Over je coschap Psychiatrie

Tijdens de 4 weken van het coschap ben je werkzaam in de kliniek. Je zult hier kennis maken met alle grote ziektebeelden in de psychiatrie. lees meer

Over je coschap Psychiatrie

Tijdens de 4 weken van het coschap ben je werkzaam in de kliniek. Je zult hier kennis maken met alle grote ziektebeelden in de psychiatrie. Ook is het mogelijk om vanaf de derde week op de polikliniek nieuwe patiënten te zien, eerst alleen en aansluitend met een van de psychiaters. Overleg tijdig met het secretariaat van de poli wanneer er nieuwe patiënten voor je kunnen worden ingepland. Bespreek deze altijd voor je de patiënt gaat zien ook met de betreffende psychiater. Een van de psychiaters zal samen met jou een uur in de week het psychiatrisch onderzoek oefenen en bespreken naar aanleiding van een patiënt. Gebruik dit uur vooral om voor jou lastige situaties en gespreksvaardigheden te oefenen en te bespreken.   

Wij streven ernaar je in een open opleidingsklimaat een leerzaam en afwisselend programma aan te bieden met voldoende praktische ondersteuning. We hopen op die manier eraan bij te dragen dat je in korte tijd je basiskennis leert toe te passen in de klinische praktijk. Uiteraard verwachten wij van jou een actieve opstelling, de bereidheid om van ons te leren en dat je de lacunes in je kennis door zelfstudie aan zult vullen.

Indeling coschap

Het coschap bestaat uit 4 weken stage op de kliniek met PAAZ en MPU. Loop de eerste week ook zeker minimaal een dagdeel mee op de therapie (contactpersoon Jan Buunk), later heb je hiervoor meestal geen tijd meer. Vanaf de 3e week kunnen er nieuwe patiënten op de polikliniek voor je worden ingepland.

Toetsing

De stagebeoordeling wordt meestal door Roy Derikx verricht. 

Melden op de eerste dag

Op de eerste dag van je coschap word je om 8.00 uur verwacht op de polikliniek van de PAAZ. lees meer

Melden op de eerste dag

Op de eerste dag van je coschap word je om 8.00 uur verwacht op de polikliniek van de PAAZ waar je een introductiegesprek hebt met Roy Derikx of een vervangende psychiater. Je krijgt daar te horen op welke afdeling je moet beginnen en je sluit aan bij de papierenvisite. Daarna word je door een arts assistent wegwijs gemaakt en ga je naar het Servicebureau, waar je je identiteitspas ontvangt en vervolgens naar het Leerhuis, waar je nog wat algemene informatie krijgt, o.a. over internet toegang. Na een kort bezoek aan het kenniscentrum, dat zich ook in het Leerhuis bevindt, kom je terug naar de PAAZ.

Indeling van het coschap

Het coschap bestaat uit 4 weken stage op de kliniek met PAAZ en MPU. Loop de eerste week ook zeker minimaal een dagdeel mee op de therapie (contactpersoon Anja Heutink), later heb je hiervoor meestal geen tijd meer. Vanaf de 3e week kunnen er nieuwe patiënten op de polikliniek voor je worden ingepland.


Ziek?

Ben je ziek? Meld dit telefonisch bij Nancy Sanders via het secretariaat.

Handige documenten


Afdelingen

Betrokken zijn de afdeling B0V1 ( open afdeling PAAZ) en B0V2 ( gesloten afdeling PAAZ ). lees meer

Afdelingen

Afdeling Korte toelichting
B0V1 ( open afdeling PAAZ) 19 bedden
B0V2 ( gesloten afdeling PAAZ ) 12 bedden
  verdeeld over open en gesloten afdeling zijn 22  Psychiatrisch-Medische Unit bedden en 9 bedden voor het behandelhuis.
 
alle afdelingen van het ziekenhuis consultatieve dienst
polikliniek  

Medewerkers

  • Drs. M van Schijndel, Kliniek/psychiater, coassistent begeleider
  • Drs. M. Müller, Kliniek/psychiater, coassistent begeleider
  • Drs. B. de Pont, Polikliniek/psychiater, coassistent begeleider
  • Drs. R.L.E. Derikx, Consulten/psychiater, opleider/coassistentbegeleider
  • Dr. J. van Waarde, Kliniek/psychiater, plv. Opleider/ coassistentopleider
  • 5 AIOS, 3 ANIOS, 2 HAIOS

Coschap bij Rijnstate Arnhem

Je begint aan je coschap binnen Rijnstate in Arnhem. We hopen dat je het naar je zin zult hebben en dat je veel zult leren. Het is handig als je de informatie op deze pagina doorneemt voordat je begint aan je coschap. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet