Over het coschap

Je staat aan het begin van het coschap KNO-Heelkunde in Bernhoven Ziekenhuis. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode. lees meer

Over het coschap

Stagebegeleider

Dhr. M.H.W. van Deurzen
Samenstelling maatschap
Dhr. T. van Deurzen
Dhr. M.G.E. van de Goor
Mw. I. Gooskens
Mw. Dr. P.J. Koornstra
Dhr. S.J.F. Saers

Secretariaat

Marjan van den Tillaart             0413-402432

Nieke Winia                              0413-401603

Afdeling

Op de polikliniek KNO (locatie Uden) wordt de zorg geleverd door 5 KNO-artsen. Er worden per dagdeel door maximaal 3 KNO-artsen poliklinische spreekuren gehouden. Daarnaast zijn er per week 8-10 dagdelen OK. Op de locatie Uden is meestal een spreekkamer of behandelkamer beschikbaar om patiënten te onderzoeken en te studeren. Er is op de polikliniek KNO in Uden een kleine eigen KNO bibliotheek beschikbaar. Opgenomen patiënten verblijven hoofdzakelijk op de afdeling dagbehandeling, short-stay en kinderafdeling.

Opzet coschap (locatie Uden en Oss)

Na afloop van een introductieronde door het ziekenhuis, wordt de coassistent op de eerste maandag door een medewerker van de afdeling Zorgopleidingen, naar de polikliniek gebracht.
De coassistenten zijn welkom op de polikliniek, poliklinische behandelkamer en de OK. De coassistent is altijd in Uden aanwezig. Er zijn tal van poli’s, onderzoeken en activiteiten waar je bij kan meekijken/deelnemen. De coassistent wordt wisselend begeleid door een van de KNO-artsen. Na een of meer spreekuren meekijken worden daarna door de coassistent nieuwe patiënten onderzocht en aansluitend besproken met de KNO-arts.


Activiteiten binnen het coschap

Er zijn tal van poli’s, onderzoeken en activiteiten waar je bij kan meekijken/deelnemen. lees meer

Activiteiten binnen het coschap

Polikliniek

8.30 uur tot 12.40 uur
13.30 uur tot 17.20 uur

OK

8.00 uur tot 17.00 uur

PBK (poliklinische behandelkamer)
(eens per twee weken op donderdagochtend) 8.20 uur -12.30 uur

MDO’s

Iedere week op Dinsdag           16.00-17.30 uur            OSAS MDO
Om de week op Dinsdag           12.00-13.00 uur            Duizeligheid MDO

Onderzoeken/activiteiten poli

Allergietest                               (meekijken met assistente)
Logopediste                             (meekijken op ma ochtend, woe, do of vrijdag)
Toon- en Spraakaudiogram       (meekijken met assistente)
Evenwichtsonderzoek               (meekijken met assistente/KNF laborante (overleg even met Ellen, assistente))


Praktische zaken

Bekijk hier meer informatie over kleding, beoordeling e.d. lees meer

Praktische zaken

Statusvoering

De coassistent ziet de nieuwe patiënt en vult de anamnese en bevindingen bij lichamelijk onderzoek in, in het EPD. Naast de anamnese en het KNO-onderzoek wordt van de coassistent een differentiaaldiagnose en een plan voor een eventuele behandeling verwacht.

Operatiekamer

Aanvang 8.00 uur. Tevoren graag even overleggen met de opererend KNO-arts. Op de operatiekamer kan de coassistent in het algemeen meekijken en er zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van een camera en monitor. Indien de aard van de ingreep het toelaat, kan de coassistent ook assisteren.

Spoedpatiënten

Deze worden in het algemeen tijdens het spreekuur door de dienstdoende KNO-arts gezien. De coassistent dient er zelf voor zorg te dragen om daarbij zo veel mogelijk mee te kijken. De coassistent doet geen avond- of weekenddiensten.

Visite

Meestal wordt er voor het poliklinisch spreekuur visite gelopen op de verpleegafdeling en na afloop van het OK programma, of komen de patiënten naar de polikliniek.

Beoordeling

Tijdens het co-schap vinden beoordelingen plaats dmv KPB’s de co-assistent is zelf verantwoordelijk voor het behalen van voldoende KPB’s deze kunnen aan iedere arts gevraagd worden. In de tweede week van het coschap vindt er een eindbeoordeling plaats aan de hand van het digitale beoordelingsformulier vanuit het Radboud UMC. Als leidraad voor kennis en vaardigheden wordt daarbij het blokboek gehanteerd. Er is geen aparte kennistoets. In principe vindt de eindbeoordeling door Dhr. M.H.W. van Deurzen plaats. Bij zijn afwezigheid zal een andere KNO-arts dit overnemen.

Disciplineoverstijgend opleidingsprogramma

Eenmaal per maand is er een assistentenonderwijs op dinsdagavond waar ook de coassistenten uitgenodigd zijn. Dit vindt plaats op de locatie Uden en is verplicht voor de coassistenten. Bij het begin van de stage krijg je het onderwijsschema. Afwezigheid dient gemeld te worden bij de secretaresse en opleider.

Kleding/houding

Van de coassistent wordt verwacht dat hij/zij netjes verzorgd gekleed is. Een witte jas zal door het ziekenhuis worden verstrekt. Er wordt een actieve, geïnteresseerde en empatische werkhouding verwacht.    


Telefoon­nummers

Hier vind je alle telefoonnummers. lees meer

Telefoon­nummers

Telefoonnummers ziekenhuis Bernhoven

Doorkiesnummer polikliniek      : 0413 - 401604
Secretariaat                             : 0413 - 402432 / 0413-401603
Dhr. M.H.W. van Deurzen          : 0413 - 401621
Mw. I. Gooskens                      : 0413 - 401616
Dhr. M.G.W. van de Goor         : 0413 - 401615
Mw. Dr. P.J. Koornstra              : 0413 - 401619
Dhr. S.J.F. Saers                      : 0413 - 401620
 

  • Medewerkers
  • Intranet