Rooster

Na de ochtendoverdracht krijg je een rondleiding door de oudere coassistenten Interne

Geneeskunde en wordt je kleding geregeld. Je wordt doorverwezen naar het Medewerkers Service Punt (MSP) voor je badge, sleutels, parkeerpas en informatie over het co-huis.

Om 10.30 uur heb je een introductiegesprek met een van de twee opleiders voor de coassistenten, Esther van Bladel of Marieke Velema; je krijgt dan het rooster/ de indeling van je coassistentschap en een toelichting op de dagelijkse gang van zaken.

Om 11.30 uur heb je een gesprek met mw. A. Welmers (teammanager leerhuis, a.welmers@slingeland.nl, 0314-329326), m.b.t. algemene informatie over het ziekenhuis.

 

Indeling van de stage

Week 1, 2, 3 en 4

Kennismaking in de kliniek

Je loopt in de eerste vier weken stage op een of enkele van de volgende beschouwende afdelingen:

 • Interne geneeskunde (A1/ B1)
 • Longziekten (A1)
 • Maagdarmleverziekten (N2)
 • Cardiologie (N1) / CCU-EHH

Hiernaast doe je in de eerste vier weken 2 weekenddiensten (8.30 u-16.30 u). Deze diensten mogen jullie in onderling overleg verdelen. Zie ‘diensten’.

Week 5, 6, 7 en 8

In deze weken loop je mee op de polikliniek.

Hiernaast doe je in deze weken twee tot vier avonddiensten. Je loopt dan mee met de dienstdoende arts-assistent. Er is niet elke avond een arts-assistent aanwezig, de dagen avonddiensten die jullie onderling mogen verdelen hoor je tijdens je co-schap. Uiteraard mogen ook deze diensten worden gecompenseerd met een vrije dag. Zie ‘diensten’.

Vaste opleidingsmomenten

Binnen het werkrooster op de afdeling Interne geneeskunde is er plaats gemaakt voor cursorisch onderwijs. Dit vindt nagenoeg elke dag gedurende een uur plaats. Het onderwijs wordt niet alleen verzorgd door de internisten en arts-assistenten Interne Geneeskunde, maar ook door specialisten van andere vakgebieden en paramedici. Het onderwijs is verplicht voor de coassistenten.

Dagrooster van de afdeling Interne geneeskunde

 • 08.00 uur: ochtendrapport in TEC interne geneeskunde aansluitend aan de overdracht regelmatig: 5 min referaat of ander onderwijsmoment
 • 9.00 uur: start visite op de afdelingen
 • 12:00-14.00 uur: onderwijs (zie onderwijsrooster op intranet: groepen > co-assistenten > onderwijsrooster Interne)
 • 16.00 uur: donderdag rondje lichamelijk onderzoek (op B1 door co- en arts-assistenten)
 • 17:00 (vrij 16.30) uur: r├Ântgenbespreking en overdracht

Grote visites per subspecialisme:

 • Maandag 10.00 uur: hematologie / oncologie
 • Dinsdag 10.00 uur: nefrologie
 • Vrijdag 9.00 uur: endocrinologie

Over je coschap

Je staat aan het begin van het coschap Interne geneeskunde in het Slingeland Ziekenhuis. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode.

Melden op de eerste dag

Op de eerste dag van het coassistentschap word je om 08.00 uur verwacht bij de ochtendoverdracht van de Interne Geneeskunde in het TEC-gebouw (ruimte interne geneeskunde) van het Slingeland Ziekenhuis op de tweede verdieping.


Informatie

In dit pdf vind je informatie over je coschap. Lees deze goed door.

bekijk het pdf

Afdelingen en medewerkers

In je coschap krijg je te maken met de afdelingen interne geneeskunde, Polikliniek interne geneeskunde, Cardiologie, Longgeneeskunde, Reumatologie en met de volgende stafleden:
 • R.H.G. Engbersen, nefroloog
 • Mw. Dr. H.H.T.I. Klein, nefroloog
 • J. Huussen, nefroloog
 • Dr. C. van Arkel, Oncoloog
 • Dr. E.W. Muller, Oncoloog
 • N. Aboosy, hematoloog
 • Dr. F. de Vries, hematoloog
 • Dr. A.H. Mudde, endocrinoloog
 • Mw. A.H. Mulder, endocrinoloog
 • Dr. S.Y. de Boer, MDL arts
Lees meer

Afdelingen en medewerkers

 • Dr. P.C. van de Meeberg, MDL arts
 • Dr. S.J. van den Hazel, MDL arts
 • Dr. F. Govaert, MDL arts
 • Dr. J. Tielen, MDL arts
De internist die verantwoordelijk is voor de opleiding van de co-assistenten is drs. R. Engbersen. Hij is aanwezig op maandag, dinsdag woensdag, en vrijdag. Indien hij niet  afwezig is, wordt hij  waargenomen door dr. A.H. Mudde.
 
Coordinator-ass@slingeland.nl is het mail adres om in contact te komen met de co├Ârdinator van de (co) assistenten.

Rooster

Eerste stagedag

Op de eerste dag van het coassistentschap word je om 08.00 uur verwacht bij de ochtendoverdracht van de Interne Geneeskunde in het TEC-gebouw (ruimte interne geneeskunde) van het Slingeland Ziekenhuis op de tweede verdieping.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet