Onderwijs Alle scholingen Bachelor Biomedische Wetenschappen

Over de opleiding

Gezondheidszorg is meer dan patiënten genezen. Biomedici willen ziekten begrijpen, pas dan kun je beter behandelen of voorkomen. Je bestudeert ziekten van molecuul tot mens tot populatie. Door jouw nieuwsgierigheid met een kritische blik te combineren bedenk je oplossingen om de gezondheidszorg te verbeteren.

Wil je meer weten over de inhoud van deze opleiding? Kijk dan op de opleidingspagina van de RU.

Biomedische wetenschappen aan de RU

Contact en vragen

Voor informatie of vragen over de inhoud van de opleiding, toelating en andere (praktische) zaken kun je terecht bij de RU.

neem contact op

Bekijk de faculteit in de Campustour

Meer informatie


Biomedische wetenschappen wat kun je ermee?

Na de bachelor gaan de meeste studenten verder met een master. Dit kan de tweejarige masteropleiding Biomedical Sciences (Engelstalig) zijn of een andere master. Met een master specialiseer je je verder in de onderwerpen die jij interessant vindt.


Meer weten over Biomedische wetenschappen?

Bezoek een open dag of lees meer op de site van de Radboud Universiteit (RU).

Voor alle studenten van de bachelor


Algemene informatie voor studenten van het Radboudumc

Roosters, indelingen, vacatures, stages, onderwijsruimtes en meer. lees meer

35 jaar Biomedische Wetenschappen

In 2020 bestond de opleiding Biomedische Wetenschappen 35 jaar. Om het te vieren is er aan diverse alumni gevraagd hoe hun carrière na de opleiding verlopen is. Zie de alumni profielen op deze pagina (onder). Dit biedt een mooie inkijk in het brede spectrum aan mogelijkheden na de opleiding BMW.

lees meer

Informatie minoren

In het derde jaar van de bachelor Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde volgen studenten minoren. lees meer

Radboud Honours Academy

Gaat studeren je gemakkelijk af en wil je graag nóg meer uit jezelf halen? Bij de Radboud Honours Academy krijg je alle kans om je verder te ontwikkelen, te verbreden of verdiepen. lees meer op ru.nl

Stage­plan en beoordelings­formulier bachelor

Voorafgaand aan de bacheloronderzoeksstage schrijf je in overleg met je begeleider een bachelorstageplan. lees meer

Adviesraad Opleiding Biomedische Wetenschappen

De Raad brengt op hoofdlijnen advies uit over inhoud en kwaliteit van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen en de masteropleiding Biomedical Sciences. lees meer

Adviesraad Opleiding Biomedische Wetenschappen

Adviesraad Opleiding Biomedische Wetenschappen

De Raad brengt op hoofdlijnen advies uit over inhoud en kwaliteit van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen en de masteropleiding Biomedical Sciences, in het bijzonder met het oog op de aansluiting met het werkveld en het beroepsperspectief van afgestudeerden buiten de academie en wetenschap. De Raad staat desgevraagd en uit eigen beweging het opleidingsmanagement met advies bij.

Leden van de Adviesraad zijn alumni van de opleiding die buiten de academie een prominente positie in de maatschappij hebben verworven in de private of publieke sector.

Leden worden door de decaan benoemd voor een periode van 3 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming eveneens voor 3 jaar.

De Adviesraad vergadert tenminste eenmaal per jaar en zoveel vaker als de opleidingsdirecteur of voorzitter van de Raad noodzakelijk achten.

Huidige samenstelling van de Raad is:


Studie­begeleiding en advies

Kijk wat de studieadviseur voor je kan betekenen tijdens je studie Biomedische Wetenschappen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet