Over het coschap

Doel coschap neurologie

Verwerven van competenties binnen de neurologie maar bovenal veel zien en leren. Belangrijk daarbij is dat jij degene bent die het co-schap succesvol kan maken. Je bent bij ons om dingen te leren, maak daar gebruik van. Dus als je iets niet weet of snapt, vraag het; wij zullen je begeleiden en proberen je te prikkelen, maar het initiatief ligt bij jou.


Beschrijving Vakgroep
De vakgroep neurologie bestaat uit 8 neurologen:

  • Dhr. dr. W.J.T. van de Beek
  • Mw. dr. A.E.P. Bouwmans
  • Mw. W.H. Galama
  • Dhr. J. Kliffen
  • Dhr. J.J.B. Klück
  • Dhr. B. van de Langerijt
  • Dhr. J. Lion
  • Mw. M. Stuivenvolt

Wij zijn allen algemeen neuroloog met ieder zijn aandachtsgebied(en). Angela Bouwmans en Jasper Kliffen zijn formeel opleider co-assistenten.

De opleiders van coassistenten en afdeling Zorgopleidingen wensen je een prettig en leerzaam coschap.
Wij hechten er belang aan van je terug te horen hoe je de begeleiding ervaren hebt en of je voldoende leersituaties aangeboden hebt gekregen.


Over het coschap

Je staat aan het begin van je coschap Neurologie in Bernhoven Ziekenhuis. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode. 

lees meer

Melden eerste dag

Je ontvangt een brief waarin staat waar en hoe laat je je op je eerste stagedag moet melden. Heb je deze niet ontvangen, neem dan contact op met mevr. Henderson i.henderson@bernhoven.nl .

Ziek of afwezig?

Bij onverwachte afwezigheid en/of ziekte graag dit melden net voor 8.00 uur. Via de centrale kan doorverbonden worden met de dienstdoende neuroloog. Dit kan ook doorgegeven worden aan je mede co-assistent.Rooster en werk­zaamheden

Opzet coassistentschap

Iedere co-assistent verblijft 4 weken, waarbij er in totaal twee co-assistenten zijn, die tegelijk het co-schap beginnen. De ene begint met twee weken werkzaamheden polikliniek en daarna twee weken kliniek, en vice versa.

Op de eerste maandag word je tussen 08.15 en 08.30 uur verwacht bij de receptie voor een algemene introductie van alle co-assistenten. Hier krijg je een naambadge, jas en inloggegevens. Rond 9.00 - 9.30 uur word je naar de afdeling gebracht. De eerste dag kan men onder andere het systeem in Bernhoven (xCare e-learning in Bernhoven Leert) leren kennen en de poli voorbereiden.

Voor iedereen:

Dagelijks overdracht om 8.00 – 8.30 uur (verzamelen op de back office). Maandagochtend is de grote visite (aanvang SCU) en om 13.00 uur radiologiebespreking (afdeling radiologie).

 

Verpleegafdeling/SCU/consulten/SEH (2 weken)

Visite vangt aan rond 8.30 uur (B3O of SCU), het MDO met paramedici en revalidatie is op dinsdag en vrijdag om 10.45 uur op B3O (de verpleegafdeling).
Dagelijks 11.00 en 11.30 uur één of twee TIA-poli patiënten (op de afdeling B3O) zien en bespreken met de superviserend neuroloog.

 

Polikliniek (2 weken)

Dinsdag t/m vrijdag poli: voorbereiden van de nieuwe patiënten geeft de gelegenheid om van te voren zaken op te zoeken in het patiëntendossier en/of literatuur om beslagen ten ijs te komen bij het nabespreken van de poli patiënten. De maandagmiddag kan hiervoor eventueel gebruikt worden (staan dan geen patiënten gepland) om de week vooraf door te kunnen nemen. Controleer wel altijd tevoren of er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de planning.

Het streven is om iedere ochtend en iedere middag 2 patiënten te zien en bespreken. Hiervoor staan 45 minuten en aansluitend het bespreken en samen met de superviserend neuroloog de patiënt te zien. Tijdsplanning is ook een belangrijk onderdeel van poli dus het is van belang om na 45 minuten een goede anamnese, neurologisch onderzoek, conclusie en voorstel beleid te hebben.
 

Voordracht.

In week twee en week vier is er tijd en ruimte gepland tijdens/vlak na de lunch voor een referaat.  Dit kan eventueel in overleg met een van de neurologen.

 

Klinische neurofysiologie

Op verschillende andere momenten bestaat er de gelegenheid voor de coassistenten om klinisch neurofysiologisch onderzoek mee te maken, zoals EEG-registraties, EMG, zenuwechografie en de voorbereidingen voor de slaapregistraties (polysomnografie). Ook de beoordelingen van deze onderzoeken kunnen worden bijgewoond.

 

Overige neurologische diagnostiek en behandeling

Vrijwel altijd is er ergens tijdens het coschap gelegenheid lumbaalpuncties en de behandelingen met Botuline-toxine te zien.

In overleg en naar gelang de drukte op de afdeling kunnen ook patiënten gezien worden in de consultatieve sfeer of op de SEH (indien beschikbaar kan de senior co-assistent telefoon 1518 gebruikt worden).

In overleg kunnen verschillende MDO’s (oncologie, pijn, MS, parkinson, geheugen, slaap) worden bijgewoond, maar ook de specialistische poli’s (ook mogelijk na overleg bij de Parkinson-, epilepsie, of MS verpleegkundige).

 

Begeleiding door specialisten van andere vakgroepen

Als de gelegenheid zich voordoet biedt de neurochirurg de mogelijkheid aan om een HNP-, CTS-operatie of een vergelijkbare ingreep bij te wonen. In sommige gevallen kan de vaatchirurg worden gevraagd voor het bijwonen van een carotis endarterectomie (CEA).

 

Statusvoering

Er wordt gebruik gemaakt van een standaard neurologische status, die bij iedere patiënt moet worden ingevuld en wat bij de nabespreking de basis vormt. De begeleidende neuroloog accordeert de bevindingen al of niet. In principe moet bij ieder patiënt een oriënterend algemeen lichamelijk en compleet neurologisch onderzoek verricht worden, tenzij anders afgesproken met de neuroloog. Maak een eigen conclusie en voorstel voor het verdere beleid.

 

Beoordeling/evaluatie

Tussentijdse beoordeling aan einde 2 week en eindbeoordeling in de laatste week van het coschap met een van de neurologen waarmee je het meeste hebt samengewerkt (dit hoeft dus niet per se de (vervangend)opleider te zijn). Gaarne zelf dit afspreken aan begin 2e week en begin 4e week met die betreffende neuroloog. Dit is voor de beoordeling van je coschap, maar uiteraard ook je feedback naar ons naar aanleiding van de stage Neurologie.

 


Praktische zaken

Hiervoor krijg je een vragenlijsten toegestuurd.

lees meer

Praktische zaken

Hiervoor krijg je een vragenlijsten toegestuurd, die je binnen 5 werkdagen met een kopie van je paspoort (ook van de pagina waarop je BSN vermeld staat) of identiteitskaart (voor en achterkant) dient te retourneren naar i.henderson@bernhoven.nl

 

Aanvullende practische zaken:

Stagebegeleider/opleiders

Mw. dr. A.E.P. Bouwmans

Dhr. J. Kliffen

 

Secretariaat en polikliniek

Het secretariaat neurologie (kantooromgeving 2de verdieping) is telefonisch bereikbaar op nummer 0413-401515, de polikliniek op 0413-401952 (consultomgeving begane grond; route 020).

 

Klinische afdelingen

De afdeling neurologie bestaat uit de Stroke Care Unit op de 2de verdieping (ICU/CCU/SCU) en de verpleegafdeling op de 3de verdieping (B3-Oost).

 

Voorbereiding

Er wordt uitgegaan van een succesvolle afsluiting van de voorbereiding zoals door de faculteit aangeboden. Enige extra oriëntatie op veel voorkomende dagelijkse problemen zoals hoofdpijn, radiculaire klachten en wegrakingen enzovoorts maakt het coschap nog meer rendabel.

 

Diensten

Tijdens het coassistentschap Neurologie te Uden zijn er geen avond- en nachtdiensten voor de coassistenten. Het patiëntenaanbod is over het algemeen te wisselend om dit soort diensten rendabel te laten worden.

 

Kamer, telefoons, computer, handboeken

De coassistenten delen de kamers met de andere medewerkers op de poliklinieken, in de kliniek en in de kantoorruimte. Er zijn telefoons beschikbaar voor beide coassistenten.

Op de polikliniek is er toegang tot het ziekenhuisnetwerk en internet. Hiervoor wordt een inlogcode verstrekt. Een uitgebreid assortiment van handboeken en andere literatuur in bezit van de neurologen is op de polikliniek ter inzage.

 

Kleding/houding

Van de coassistent wordt verwacht dat hij of zij verzorgd gekleed gaat. Tijdens de poliklinische werkzaamheden hoeft er geen witte jas gedragen te worden. Bij de klinische werkzaamheden wordt dit wel verwacht. De coassistenten zullen ook zeker beoordeeld worden op hun wijze van omgang met patiënten en ziekenhuismedewerkers.

 

Onderwijs

Het onderwijs wat ziekenhuisbreed om de paar weken aan de arts-assistenten wordt gegeven is ook voor de coassistenten toegankelijk en verplicht, ook als het niet-neurologische onderwerpen betreft.

 

Werktijden

De dagelijkse werkzaamheden beginnen rond 8.00 uur en worden over het algemeen beëindigd tussen 17.00 en 18.00 uur. Bij presentatie van een neurologische patiënt aan het einde van de dag kan van de coassistent verwacht worden dat hij of zij wat langer blijft, dit alles in overleg en binnen redelijke grenzen.

 

Wij hechten aan een prettige sfeer en informele omgang met elkaar en zien de coassistenten als onze toekomstige collega’s en willen graag laten zien hoe een ieder met plezier in een drukke perifere praktijk kan werken. De neurologen zijn ook graag bereid om in te gaan op vragen over praktijkvoering, financiering en dergelijke.

  • Medewerkers
  • Intranet