Afdelingen en medewerkers

Betrokken afdelingen

Afdeling  
Neurologie  

Betrokken stafleden

Naam staflid

Afdeling/functie Onderwijsfunctie
Dr. R.H. Boerman neuroloog Begeleider
Dr. A.T.M. Hageman neuroloog Begeleider
Dr. J. Hofmeijer neuroloog Begeleider
Dr. E.M. Hoogerwaard neuroloog Begeleider
Drs. J.P.F. Molenaar neuroloog Begeleider
Dr. J.P. Mostert neuroloog Begeleider
Drs. J.C.H. van Oostrom neuroloog Begeleider
Dr. J. Schouten neuroloog  Begeleider
Drs. B.C. Stunnenberg neuroloog Begeleider
Dr. S.E. Vermeer neuroloog Opleider
Dr. E. Verstraeten neuroloog Begeleider
Drs. J.C.F. van der Wielen-Jongen neuroloog Begeleider
Dr. E.G.J. Zandbergen neuroloog Opleider

Over je coschap

Dit is je tweede coschap en je zult merken dat neurologie weer een heel ander vak is dan interne geneeskunde. De ziektebeelden zijn anders en vergen een andere manier van denken. Wij begeleiden je graag in het ontdekken van deze manier van denken en werken.

lees meer

Over je coschap

Klinische en poliklinische werkzaamheden

In dit coschap zit je twee weken op de verpleegafdelingen neurologie (1 week stroke unit, 1 week algemene neurologie, 1 week op de poli neurologie en 1 week op de SEH). Deze scheiding tussen is niet heel strikt. Dit geeft de vrijheid om afhankelijk van het aanbod aan patiënten wat meer in de kliniek of meer op poli en SEH actief te zijn. Op de eerste dag ontvang je een schema met alle verplichte en mogelijke activiteiten (zie 'Indeling van het coschap') en kun je in overleg met je collega’s de taken zo optimaal mogelijk verdelen. In het gesprek op de eerste dag zal met je besproken worden welke voorwaarden hieraan gesteld worden.

Leerzaam en afwisselend programma

Wij streven ernaar je in een open opleidingsklimaat een leerzaam en afwisselend programma aan te bieden met voldoende praktische ondersteuning. We hopen op die manier eraan bij te dragen dat je in korte tijd je basiskennis leert toe te passen in de klinische praktijk. Uiteraard verwachten wij van jou een actieve opstelling, de bereidheid om van ons te leren en dat je de lacunes in je kennis door zelfstudie aan zult vullen.

Toetsing

De tussenbeoordeling (eind tweede week), de kennistoets (eind vierde week) en de eindbeoordeling (eind vierde week) worden door twee verschillende supervisoren afgenomen.

Indeling van het coschap

Een gedetailleerd overzicht wordt op de eerste dag uitgereikt. De ingeplande activiteiten zijn:

 • patiënten zien op de polikliniek
 • patiënten zien op de verpleegafdeling
 • bijwonen van overdrachtmomenten
 • bijwonen van de verschillende MDO-besprekingen
 • functieonderzoeken op de afdeling Klinische Neurofysiologie meekijken (EMG, EEG, kanteltafel e.d.)
 • onderwijs
 • dagdienst dienstdoende neuroloog meelopen
 • avond- (2x) en weekenddienst (1x) met arts-assistent meelopen

Melden op de eerste dag

Op de eerste dag van je coschap word je om 8.15 uur verwacht bij de overdracht in de bespreekruimte op de afdeling Radiologie (route 25). lees meer

Melden op de eerste dag

 • Op de eerste dag van je coschap word je om 8.15 uur verwacht bij de overdracht in de bespreekruimte op de afdeling Radiologie (route 25). Je krijgt daar te horen op welke afdeling je moet beginnen.
 • Daarna dien je je te melden bij het Servicebureau (route 82) waar je de identiteitspas ontvangt.
 • Vervolgens ga je naar het Leerhuis (route 60), waar je nog wat algemene informatie krijgt, onder andere over internettoegang.
 • Na een kort bezoek aan het kenniscentrum, dat zich ook in het Leerhuis bevindt, ga je naar de verpleegafdeling Neurologie (A7).
 • Om 12.00 uur word je verwacht op de polikliniek Neurologie (route 15) om kennis te maken met dokter Zandbergen, opleider.
 • Om 14.00 uur word je verwacht op de afdeling Neurologie (A7) om kennis te maken met Annette Baars, verpleegkundig specialist, die je wegwijs zal maken op de verpleegafdeling.

Ziek?

Ben je ziek? Meld dit telefonisch bij het secretariaat Neurologie: (088) 005 88 77.

Coschap bij Rijnstate Arnhem

Je begint aan je coschap binnen Rijnstate in Arnhem. We hopen dat je het naar je zin zult hebben en dat je veel zult leren. Het is handig als je de informatie op deze pagina doorneemt voordat je begint aan je coschap. lees meer

Indeling van het coschap

Een gedetailleerd overzicht wordt op de eerste dag uitgereikt. De ingeplande activiteiten zijn:
 • patiënten zien op de polikliniek
 • patiënten zien op de verpleegafdeling
 • bijwonen van overdrachtmomenten
 • bijwonen van de verschillende MDO-besprekingen
 • functieonderzoeken op de afdeling Klinische Neurofysiologie meekijken (EMG, EEG, kanteltafel e.d.)
 • onderwijs
 • dagdienst dienstdoende neuroloog meelopen
 • avond- (2x) en weekenddienst (1x) met arts-assistent meelopen
 • Medewerkers
 • Intranet