Over de cursus

Kwalitatief onderzoek is aangewezen als het gaat om ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt.

lees meer

Over de cursus

Kwalitatief onderzoek is aangewezen als het gaat om ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn het bestuderen van de impact die het ontvangen van de diagnose dementie heeft op de patiënt en diens familie, het opsporen van de problemen bij transfers tussen eerste en tweede lijn en de besluitvorming rondom de laatste levensfase.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek, weten elkaar steeds beter te vinden. Kwalitatief onderzoek kan bij een gerandomiseerde gecontroleerde trial meer inzicht verschaffen over de daadwerkelijke uitvoering en de knelpunten die daarbij optreden. Dit helpt bij het verklaren van het effect van de interventie en het opstellen van nieuwe hypothesen. De methodologische vereisten voor het uitvoeren en analyseren van kwalitatief onderzoek vergen een specifieke expertise en vaardigheid. Het programma is interactief. Er is ruime aandacht voor problemen in lopend onderzoek van cursisten.

Programma

1.      Algemene introductie en onderzoeksvragen
2.      Typen kwalitatief onderzoek
3.      Kwalitatieve (computer) analyse (Atlas-ti)
4.      Rapportage en publicatie
 

Aanmelden

De cursusdagen 14 en 15 mei zijn volgeboekt. Aanmelden voor 21 en 22 oktober 2019 is nog mogelijk. ga naar het inschrijfformulier

Meer weten? Neem contact op

Alice van Eijk

contact

In het kort

  • Zorgprofessionals.


Locatie

14 en 15 mei: Marijnenkamer in Huize Heyendael. 21 en 22 oktober: respectievelijk Beelkamer en Titus Brandsmakamer in Huize Heyendael.

bekijk route

Locatie

Geert Grooteplein Noord 9
525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving