Locatie

Geert Grooteplein Noord 9
525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Onderwijs Scholingen Introductiecursus Kwalitatief Onderzoek in de gezondheidszorg

Over de cursus

Kwalitatief onderzoek is aangewezen als het gaat om ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt.

lees meer

Over de cursus

Kwalitatief onderzoek is aangewezen als het gaat om ervaringen van mensen, thema´s waarover weinig bekend is of de context waarin een gebeurtenis plaatsvindt. Het gaat hierbij om het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn het bestuderen van de impact die het ontvangen van de diagnose dementie heeft op de patiënt en diens familie, het opsporen van de problemen bij transfers tussen eerste en tweede lijn en de besluitvorming rondom de laatste levensfase.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek, weten elkaar steeds beter te vinden. Kwalitatief onderzoek kan bij een gerandomiseerde gecontroleerde trial meer inzicht verschaffen over de daadwerkelijke uitvoering en de knelpunten die daarbij optreden. Dit helpt bij het verklaren van het effect van de interventie en het opstellen van nieuwe hypothesen. De methodologische vereisten voor het uitvoeren en analyseren van kwalitatief onderzoek vergen een specifieke expertise en vaardigheid. Het programma is interactief. Er is ruime aandacht voor problemen in lopend onderzoek van cursisten.

Programma

1.      Algemene introductie en onderzoeksvragen
2.      Typen kwalitatief onderzoek
3.      Kwalitatieve (computer) analyse (Atlas-ti)
4.      Rapportage en publicatie
 

Cursusdata 2020

  • 21 & 22 januari (maximaal aantal cursisten is bereikt)
  • 19 & 20 mei
  • 6 & 7 oktober

Coördinatie

dr. Anke Oerlemans


Meer informatie & inschrijving

Alice van Eijk

contact

In het kort

  • Zorgprofessionals.


Locatie

21 en 22 oktober: respectievelijk Beelkamer en Titus Brandsmakamer in Huize Heyendael. Cursussen 2020: Marijnenkamer in Huize Heyendael.

bekijk route