Onderwijs Scholingen Bachelor Biomedische Wetenschappen Stage--plan en beoordelings--formulier

Over het bachelorstageplan

Voorafgaand aan de bacheloronderzoeksstage schrijf je in overleg met je begeleider een bachelorstageplan.

lees meer

Over het bachelorstageplan

Voorafgaand aan de bacheloronderzoeksstage schrijf je in overleg met je begeleider een bachelorstageplan (zie format).

Aandachtspunten

  • De plannen voor je bachelorstage lever je digitaal aan via het studentenwebdossier.
  • Je stageplan dient te zijn goedgekeurd door de examencommissie voordat je bacheloronderzoekstage start.
  • Zonder een positieve registratie, verstrekken we geen bachelordiploma.

Beoordelings­formulieren bachelor­stage

Onderstaande formulieren zijn ter informatie. De beoordelingen voor reguliere bachelor-onderzoeksstages worden digitaal ingevuld door de stagebegeleiders.


Buitenlandse onderzoeksstage

Bekijk de criteria voor een buitenlandse bacheloronderzoeksstage.

lees meer