Opleiden op de werkplek

In het Radboudumc organiseren we het leren zoveel mogelijk op de werkplek. Het leren op de werkplek gebeurt grotendeels vanzelf. Behalve goede dingen kun je ook verkeerde of onhandige dingen aanleren. En soms gaat het leren langzaam. Gelukkig kun je als docent, opleider of begeleider veel doen om het leren op de werkplek positief te beïnvloeden. Op deze pagina vind je informatie om hiermee aan de slag te gaan.

Voor wie?

Voor opleiders, begeleiders, docenten en curriculumontwikkelaars.


Contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Let op: dit contactformulier is niet bedoeld voor stageverzoeken.

Ons aanbod


Ons aanbod voor externen

Wil je inspiratie, heb je een vraag of wil je graag ondersteuning?

bekijk aanbod

Ons aanbod voor externen

Wil je inspiratie, heb je een vraag of wil je graag ondersteuning?


  • In onze toolbox Radboud EDIT vind je allerlei werkvormen. Deze kun je gebruiken om het werkplekleren vorm te geven.

    naar Radboud EDIT

Over werkplekopleiden


Waar let je op?

Om het leren op de werkplek zo goed mogelijk te ondersteunen, maken we gebruik van vijf uitgangspunten.

lees meer

Waar let je op?

Om het leren op de werkplek zo goed mogelijk te ondersteunen in de snel veranderende wereld van de gezondheidszorg, maken we gebruik van een vijftal uitgangspunten. Samen met de betrokken mensen, gaan we:

  1. de daadwerkelijke ontwikkelvraag verhelderen. Deze zit vaak verstopt achter de duidelijk gestelde praktijkvraag en is gericht op hoe mensen hun werk goed, beter, anders, of met meer energie kunnen doen.
  2. de leer- en werkomgeving optimaliseren, waarin er verbondenheid is, ruimte om te experimenteren, fouten maken, het stellen van vragen en elkaar feedback geven/aanspreken. Hiermee verbeteren we de omstandigheden voor (veilig) leren.
  3. de regie van de lerende versterken. We willen stimuleren dat mensen zelf regie pakken in hun leer- en werkproces. We helpen lerenden hierbij én laten de begeleiding gedurende het traject afnemen, zodat ze gedwongen worden zelf een grotere regierol te pakken.
  4. samen leren stimuleren door leren van, met en over elkaar te starten en door begeleiding vorm te geven in (intra- en interprofessionele) groepen, waar mogelijk.
  5. flexibel leren mogelijk maken, door leertrajecten in te zetten, waarin de (globale) ontwikkelambitie vast staat, maar de weg ernaar toe (of hoe je deze bereikt) zo veel mogelijk vrij is.

Meetlat

Wil je graag zelf onderzoeken of je eigen leerpraktijk (leertraject, opleiding, etc.) voldoet aan de uitgangspunten voor werkplekleren? Maak dan gebruik van onze meetlat.


De stageplek

Leren en werken op een stageplek gaat beter wanneer de stageplek hiervoor goed is ingericht. Wij kunnen hierbij helpen.

lees meer

De stageplek

Leren op een stageplek gaat niet altijd vanzelf. Daarom is het belangrijk om te kijken wat er nodig is op de stageplek om goed te kunnen leren. We kijken hierbij naar:

De werktaken

Hierbij kun je denken aan de werkdruk, het niveau en de afwisseling van taken, of er ruimte is om fouten te maken, zelfstandigheid van studenten, hoe moeilijk het werk is, en of er ruimte is om afspraken te maken.

De sociale omgeving

Bijvoorbeeld de begeleidingsstijl van de opleider of werkbegeleider, of er ruimte is voor het stellen van vragen en of studenten zich veilig en verbonden voelen.

De plek zelf

Denk hierbij aan de beschikbaarheid van werkruimten en apparatuur, de beschikbaarheid van informatiemiddelen (bijv. protocollen en jobaids), en de gezamenlijke koffieruimte.

Wij kunnen helpen om hierin aanpassingen te doen. Zo zorgen we er samen voor dat de stageplek een goede en veilige omgeving wordt om in te werken én te leren.

Gesprekstool

Wil je zelf graag onderzoeken of je goed kunt leren en verbeteren op jouw stageplek? Maak dan gebruik van onze gesprekstool.


Aan de slag

Om het werkplekleren vorm te geven, kun je ons stappenplan op de Learning Space volgen. Hier vind je ook meer achtergrondinformatie en hulpmiddelen om ermee aan de slag te gaan.

naar Learning Space

Werkvormen

In onze toolbox vind je allerlei werkvormen. Deze kun je gebruiken om te werkplekleren. Fijn als we even meekijken? Dat doen we graag.

naar Radboud EDIT

5 vragen aan Cindy Coppens

Als opleider leren en ontwikkelen bij de Radboudumc Health Academy is Cindy is nauw betrokken bij het project CZO Flex Level.

lees meer

5 vragen aan Cindy Coppens

#1 Wat doe jij met werkplekopleiden?

'Ik ben opleider bij de verpleegkundige vervolgopleidingen van de Radboudumc Health Academy. We zijn bezig met een curriculumherziening van een groot aantal CZO opleidingen: het project CZO Flex Level. Hierbij gaan we opleiden in EPA's (Entrusted Professional Activities) en krijgt het werkplekleren een grotere rol. Hoewel het theorie-onderwijs samen met de praktijk was opgesteld, was het theorie-onderwijs richting gevend aan het leren in de praktijk. In de nieuwe situatie is het andersom. Het leren in de praktijk wordt leidend voor wat wij in het theorieonderwijs gaan aanbieden.'

#2 Waarom is dat belangrijk?

'De verpleegkundigen die een vervolgopleiding doen hebben al een opleiding gevolgd en beschikken over verpleegkundige vaardigheden. Ze kunnen daarmee goed bijdragen op de afdeling. Toch willen zij zich graag verder ontwikkelen door te specialiseren en nieuwe vaardigheden te leren. Nieuw gedrag ontwikkelt zich het beste in de praktijk. Daarom wordt de praktijk leidend in de opleiding. De theorie en oefeningen die we aanbieden zijn een aanzetje, de rest gaan ze zelf al doende leren op de werkplek.'

#3 Wat gaat er dan veranderen aan jullie opleidingen?

'Ons onderwijs is nog steeds heel belangrijk, maar we gaan dit anders inzetten. Zodat het meer ondersteunend is aan wat de verpleegkundigen in de praktijk ervaren. Op dit moment zijn we met collega’s uit de praktijk in gesprek over hoe we dit gaan aanpakken. Theorie en praktijk zullen dichter bij elkaar komen. We werken zoveel mogelijk met echte beroepssituaties; we gebruiken minder verzonnen casussen, maar veel meer ieders echte praktijk. Deels zullen verpleegkundigen zelf een keuze maken uit het aanbod van theorie en oefeningen die ze nodig hebben om hun werk daar goed te doen. Het toetsen van EPA's gaat ook voor het grootste deel op de werkplek plaatsvinden, zodat we meten wat echt belangrijk is: wat iemand daadwerkelijk doet in de praktijk.'

#4 Wat verandert daardoor aan jullie rol als opleider?

'We gaan de mogelijkheden voor het leren van theorie en vaardigheden meer flexibel en passend bij de behoeften van de professional in opleiding (PIO) aanbieden. Kennisoverdracht doen we - waar mogelijk - zonder docenten, zodat we de tijd op de academie kunnen gebruiken voor leren met en van elkaar! We gaan helpen met het creëren van de juiste voorwaarden om te kunnen leren in de praktijk. We blijven PIO’s ondersteunen bij het praktijkleren, bijvoorbeeld door ze te helpen met leren leren, het e-portfolio en praktijkopdrachten. Zo blijven we de kwaliteit van de opleiding ook in deze nieuwe werkwijze garanderen.'

#5 En wat verandert er voor de docenten?

'Docenten zullen zich er nog meer bewust van zijn dat ze ondersteunend zijn aan de praktijk. Het onderwijs wordt gekoppeld aan beroepssituaties, in plaats van aan kennisonderdelen. De docenten zullen nauwer betrokken zijn bij het persoonlijke leerproces van de PIO, hen faciliteren en zelf leiding laten nemen.'

  • Medewerkers
  • Intranet