer losgelaten. Voor de planning van het eerste kwartaal komen we daarmee voor een ingewikkeld dilemma te staan. In dit nieuwsbericht lichten we toe welke keuzes we gemaakt hebben.

Roosterproces
Om tijdig de roosters gereed te hebben voor de afdelingen in huis, wordt 6 maanden voor de start van het onderwijs al gestart met het roosterproces. Wij hebben in maart een besluit moeten nemen over de uitgangspunten voor het roosterproces van het eerste kwartaal. Gezien de enorme druk op de patiƫntenzorg en de onzekere situatie, is destijds in afstemming met het CCT en het actieteam infectie-uitbraak gekozen om ook in het nieuwe studiejaar te roosteren op 1,5 meter. Echter met het vooruitzicht van versoepelingen, komen er steeds meer vragen om het onderwijs weer volledig op de campus te laten plaatsvinden.

Op dit moment is nog niet zeker of vanaf september de basismaatregelen en de 1,5 meter kunnen worden losgelaten. Gezien de onvoorspelbare situatie in het najaar, zijn we terughoudend in het volledig loslaten van de maatregelen en blijven we 1,5 meter afstand houden. Hiermee volgen we ook het beleid van het ziekenhuis, dat strenger is dan de landelijke richtlijnen. Daarnaast vraagt het loslaten van de 1,5 meter dat er volledig opnieuw geroosterd moet worden. Daarmee zijn de roosters voor het eerste kwartaal niet tijdig beschikbaar voor de docenten en loopt deze vertraging ook door in het volgende kwartaal.

Wat nu al wel duidelijk is, is dat er maximale groepsgroottes voor ruimtes en gebouwen blijven gelden; 75 mensen per ruimte is toegestaan. Ook de kleinere ruimtes zullen niet met de normale capaciteit gevuld kunnen worden. En voor doorstroomruimtes (zoals studiepleinen en gangen) geldt een maximum.

Onderwijs eerste kwartaal
We streven ernaar om voor het eerste kwartaal binnen de 1,5 meter capaciteit zoveel mogelijk onderwijs op de campus te roosteren. De practica worden voor het overgrote deel fysiek op de campus gegeven. Voor het overige geroosterde onderwijs vindt een kwart tot een derde op de campus plaats.
Gezien de verwachte versoepelingen gaan we kijken waar verruiming mogelijk is. Dat doen we door:

  • Onderwijsactiviteiten die nu grotendeels online geroosterd zijn, deels om te zetten naar ‘on campus’. Binnen de mogelijkheden van het huidige rooster.
  • Daarbij geven we voorrang aan werkgroepen voor de bachelor studenten eerstejaars ’20-’21 en ’21-’22.
  • Ook worden alle toetsen voor het eerste kwartaal fysiek op de campus gepland.

Mocht eind augustus/begin september blijken dat er meer mogelijk is dan nu wordt voorspeld dan gaan we de mogelijkheden op de campus verder uitbreiden door:

  • Per direct openstellen van extra ruimtes voor zelfstudie en ontmoeting (lokalen, studieplein, bibliotheek, etc.). Zo krijgen studenten de ruimte om onderwijs dat nog online wordt gegeven toch op de campus te volgen en wel interactie met elkaar te hebben.
  • Meer ruimte te geven aan sociale activiteiten op de campus.

Onderwijs tweede kwartaal
Ook hiervoor geldt dat het lastig te voorspellen is hoe de situatie dan is. Uitgaande van de positieve berichtgeving en de verwachting dat dit doorzet in het najaar, kiezen we ervoor om voor het tweede kwartaal de 1,5 meter beperking los te laten. We gaan het rooster op de oorspronkelijke ruimtecapaciteit plannen. Hoorcolleges en responsiecolleges worden wel online geroosterd gezien de positieve ervaringen van het afgelopen jaar. Daarnaast voorkomen we daarmee dat er grote groepen studenten tegelijk in hetzelfde gebouw bij elkaar komen.

Zowel voor de aanpassingen van het rooster voor kwartaal 1 als de uitvraag voor kwartaal 2, neemt het roosterteam in juni contact op met de modulecoƶrdinatoren. Het is niet nodig om zelf hiervoor een verzoek in te dienen.

Het handhaven van de 1,5 meter maatregel in kwartaal 1 en het loslaten van de 1,5 meter in kwartaal 2 geldt ook voor andere werkterreinen, zoals de verpleegkundige vervolgopleidingen en CPE. Ook hier kijken we op maat naar mogelijkheden voor verruiming.

Mocht er naar aanleiding van dit bericht nog een vraag zijn, dan kan contact worden opgenomen met Postbus 1 loket van de Radboudumc Health Academy: 1loket.rha@radboudumc.nl

Lees ter informatie ook het bericht dat naar al onze studenten verstuurd is

We zien ernaar uit dat we onze studenten in het nieuwe collegejaar weer meer op de campus kunnen ontvangen!
 

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Health Academy docenten

Meer nieuws


Ouderdag medische faculteit Wil jij een workshop verzorgen?

6 oktober 2021

Tijdens de Ouderdag op zondag 24 oktober nemen studenten hun ouders mee naar de faculteit, waar ze kennismaken met de studieomgeving van hun zoon of dochter en het onderwijs op de medische faculteit. Het thema is 'medisch tijdreizen'.

lees meer

Versoepelingen coronamaatregelen per 25 september Wat betekent dit voor het onderwijs?

22 september 2021

Per 25 september laten we in Nederland de 1,5 meter maatregel in de meeste gevallen los. Wat betekent dit voor het onderwijs?

lees meer

Onderwijs op de campus in het nieuwe collegejaar Wat betekent dit voor het onderwijs vanuit het Radboudumc?

30 augustus 2021

Onze campus vanaf het nieuwe collegejaar weer voor een groot deel open kan. Wij informeren je graag wat dit voor het onderwijs vanuit het Radboudumc betekent.

lees meer

Zelftesten vanaf 1 mei online te bestellen

3 mei 2021

De testen zijn online aan te vragen en worden thuisbezorgd

lees meer