Informatie minoren

In het derde jaar van de bachelor Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde volgen studenten minoren. lees meer

Informatie minoren

In Q9 en Q10 (eerste semester van het studiejaar) volgen alle Biomedische Wetenschappen studenten twee Research minoren (één op maandag en dinsdag en één op donderdag en vrijdag). Alle Geneeskunde studenten volgen één Research minor  (op maandag en dinsdag óf donderdag en vrijdag, afhankelijk van de clusterindeling voor de Klinische Vraagstukken kwartalen). Alle minoren zijn Engelstalig en hebben een omvang van 12 EC.

Externe minor

Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een andere minor wordt gevolgd. lees meer

Externe minor

Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een andere minor wordt gevolgd. De student kan kiezen uit onderwijsaanbod van:
 • het Radboudumc
 • de Radboud universiteit
 • een andere geaccrediteerde instelling voor universitair onderwijs

Belangrijk om te weten

 • Alleen academisch onderwijs komt in aanmerking (alleen tweedejaars, derdejaars of Master vakken van een universitaire opleiding).
 • De 12 ECTS minor kan worden vervangen, maar de klinische minor kan niet worden vervangen. 
 • De inhoud van een externe minor dient bij te dragen aan een persoonlijke verbreding of verdieping op het biomedisch domein.
 • Het verzoek van de student dient schriftelijk te worden gemotiveerd en ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de examencommissie.
 • Wanneer niet gekozen wordt voor een bestaande 12 ECTS minor maar er zelf een pakket van vakken wordt samengesteld, moet een docent door middel van een handtekening op het studieplan kenbaar maken dat hij/zij garant staat voor een samenhangend en niet overlappend pakket. Gebruik hiervoor het Formulier externe minor.

Studenten van andere studierichtingen

Studenten van andere studierichtingen en master studenten Biomedical Sciences kunnen deelnemen aan een deel van de gepresenteerde minoren.

lees meer

Studenten van andere studierichtingen

Externe studenten en Masterstudenten Biomedical Sciences kunnen, mits de vereiste voorkennis en de beschikbare capaciteit het toelaat, deelnemen aan (een deel van) de minoren. Zie voor het aanbod van alle beschikbare minoren de studiegids Geneeskunde/Biomedische Wetenschappen. Jaarlijks wordt omstreeks 14 mei het nieuwe aanbod minoren voor het aankomende studiejaar gepresenteerd in de studiegids.

Aanmelden

Er zijn een aantal stappen die je dient te volgen wanneer je je wilt aanmelden voor een minor:

 1. Kijk in de studiegids naar het minorenaanbod en kies aan welke minor je deel wilt nemen. Neem eventueel contact op met de studieadviseur wanneer je vragen hebt over het te volgen programma (contactgegevens zijn per opleiding te vinden in de studiegids).
 2. Wanneer je een keuze gemaakt hebt, dien je deze voor te leggen aan de examencommissie van je eigen onderwijsinstelling. Wanneer je toestemming hebt gekregen van de examencommissie, dien je een e-mail te sturen naar Producenten.rha@radboudumc.nl met daarin een bewijs van toestemming en de te volgen voorkeursminoren. Je wordt vervolgens op een lijst geplaatst, waarbij het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ gehanteerd wordt.
 3. Halverwege juni is bekend hoeveel externe studenten nog toegelaten kunnen worden tot de minoren. Wanneer blijkt dat er nog voldoende capaciteit is binnen jouw voorkeursminor(en), zullen wij de minorcoördinator benaderen met de vraag of je als student van een andere studierichting toegelaten mag worden tot de minor. Wanneer er toestemming is van de coördinator, zullen we je dit laten weten. Ook zul je van ons bericht ontvangen wanneer er helaas geen capaciteit is binnen je voorkeursminor.
 4. Wanneer er een volledig akkoord is voor toelating, kan je ingeschreven worden voor de minor. Hiervoor die je zichzelf in te schrijven als bijvakstudent via de volgende link: https://www.ru.nl/studenten/inschrijving/inschrijven-0/formulieren/vm-formulieren/formulieren-2020-2021/. Je zult vervolgens een studentnummer ontvangen, die je door dient te geven aan Producenten.rha@radboudumc.nl. Vervolgens zul je worden ingeschreven voor de minor.

Gelieve de studieadviseurs te benaderen wanneer je vragen hebt over de samenstelling van het programma of zaken rondom EC’s.

 • Medewerkers
 • Intranet