Onderwijs Radboudumc Health Academy Inter--professioneel leren

Wat is Inter­professioneel leren?

Je spreekt over interprofessioneel leren en opleiden als twee of meer professies van, met en over elkaar leren om tot betere, effectieve samenwerking te komen en daarmee de uitkomsten van de zorg verbeteren.

lees meer

Wat is Inter­professioneel leren?

Je spreekt over interprofessioneel leren en opleiden als twee of meer professies van, met en over elkaar leren om tot betere, effectieve samenwerking te komen en daarmee de uitkomsten van de zorg verbeteren.

Vaak worden de Engelse temen 'Interprofessional Education' en 'Interprofessional Collaboration' gebruikt.

De patiënt participeert

Het uitgangspunt voor interprofessionele samenwerking is dat de patiënt hierin participeert: geen hulpverlening voor de patiënt maar mét de patiënt. Interprofessioneel samenwerken gebeurt vanuit één visie en zorgplan. Dit in tegenstelling tot multidisciplinair samenwerken, waarbij de verschillende professies samenwerken en toch georganiseerd langs elkaar heen kunnen werken.

Doel

Interprofessioneel leren heeft als doel om interprofessionele samenwerking te verbeteren en om toekomstige beroepsbeoefenaren hierop goed voor te bereiden.
 

Meer weten? Neem contact op

Kwartiermaker Interprofessioneel Leren

06 - 11 30 18 36

Contact

Veranderingen in de zorg vragen om inter­professionele samenwerking

Door veranderingen in de zorg (zoals vergrijzing, een toename aan chronische ziekten en multimorbiditeit) wordt de zorgbehoefte complexer.

lees meer

Veranderingen in de zorg vragen om inter­professionele samenwerking

Door veranderingen in de zorg (zoals vergrijzing, een toename aan chronische ziekten en multimorbiditeit) wordt de zorgbehoefte complexer. (Para)medische en verpleegkundige professionals specialiseren zich steeds verder, waardoor de zorg steeds meer versnippert. Het is noodzakelijk om de kosten in de zorg te beperken. Zorg moet met minder mensen en minder middelen duurzaam georganiseerd worden.

De visie op gezondheid verandert. Waar voorheen de focus lag op ziekte en herstel, verschuift deze naar een denken waarin het functioneren, de veerkracht en eigen regie van de burger centraal staan. De plek waar zorg plaatsvindt, verschuift van de tweede naar eerste en nulde lijn. Deze verschuivingen zijn van invloed op de manier waarop we samenwerken. Samenwerking vindt meer in netwerkstructuren plaats waarbij de patiënt centraal staat en teamwork rondom arrangementen van zorg- en welzijnsprofessionals en in wisselende samenstelling de standaard is.

Waarom Inter­professioneel leren?

Door alle veranderingen in de zorg is innovatief kunnen denken en werken voorwaarde. Professionals moeten over de grenzen van de eigen discipline kunnen kijken en goed interprofessioneel kunnen samenwerken.

lees meer

Waarom Inter­professioneel leren?

'We werken interprofessioneel, dus we leren interprofessioneel'

Door alle veranderingen in de zorg is innovatief kunnen denken en werken voorwaarde. Professionals moeten over de grenzen van de eigen discipline kunnen kijken en goed interprofessioneel kunnen samenwerken. Want voor het leveren van geïntegreerde, hoogwaardige en veilige persoonsgerichte zorg is samenwerking tussen verschillende professionals in en buiten het ziekenhuis meer nodig dan ooit. En: ‘we werken interprofessioneel samen, dus we leren interprofessioneel samen’.
 

Laat het ons weten!

 • Wil je sparren over hoe je jouw onderwijs interprofessioneel kunt maken?
 • Zoek je naar een werkwijze voor samenwerking in de praktijk?
 • Wil je een mooi voorbeeld van interprofessioneel leren delen?

Meer


Vier vragen aan Katrijn Daenen en Misty Coert

Katrijn en Misty namen deel aan de pilot 'Interprofessional Education' (IPE).

lees meer

Vier vragen aan Katrijn Daenen en Misty Coert

Katrijn en Misty zijn co-assistenten van het Radboudumc te Nijmegen. Zij namen deel aan de pilot 'Interprofessional Education' (IPE).

1 Waarom deden jullie mee aan de pilot?

Tijdens onze coschappen hebben we gemerkt dat medische fouten vaak worden gemaakt als gevolg van slechte communicatie tussen zorgprofessionals. Dit was voor ons de reden om in het voorblok van het coschap kindergeneeskunde mee te doen aan de pilot.
 

2 Draagt interprofessioneel leren bij aan betere patiëntenzorg?

Door de bestaande hiërarchie in het ziekenhuis worden zaken niet altijd uitgesproken. Dit kan soms leiden tot medische fouten. Door het samen opleiden van medici en paramedici wordt de hiërarchie minder, ken je elkaars rol beter en verloopt de communicatie soepeler. Dit samen draagt volgens ons bij aan betere patiëntenzorg.

3 Wat heeft het meedoen aan de pilot voor jullie betekend?

De pilot heeft bij ons een flinke dosis 'awareness' gekweekt. We merken dit tijdens onze coschappen. Soms kijken we elkaar lachend aan en zeggen “Duidelijk niet bekend met het IPE-concept!”

4 Zorgt interprofessioneel leren ervoor dat jullie betere artsen worden?

Zeker, in het vernieuwde rapport van de Rijksoverheid wordt niet voor niets tot 2030 budget vrijgemaakt voor dit steeds groeiende en innovatieve concept binnen de zorg. Wij zijn hier zeer content mee!


Raamwerk Inter­­professioneel Leren

Vanuit de bestaande initiatieven rondom interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden ontstond de behoefte naar een gezamenlijke visie.

lees meer

Raamwerk Inter­­professioneel Leren

Vanuit de vele initiatieven rondom interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden die er al zijn in het Radboudmc en de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de HAN, ontstond de behoefte naar een gezamenlijke visie. Als antwoord hierop is het Raamwerk IPE ontwikkeld in samenwerking met en door collega’s van de HAN en Radboudumc.

Bekijk het raamwerk IPE (pdf)
 

Onderzoek naar Inter­­professioneel Leren

Het Radboudumc en de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben een gezamenlijk onderzoeksnetwerk 'IPE'.

lees meer

Onderzoek naar Inter­­professioneel Leren

Binnen het onderzoeksnetwerk IPE onderzoeken we de interprofessionele onderwijsinnovaties en de interprofessionele samenwerking. We willen hiermee inzichtelijk maken wat nodig is om interprofessioneel goed samen te werken en hoe je dit kunt leren. Ook de effecten van interprofessionele leerinterventies brengen we hiermee in kaart.

Voorbeelden van lopend onderzoek

 • Intraprofessional competencies in primary and secondary care specialty training. Promotietraject van Marijn Jansen (Radboudumc Health Academy), begeleiding Jacqueline de Graaf, Nynke Scherpbier, Lia Fluit, Pim Assendelft.
 • Learning collaboration between primary and secondary care trainees: how to benefit optimally from primary care trainee hospital placements? Natasja Looman, Lia Fluit, Nynke Scherpbier (Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc/RHA)
 • Interprofessional learning between GP trainees and practice nurses regarding chronic care in Dutch GP practices, Rozemarijn van der Gulden, Fred Tromp, Patrick Dielissen, Nynke Scherpbier, Natasja Looman  (Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc)
 • Making sense of safety: developing situational awareness and teamwork by multidisciplinary care teams. Promotieonderzoek van Annet van Harten.
 • Nothing about us, without us. Designing and implementing Welearn, an inter-professional academy for patients and students. Promotieonderzoek van Thomas Vijn (IQ healthcare en Radboudumc Health Academy).
 • Collaborator competences; from education to practice or the other way around? How do medical students learn to collaborate in clinical practice. Onderzoekers: Tim Klaassen, Lia Fluit, Jur Koksma, Roland Laan.
 • The contribution of collective informal workplace learning activities to faculty development in higher education for health professionals. Promotietraject van Margot Barry (HAN).
 • De juiste houding voor de juiste zorg (meerdere deelonderzoeken). Betrokken (docent)onderzoekers: Wietske Kuijer-Siebelink, Basema Afram, Joost Dupont, Saskia Weijzen, Hilde Wierda en Linda Dauwerse. (HAN: Kenniscentrum Publieke Zaak).
 • Interprofessionele samenwerking in de mondzorg. Betrokken onderzoekers: Ria Schipper, Miranda Laurant. (HAN: Lectoraat Organisatie van zorg en dienstverlening).
 • Samenwerken: een kwestie van houding?! Onderzoekers Lineke van Hal en Marion van Hattum. (Kenniscentrum HAN Sociaal).


Voorbeelden Inter­professioneel Leren

Thermion en Herstelhotel

Bij de leerwerkplaatsen 'Thermion' (Lent) en 'Herstelhotel' (Groesbeek) werken de HAN en het Radboudumc nauw samen in de wijkcentra. Studenten van verschillende opleidingen (zoals de paramedische-, verpleegkundige- en huisartsenopleiding) werken en leren interprofessioneel samen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met professionals en burgers.

Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Masterstudenten Tandheelkunde en bachelorstudenten Mondzorgkunde werken samen in drie masterklinieken. Deze interprofessionele klinieken worden door de groep studenten gerund onder supervisie van een professional. Per kliniek bedienen zij 500-600 patiënten.

Samen betere zorg

Aankomend kinderverpleegkundigen en masterstudenten geneeskunde volgen samen onderwijs. Ze leren elkaars professies kennen en denken na over het verbeteren van de zorg rondom kinderen. Dit onderwijs vormt een proeftuin voor het vormgeven aan en experimenteren met interprofessioneel leren.

 • Snel naar