Afdelingen

  • Polikliniek Neurologie: A-gebouw, 2e verdieping, route 652
  • Kliniek Neurologie: A-gebouw, 4e verdieping, route 659
  • Secretariaat Neurologie: A-gebouw, 6e verdieping, route 665
  • Klinische Neurofysiologie: A-gebouw, 2e verdieping, route 652

Over je coschap

Je staat aan het begin van het coschap Neurologie in het Radboudumc. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode.

Melden op de eerste dag

Alle coassistenten worden uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst door dr. Saris op de eerste maandag van de periode om 08.00 uur. Deze introductiebijeenkomst vindt plaats in het A-gebouw op de 6e verdieping.


Ziek?

Afwezigheid en / of ziekte dient te worden doorgegeven aan mevrouw Irma Selten (Irma.Selten@radboudumc.nl), Stafsecretariaat Neurologie, telefonisch bereikbaar op nummer 024-3614308.

lees meer

Ziek?

Dit tevens ook melden daar waar je het coschap loopt; de poli of de afdeling.

Ben je meer dan 1 dag ziek of afwezig dit kortsluiten met dr. Drost of Irma Selten. Vanaf  2 dagen ziek of afwezigheid dienen naarmate je afwezigheid diensten ingehaald te worden.
 


Afdelingen

Hier vind je de afdelingen waar je in aanraking mee komt.

lees meer

Werkinstructie

Bekijk hier de werkinstructie voor je coschap. Lees deze goed door.


Medewerkers

Dr. A. Kappelle en mevr. M. van Beek zijn de episodecoördinatoren. De stagecoördinator is dr. C. Saris.

Verder krijg je tijdens je coschap te maken met de volgende artsen.

  • Medewerkers
  • Intranet