Onderwijs Scholingen Module KNR

Over de module

In deze module leer je inventariseren, onderzoeken, interpreteren, classificeren en interveniëren bij kinderen met verschillende typen cerebrale parese (CP) en verschillende niveaus van functioneren binnen de domeinen van de ICF-CY.

lees meer

Over de module

De module KNR is opgedeeld in 2 delen. Het is mogelijk eerst deel 1 te volgen en in een later stadium deel 2.

Deel 1:

Aan het eind van deel 1 kan je een probleemanalyse maken van de (zit)houding en het bewegen van het kind zoals beschreven in het domein 'mobiliteit' van de ICF-CY. De cursist kan de bevindingen tevens relateren aan het functioneren van het kind in andere domeinen zoals communicatie, zelfverzorging, spel en leren/toepassen van kennis. Je kan de genomen beslissingen over diagnostiek en behandeling verantwoorden op basis van best available evidence ten aanzien van motorische ontwikkeling, motorische controle, motorisch leren en de pathofysiologie van CP.

Deel 2:

Aan het einde van de module ken je de problematiek bij de verschillende typen CP en ben je in staat de interventie vorm te geven. Je leert specifieke casuïstiek van verschillende typen CP te classificeren, de problematiek te analyseren en te beschrijven om vervolgens te behandelen.

Het onderwijs vindt plaats in de vorm van contactonderwijs, individuele en groepsopdrachten en zelfstudie. Het interprofessioneel handelen staat voorop, in het onderwijs vormgegeven door praktijk met kinderen. Daarnaast is er voor de verschillende professies ook voldoende aandacht voor vakinhoudelijke verdieping.

Deel 1: 5 contactdagen; 1 roostervrije dag
Deel 2: 5 contactdagen; 2 roostervrije dagen

Vervolgcursussen

Na het afronden van de module KNR (deel 1 en 2), heb je toegang tot verdiepingsmodulen (o.a. Het Jonge Kind, EMB, logopedie) en tot de KNR-masterclasses die gemiddeld 1 á 2 keer per jaar worden georganiseerd.

 

Aanmelden

Inschrijving is niet meer mogelijk, de module zit helemaal vol.

lees meer

Aanmelden

Helaas is inschrijven niet meer mogelijk, de module zit helemaal vol. De wachtlijst voor de module die in september 2020 begint is inmiddels dermate lang dat we niet verwachten dat je dit najaar met de module kunt starten.

Echter, indien je belangstelling hebt voor een volgende editie van de module KNR, schrijf je dan toch in via onderstaande link. Je komt dan op de wachtlijst (en bent uiteraard nog geen betaling verschuldigd), en je wordt geïnformeerd zodra er meer bekend is over een volgende module KNR. Uiteraard verplicht deze inschrijving op de wachtlijst je niet om daadwerkelijk aan een volgende module deel te nemen. Ook geeft inschrijving op de wachtlijst geen garantie op een plek in een volgende cursus.

Er zijn nog geen data bekend van een te starten module KNR na 2020.

Inschrijven op de wachtlijst kan hier

 

In het kort

 • Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en artsen die werkzaam zijn of belangstelling hebben voor kinderen of jong volwassenen met centraal neurologische aandoeningen (waaronder CP).

  lees meer


  Voor wie

  Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die praktisch werkzaam zijn of gaan werken met kinderen of jong volwassenen met centraal neurologische aandoeningen (waaronder CP). Therapeuten die de basiscursus CNA hebben gedaan hebben direct toegang tot deel 2. De module staat ook open voor artsen die interesse hebben in deze problematiek.

 • Accreditatie

  Accreditatie is goedgekeurd door:
  - KNGF voor algemeen fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten (deel 1 voor 123 punten, deel 2 voor 93 punten).
  - ADAP voor ergotherapeuten en logopedisten (deel 1 voor 111 punten, deel 2 voor  ergotherapeuten 100, voor logopedisten 96 punten).


Overzicht cursusdata

Module KNR

De module bestaat uit 2 delen, die elk bestaan uit 5 lesdagen en daarnaast nog één of twee roostervrije dagen (zie hieronder).   

Data:

Deel 1: 

11 september 2020 (live in Utrecht)
18 september 2020 (virtueel)
25 september 2020 (live in Utrecht)
9 oktober 2020 (virtueel)
6 november 2020 (virtueel)
13 november 2020 (virtueel)
 
deel 2 :
 
27 november 2020 (live in Utrecht)
11 december 2020 (virtueel)
8 januari 2021 (live in Utrecht)
22 januari 2021 (virtueel)
5 februari 2021 (virtueel)
5 maart 2021 (virtueel)
26 maart 2021 (live in Utrecht)
 Cursusleiding en docenten

Cursusleiding

• Drs. Ruud. Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut, onderwijskundige, MEREM, Kinderrevalidatie, Almere
• Deel  1: Ingrid van den Tillaar, ergotherapeut, kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek Nijmegen
• Deel 2: Ilse Oosterom, kinderfysiotherapeut, Revalidatie Friesland

Docenten

• Drs. Ruud. Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut, onderwijskundige, MEREM, Kinderrevalidatie, Almere
• Ingrid van den Tillaar, ergotherapeut, kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek Nijmegen
• Sandra de Groot, logopedist, Radboudumc Nijmegen, afd. Kinderrevalidatie
• Drs. Karen van Hulst, logopedist, klinisch epidemioloog, Radboudumc Nijmegen, afd. kinderrevalidatie
• Emmeke Faas, fysiotherapeut & bewegingswetenschapper, Revalidatiecentrum de Hoogstraat, Utrecht
• Ilse Oosterom, kinderfysiotherapeut, Revalidatie Friesland
• Jan Wielders, ergotherapeut & handtherapeut, RC ST.kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek Nijmegen
• Florentine Schepers, logopedist, UMCG kinderrevalidatie locatie Beatrixoord en Groningen.


 

Meer weten? Neem contact op

Geertje van Duijnhoven
Projectmedewerker

(06) 27 20 95 69 of (024) 369 34 18
contact


Ervaringen met de leerlijn KNR

'De KNR heeft een grote meerwaarde naast de MSc Kinderfysiotherapie. De KNR geeft meer inzichten in zowel het onderzoeken als behandelen van complexe beelden van CP. De cursus zorgt voor een multidisciplinaire bril, die laat zien hoeveel je samen voor een kind kan betekenen.'

'Boeiende sprekers die inhoudelijk goed onderbouwd zijn, goed antwoord kunnen geven op vragen en door wie er een veilig en positief klimaat gecreëerd werd (geen enkele vraag is gek!)'

'De lessen waren inhoudelijk erg interessant en direct toepasbaar in het werkveld.'

'De praktijklessen met de kinderen waren erg waardevol. Mooi om op deze manier de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ik heb er veel van geleerd.'
 
'De cursusopzet was prima, theorie en praktijk goed afgewisseld. Een duidelijke opbouw van informatie en het goed kunnen toepassen op het werk (en reflecteren in portfolio).'
 
'Ik merk dat ik nu al anders kijk naar de kinderen die ik behandel en sneller contact zoek met andere disciplines om samen na te denken en te kijken. Heel interessant dus!'
 
'Ik heb veel kennis en vooral inspiratie gehaald uit de meeste theoretische lessen. De skills lessen waren ook waardevol.'

 'Ik heb veel geleerd in de cursus. Niet alleen voor CP kinderen, maar ook in mijn observaties / behandelingen bij de rest van de kinderen. Ik zoek het interdisciplinair werken nu ook meer op.'
 
'Zeer bevlogen en deskundige docenten!'
 
'Goede interactie tussen docenten en cursisten. Fijne afwisseling tussen multi-en monodisciplinaire lessen.'

'De KNR module 2 is een mooie aanvulling op module 1 en vormt echt een goede basis om te kunnen werken met kinderen met een motorische beperking in de beroepspraktijk. De tweede module gaat dieper in op de verschillende CP-beelden, ook de visusproblemen bij CP komen uitgebreid aan bod, verder ligt er veel nadruk op het verbeteren van skills/vaardigheden die je vervolgens goed leert toepassen tijdens de praktijkopdrachten.'
 
'De meest recente informatie over onderzoek, diagnostiek en behandeling van dysartrie en speekselverlies bij kinderen wordt gedeeld.'

'Deze lessen zijn interessant en interactief, maar er wordt ook verwezen naar de verdiepende modules om grondiger op de materie in te gaan.'
 
'De cursus is een mooie combinatie van theorie en praktijklessen, waarin je als student wordt aangezet om goed te leren kijken/observeren naar kinderen en de juiste conclusies leert trekken. Hierdoor beklijft de lesstof goed.'