Besluit examencommissie, oktober 2015
Alleen onder de volgende voorwaarden kan en mag een student de bachelor onderzoekstage in het buitenland uitvoeren:
 1. De student zoekt per e-mail contact met een onderzoeker van een buitenlands laboratorium/universiteit/instituut.
 2. De student zoekt contact/aansluiting met een onderzoeker van het Radboudumc in Nijmegen.
 3. De student formuleert samen met de begeleider van het Radboudumc en de begeleider in het buitenland een globale onderwerpkeuze.
 4. De student formuleert een onderzoeksplan/specifiek onderwerp (na bestudering van artikelen) inclusief mogelijke technieken en methoden die geleerd gaan worden en stuurt dit op naar beide begeleiders en naar de Examencommissie.
 5. De student doet een voorbereidende inwerkperiode van een aantal dagen op een Nijmeegs lab of instituut (bijvoorbeeld pipetteren, database analyses of andere technieken).
 6. De student communiceert duidelijk met de begeleider in het buitenland over de criteria van de Bachelorstage: het praktische werk in het lab, een presentatie voor de vakgroep aldaar en het schrijven van het bachelor-stageverslag. Halverwege de stage stuurt de student een update per e-mail naar de begeleider van het Radboudumc. Verder laat de student een beoordelingsformulier invullen door de begeleider (= 1e assessor) in het buitenland.
 7. De student verzorgt een presentatie op de afdeling van de begeleider van het Radboudumc.
 8. De begeleider van het Radboudumc functioneert als 2e assessor voor het beoordelen van het stageverslag, het doorgeven van het eindcijfer (Osiris) en het geven van de terugkoppeling aan de Examencommissie.

Goed om te weten

 • Als de bachelor-onderzoekstage met een voldoende is beoordeeld, is er geen verdere actie nodig.
 • Als de bachelor-onderzoekstage onvoldoende is, moet de student een nieuwe bachelor-onderzoekstage doen in Nijmegen.
 • Medewerkers
 • Intranet