Onderwijs Informatie coschappen Coschap bij Bernhoven

Over het ziekenhuis

Je begint aan je coschap binnen het Ziekenhuis Bernhoven in Uden. We hopen dat je het naar je zin zult hebben en dat je veel zult leren. Het is handig als je de informatie op deze pagina doorneemt voordat je begint aan je coschap.

lees meer

Over het ziekenhuis

Bernhoven is een algemeen ziekenhuis dat ‘allround’ zorg levert aan de inwoners van de regio Oss - Uden - Veghel.

Bernhoven staat bekend als ziekenhuis dat zaken vaak net wat anders aanpakt. Daar liggen bewuste strategische keuzes aan vooraf. Zoals onze keuze op toekomstbestendige zorg: meer focus op kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Voor de komende jaren hebben we een nieuwe strategie verwoord. Hierbij bouwen we nadrukkelijk voort op onze koers om in te zetten op kwaliteit en toegankelijkheid. Binnen deze strategie focussen we op de mens. Op zijn gezondheid. Bernhoven wil in 2025 een gezondheidsorganisatie zijn. Alles waar we welbewust voor kiezen bij Bernhoven komt voort uit onze belofte:

 

Uit liefde voor mensen creëren we samen de allerbeste gezondheidszorg

Uit liefde voor mensen gunnen we jou een mooi leven

En helpen we samen jouw gezondheid te verbeteren

Als professionals groeien we elke dag, om met elkaar de gezondheidszorg te vernieuwen

 

Bernhoven vindt het opleiden van professionals voor de zorg belangrijk. De specialisten van de vakgroepen waar je stage gaat lopen, hebben een programma voor je opgesteld waardoor duidelijk wordt wat je kunt leren. Op deze manier proberen we zo goed mogelijk op je wensen en behoeften af te stemmen. Heb je opmerkingen of suggesties om het coassistentenonderwijs verder te verbeteren, dan horen wij dit graag van je.

In dit document vind je praktische informatie die van belang is tijdens je coassistentschap: bijvoorbeeld informatie over je stagebegeleider, het specialisme, de opzet van het coassistentschap, het onderwijsprogramma, de beoordeling, de besprekingen, bereikbaarheid en aanwezigheid. 

Hiermee proberen wij de voorwaarden te creëren voor een succesvol leertraject. Hoe succesvol het zal zijn hangt voor een groot deel af van jouw inbreng en motivatie. Je leert het meest met een goede voorbereiding, een actieve opstelling en door reflectie. Als je vragen hebt, stel ze aan je opleider en de specialisten van de maatschap waar je stage loopt.

Voor algemene zaken kun je terecht bij de afdeling Zorgopleidingen.

Wij wensen je een prettige tijd in ziekenhuis Bernhoven toe.

 

 

Vragen? Neem contact op

Je eerste aanspreekpunt voor algemene vragen over je coschap is mevrouw. I. Henderson.

 

lees meer

Vragen? Neem contact op

Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 0413 – 402039 of via email i.henderson@bernhoven.nl.


Melden op de eerste dag

Je ontvangt een brief waarin staat waar en hoe laat je je op je eerste stagedag moet melden in Uden. Heb je deze niet ontvangen, neem dan contact op.

Voor je begint

Voor je aan je coschap begint heb je de volgende zaken nodig. lees meer

Voor je begint

Voor je begintBereikbaarheid

Bekijk de bereikbaarheid van de verschillende vestigingen van het ziekenhuis op de site van Bernhoven. ga naar de site
  • Medewerkers
  • Intranet