Onderwijs Alle events Conferentie Artsen met Karakter

Over de conferentie

Jonge artsen krijgen het nodige voor de kiezen in hun werk in de gezondheidszorg. Voor startende professionals in andere domeinen is dat vaak niet anders. Om dan je werk ethisch verantwoord te kunnen doen en er zelf ook ‘een beetje mens bij te blijven’ is het van belang tijdens je opleiding een robuuste persoonlijke en professionele identiteit te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat?

lees meer

Over de conferentie

Jonge artsen krijgen het nodige voor de kiezen in hun werk in de gezondheidszorg. Voor startende professionals in andere domeinen is dat vaak niet anders. Om dan je werk ethisch verantwoordelijk te kunnen doen en er zelf ook ‘een beetje mens bij te blijven’ is het van belang tijdens je opleiding een robuuste persoonlijke en professionele identiteit te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Hoe vorm je je persoonlijke en professionele identiteit gedurende de Masterfase van je studie? Wat zou je daarbij kunnen ondersteunen? Welke vormen van onderwijs zouden kunnen werken? En zouden (deugd)ethiek en kunst daarbij misschien ook behulpzaam kunnen zijn? 

Wat is de achtergrond van deze conferentie? 

Deze conferentie is een initiatief vanuit het Comenius-Senior fellowship-project Artsen met karakter. Jos Kole (jos.kole@radboudumc.nl) en Anne-Fleur van der Meer (beiden IQ healthcare – Radboudumc) voeren dit project uit. Ze werken daarbij samen met de leerlijn Professionele ontwikkeling van de MA Geneeskunde (dr. Petra van Gurp), met de patiëntenadviesraad van de Radboud Health Academy en met (voormalig) coassistenten (Annemieke Jalink, Rozemarijn Haccou) van het Radboudumc. 
Het Comenius-netwerk is een landelijk netwerk van onderwijsinnovatoren.

Inschrijven

Na aanmelding krijg je meer gedetailleerde informatie over het programma, de inhoud van de onderdelen en wie de workshops houden. Aan het begin van de conferentie kies je naar welke workshops je toe wilt. 

naar het formulier

Contact Events

Bianca Gremmen-van Bergen
Projectmedewerker

(06) 27 20 96 01
contactformulier


Locatie Auditorium van het Radboudumc Experience Center

Bezoekadres

Geert Grooteplein 15
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 15
Ga naar binnen bij: Experience Center

Wat kun je verwachten?

We bieden een gevarieerd programma van 09:30 - 16:30 uur

lees meer

Wat kun je verwachten?

Wat kun je verwachten? 

We starten de conferentie met theater. Het Toetstheater speelt een interactieve toneelvoorstelling waarin twee ethische problemen van coassistenten uitgespeeld worden. Als publiek beslis je mee hoe het toneelstuk verder gaat. Welke keuze deugt?  

Daarnaast is er door de dag heen, in drie sporen en twee tijdsloten, een aanbod van zes verschillende workshops. 

A. Spoor Theorie & Onderzoek 

1. Dr. Marcel Becker, Universitair Hoofddocent Ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen 
Crashcourse deugdethiek 
Deugden zijn goede karaktereigenschappen die zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Maar hoe verwerven mensen ze? Wat zijn eigenlijk goede karaktereigenschappen? En hoe breng je een goede karaktereigenschap in de praktijk?  
In deze ‘crash course’ deugdethiek krijg je antwoord op deze vragen. We onderzoeken dat een deugd draait om goede emotionele vorming: een goede houding is het midden tussen emotionele extremen. In een organisatie als een ziekenhuis is de voorbeeldfunctie van supervisor/leidinggevende daarbij van belang. Vervolgens kijken we naar concrete deugden:  
* moed/lef, als vermogen om tegen weerstand in het oog op het goede gericht te houden; 
* rechtvaardigheid.
Het zal leiden tot kritische vragen aan jezelf.
Het derde onderdeel van de ‘crash course’ is een deugdethische oefening. In een dilemma-situatie onderzoeken we waar de emotionele extremen liggen, en hoe een deugdzame houding daartussen ligt.  

2. Dr. Anne de la Croix, Universitair docent Onderwijs en interactie, VUmc, en Sven Schaepkens, promovendus Onderzoek naar reflectie-onderwijs ErasmusMC  
Tuinieren om te floreren? Identiteitsvorming van artsen in opleiding 
Hoe denken we dat geneeskundestudenten en artsen in opleiding groeien en tot bloei komen? Hoe vinden deze jonge mensen hun professionele identiteit en hoe kunnen we ze in die reis begeleiden?  
Deze interactieve workshop (zonder zombies) zorgt voor nieuwe en uitdagende ideeën over vorming, docentschap, en reflectie. We stimuleren het groepsgesprek door gebruik te maken van een ludiek filmpje met tuiniermetafoor, en van opgenomen gesprekken tussen huisartsen in opleiding. 

B. Spoor Ontmoeten 
Bij de workshops Ontmoeten kun je in gesprek met patiënten en coassistenten over hun ervaringen bij deugd- en karakterontwikkeling van artsen in opleiding. Welke eigenschappen heeft een goede arts? En wie bepaalt eigenlijk wat je professionele identiteit zou moeten zijn? 
 
1. Hanny Serbee, Rene Tabak, Anja Ros - Patiëntenadviesraad RHA  
‘Ontmoeting met patiënten: welke artsen willen patiënten aan hun bed?
De vraag wat een goed dokter is, wordt door patiënten niet vanzelfsprekend hetzelfde beantwoord als door artsen, artsen-in-opleiding en opleiders. Onder leiding van leden van de PAR RHA worden concrete voorbeelden, ervaringen en inzichten van patiënten besproken waaruit duidelijk wordt dat voor patiënten soms andere dingen belangrijk zijn dan verwacht. In het bijzonder wordt stil gestaan bij bemoeizorg.
 
2. Annemieke Jalink (voormalig coassistent Radboudumc) & Jos Kole 
Ontmoeting vanuit coassistentenperspectief: op zoek naar het juiste midden 
In het kader van het Comenius-project Artsen met Karakter maakte Annemieke een filmpje waarin ze als coassistent, concreet en praktisch, aan mede-coassistenten uitlegt waarom deugd- en karakterontwikkeling je kan helpen bij je identiteitsontwikkeling. We bekijken het filmpje en gaan in gesprek over hoe coassistenten beoordeeld worden, welke momenten je kent waarin artsen rolmodel waren (of juist niet), en wat coassistenten en artsen in opleiding nodig hebben om zich tot goede artsen te ontwikkelen. 

C. Spoor Werkvormen 

1. Jelle van Gurp, Universitair Docent Ethiek van de Gezondheidszorg - Radboudumc 
Voorstellingsvermogen, verbeeldingskracht en empathie 
Centrale thema’s van deze workshop zijn voorstellingsvermogen, verbeeldingskracht en empathie. Voor iedereen die betrokken is bij onderwijs in de gezondheidszorg zijn deze deugden belangrijk. Of het nu gaat om zorg verlenen, vormgeven van relevante onderwijs-inhoud, of overbrengen van een boodschap bij een publiek, het kan niet zonder het vermogen je te kunnen inbeelden wat er bij iemand leeft. Niet voor niets leren we onze studenten dat empathie behoort tot de belangrijkste deugden waarover zij als professional moeten beschikken.   

Toch is het met deze deugden makkelijker gezegd dan gedaan: hoe hangen ze samen? Kunnen we ze ‘leren’? In het multidisciplinaire onderwijs-ontwikkelproject ‘In de geest van de kunst’ (Comenius Teaching Fellowship), een samenwerking tussen studenten, ervaringsdeskundigen en psychiaters, hebben we ruimschoots ervaring opgedaan met onderwijsvormen waarin we masterstudenten geneeskunde konden laten reflecteren op en oefenen met deze deugden. In die oefeningen spelen verhalen (analyseren en schrijven) en kunst een belangrijke rol.  

We gaan in deze interactieve workshop vooral doen. Na een korte introductie over voorstellingsvermogen, verbeeldingskracht en empathie (en de rol die literatuur en schrijven daarin kunnen spelen), gaan we samen aan de slag met enkele van onze werkvormen, vertellen we over onze ervaringen en reflecteren we op verdere toepassingen.  

2. Drs. Simone Naber, Opleidingscoördinator en docent Ethiek van de Gezondheidszorg – Radboudumc 
Verhalen die deugd doen 
Hoe, heel concreet, meer aandacht aan deugd- en karakterontwikkeling te besteden in onderwijs aan studenten Geneeskunde. In deze workshop gaan we aan het werk met een werkvorm die docenten bij het Radboudumc ontwikkelden, met behulp van een al bestaande methode voor Moreel Beraad. We gebruiken de Handleiding Hermeneutisch Gesprek om verhalen die studenten zelf geschreven hebben te analyseren en te bespreken. In die verhalen ontstaat ruimte voor allerlei emoties, overwegingen, en persoonlijke karaktertrekken (deugden!) die in beknopte ‘ethiek casuïstiek’ meestal uit het zicht verdwijnt. Daarmee open we de weg naar reflectie op deugd- en karakterontwikkeling. 

We sluiten de conferentie af met een talkshow waarin twee schrijvende artsen te gast zijn. Met coassistent Rozemarijn Haccou als sidekick gaan we in gesprek met Anna Verhulst (internist in opleiding) en Rutger Verhoeff (huisarts). Ooit, in hun opleiding tot basisarts, begonnen ze met schrijven en ze doen dat nog steeds. Wat bracht hen aan het schrijven? En wat kan schrijven voor de ontwikkeling van je professionele identiteit doen?  
 
In de middagpauze wordt voor een lunch gezorgd en aan het eind van de dag is er tijdens een ‘karaktervolle borrel’ gelegenheid om na te praten. 

 



Voor wie is deze conferentie bedoeld?

Voor coassistenten Geneeskunde en anderen die in opleiding zijn tot arts (bijvoorbeeld AIOS), voor docenten en opleiders van artsen (coaches, mentoren, enz.), voor docenten ethiek in de gezondheidszorg, voor patiënten geïnteresseerd in medisch onderwijs, voor iedereen (studenten, docenten, onderwijscoördinatoren) geïnteresseerd in vorming van persoonlijke en professionele identiteit in het mbo, hbo en wo, in de gezondheidszorg en in andere domeinen.  


Inschrijvingskosten

De kosten voor deelname bedragen € 30,-. Studenten betalen een gereduceerd tarief van € 10,-. 

  • Medewerkers
  • Intranet