Over je coschap

Binnenkort start je met je coschap kindergeneeskunde in het Maasziekenhuis in Boxmeer. Je bent van harte welkom in ons ziekenhuis gedurende deze vier weken en we gaan er een leerzame tijd van maken.

lees meer

Over je coschap

De kindergeneeskunde wordt in het Maasziekenhuis in de volle breedte uitgeoefend, met speciale aandacht voor kinderorthopedie vanuit de Maartens kinderkliniek. Ook kinderallergologie, diabetes, astma, incontinentie en neonatologie zijn aandachtsgebieden.

Melden eerste dag bereikbaarheid en afwezigheid

De eerste dag van het coschap staat in het teken van kennismaking met de vakgroep kindergeneeskunde, het ziekenhuis met kinder- en kraamafdeling en polikliniek en de verpleegkundigen en andere collega’s. 

lees meer

Melden eerste dag bereikbaarheid en afwezigheid

Eerste stagedag

De eerste dag van het coschap staat in het teken van kennismaking met de vakgroep kindergeneeskunde, het ziekenhuis met kinder- en kraamafdeling en polikliniek en de verpleegkundigen en andere collega’s.  Je krijgt een jas en een pasje en wordt wegwijs gemaakt in het ziekenhuis door 1 van de co-assistentenopleiders. Je wordt om 8.20 uur verwacht bij de hoofdingang van het ziekenhuis, waar je wordt opgehaald door een van de kinderartsen. Na de overdracht is er tijd voor een introductiegesprek met een van de co-assistentenopleiders om nader kennis te maken en verwachtingen en leerdoelen met elkaar te bespreken.

 

Bereikbaarheid en afwezigheid

Indien van tevoren bekend is dat je tijdens je coschap (een dag) afwezig zult zijn, dit graag bij aanvang van je coschap aangeven. Bij ongeplande afwezigheid (bijv. ziekte) zo spoedig mogelijk doorgeven per mail aan de co-assistentenopleiders (r.vanpiggelen@pantein.nl of ro.dekkers@pantein.nl) of via de dienst doende kinderarts op de dag zelf (sein 0485-846205).


Indeling stage

Het coschap begint op de kinderafdeling, waar je de eerste twee weken zal werken. Je loopt mee met de visites op de kinderafdeling en kraamafdeling.

lees meer

Indeling stage

Het coschap begint op de kinderafdeling, waar je de eerste twee weken zal werken. Je loopt mee met de visites op de kinderafdeling en kraamafdeling. Je krijgt op een gegeven moment zelf 1 of 2 patiënten onder je hoede, die je gedurende je stage op de afdeling zelf begeleidt en vervolgd. Natuurlijk onder directe supervisie van een van de kinderartsen. Ook spoed patiënten kan je in overleg zelf beoordelen en nabespreken. Een dag(deel) meelopen met een kinderverpleegkundige hoort tot de mogelijkheden, om zo de zorg voor (zieke) kinderen van dichtbij te ervaren. Het doen van diensten vormt geen onderdeel van het coschap kindergeneeskunde. Indien er interesse is, om dit wel te doen, dan kan daar ruimte voor gemaakt worden.

 

Dagprogramma KLINIEK

8.30 uur             Overdracht

8.45                    Start visite kraamafdeling

9.00-9.30 uur     Start visite kinderafdeling

10.00 uur            Visite kinderorthopedie

12.45 uur            Middagoverdracht

17.15 uur            Overdracht avonddienst

 

Het tweede deel van het coschap speelt zich af op de polikliniek kindergeneeskunde. In principe start ieder spreekuur begint met een co-assistentenpatiënt, die je zelfstandig kan zien onder supervisie van een van de kinderartsen. Je kan met alle kinderartsen meekijken op de poli en waar mogelijk zelf dingen doen. Sub specialistische poli’s (incontinentie (BOKIT), astma, diabetes, follow-up prematuren (START)) zijn interessant om mee te lopen. Ook verpleegkundige (astma, diabetes, incontinentie) spreekuren kunnen bijgewoond worden.

 

Dagprogramma POLIKLINIEK

8.30 uur              Overdracht

8.45 uur              Start poliklinisch spreekuur

12.45 uur            Middagoverdracht

13.15 uur            Start middagspreekuur

17.15 uur            Overdracht avonddienst

 

Onderwijs

Wekelijks wordt er onderwijs gegeven door 1 van de kinderartsen over een kindergeneeskundig onderwerp. Op het weekrooster, dat in de kinderartsenkamer hangt, staat wie die week onderwijs geeft. Je stemt samen met de desbetreffende kinderarts af, wanneer het onderwijs die week plaatsvindt.

Er wordt ziekenhuis breed onderwijs gegeven aan coassistenten van verschillende specialismen, waarin je als kindergeneeskunde coassistent kan participeren. Een rooster van de tijden en onderwerpen wordt beschikbaar gesteld.

In de derde week van je coschap geef je een presentatie aan de vakgroep over een kindergeneeskundig onderwerp, dat jou interesseert of bijv. aan de hand van een patiënt die je gezien hebt.

Beoordeling

Een tussentijdse beoordeling in week 2 en een eindbeoordeling in week 4 wordt gepland bij een van de co-assistentenopleiders. Indien gewenst is ook tussendoor overleg of een extra gesprek mogelijk.

Het behalen van voldoende KPB’s tijdens je coschap is je eigen verantwoordelijkheid. Alle kinderartsen zijn bereid om KPB’s in te vullen en verwachten dat je erom vraagt na het beoordelen van een patiënt. Soms het handig om expliciet van tevoren aan te geven dat je een KPB wil, zodat er optimale feedback gegeven kan worden.

 

 


Betrokken afdeling

De vakgroep kindergeneeskunde bestaat uit 7 kinderartsen, die allemaal het vak in de volle breedte uitvoeren en (bijna) allemaal een of meerdere aandachtsgebieden hebben.

lees meer

Betrokken afdeling

De vakgroep kindergeneeskunde bestaat uit 7 kinderartsen, die allemaal het vak in de volle breedte uitvoeren en (bijna) allemaal een of meerdere aandachtsgebieden hebben. Alle kinderartsen participeren in het opleiden van de coassistenten. Aangezien er geen arts-assistenten werken binnen het Maasziekenhuis, werk je als coassistent onder directe supervisie van de een van de kinderartsen. Er is vrijwel het hele jaar ook een seniorcoassistent werkzaam op de kinderafdeling.

Werkzame kinderartsen:

Mw L.E. Bijker, algemeen kinderarts - 6107

Dhr R. Dekkers, algemeen kinderarts, coassistentenopleider - 6110

Mw M.J. Jacobs, algemeen kinderarts - 6111

Dhr H.J.B. Haanstra, kinderarts sociale pediatrie - 6109

Mw R.O. van Piggelen, algemeen kinderarts, coassistenten opleider - 6344

Dhr P.W.T. van Rijssel, algemeen kinderarts - 6106

Mw. Dr. A.F. Verhoeven-van Lieburg, algemeen kinderarts - 6105

 


Coschap bij Maasziekenhuis Pantein

We heten je van harte welkom bij het Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet