Onderwijs Scholingen Bachelor Biomedische Wetenschappen Aanmelding minoren EC cursussen

Informatie minoren

In het derde jaar van de bachelor Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde volgen studenten minoren.

lees meer

Informatie minoren

In Q9 en Q10 (eerste semester van het studiejaar) volgen alle Biomedische Wetenschappen studenten twee Research minoren (één op maandag en dinsdag en één op donderdag en vrijdag). Alle Geneeskunde studenten volgen één Research minor  (op maandag en dinsdag óf donderdag en vrijdag, afhankelijk van de clusterindeling voor de Klinische Vraagstukken kwartalen). Alle minoren zijn Engelstalig en hebben een omvang van 12 EC.

Reacties van studenten op de minoren (update april 2018 voor Minoren 1819)

Het SOOS heeft reacties van studenten op de minoren verzameld.

lees meer

Reacties van studenten op de minoren (update april 2018 voor Minoren 1819)

Note: aanpassingen van minoren voor het academisch jaar 1819 op basis van deze en andere evaluaties zijn hierin nog niet meegenomen. Ga daarom ook in gesprek met de coördinatoren van minoren en keuzevakken op de keuzemarkt om je te oriënteren.

Bekijk de gids op de website van het SOOS.

Externe minor

Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een andere minor wordt gevolgd.

lees meer

Externe minor

Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een andere minor wordt gevolgd. De student kan kiezen uit onderwijsaanbod van:
  • het Radboudumc
  • de Radboud universiteit
  • een andere geaccrediteerde instelling voor universitair onderwijs

Belangrijk om te weten

  • Alleen academisch onderwijs komt in aanmerking (alleen tweedejaars, derdejaars of Master vakken van een universitaire opleiding).
  • De 12 ECTS minor kan worden vervangen, maar de klinische minor kan niet worden vervangen. 
  • De inhoud van een externe minor dient bij te dragen aan een persoonlijke verbreding of verdieping op het biomedisch domein.
  • Het verzoek van de student dient schriftelijk te worden gemotiveerd en ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de examencommissie.
  • Wanneer niet gekozen wordt voor een bestaande 12 ECTS minor maar er zelf een pakket van vakken wordt samengesteld, moet een docent door middel van een handtekening op het studieplan kenbaar maken dat hij/zij garant staat voor een samenhangend en niet overlappend pakket. Gebruik hiervoor het Formulier externe minor.

Studenten van andere studierichtingen

Studenten van andere studierichtingen en master studenten Biomedical Sciences kunnen deelnemen aan een deel van de gepresenteerde minoren.

lees meer

Studenten van andere studierichtingen

Studenten van andere studierichtingen en master studenten Biomedical Sciences kunnen, mits de vereiste voorkennis en de beschikbare capaciteit het toelaat, deelnemen aan een deel van de gepresenteerde minoren.

Aanmelden

Je kunt je hiervoor aanmelden via een eStIP (studenten van de faculteit Medische Wetenschappen) of via jouw facultaire contactpersoon (andere faculteiten).

Klinische minoren


Informatiemarkt Klinische minoren

Voor de klinische minoren is er op 3 oktober een informatie--markt georganiseerd. bekijk de presentatie