Onderwijs Scholingen Kinderneurorevalidatie KNR

Radboudumc Health Academy - Kinder­neuro­revalidatie

De leerlijn verzorgt praktisch en interprofessioneel onderwijs voor (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die werken met kinderen en jongvolwassenen met centraal neurologische aandoeningen, in het bijzonder met Cerebrale Parese (CP).

lees meer

Radboudumc Health Academy - Kinder­neuro­revalidatie

De leerlijn KinderNeuroRevalidatie

De leerlijn KinderNeuroRevalidatie (KNR) is ontstaan uit de oorspronkelijke 30-daagse basiscursus Kinderneurorevalidatie/CP. De leerlijn verzorgt praktisch en interprofessioneel onderwijs voor (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die werken met kinderen en jongvolwassenen met centraal neurologische aandoeningen, in het bijzonder met Cerebrale Parese (CP). Het onderwijs is gebaseerd op “State of the Art” inzichten o.a. op het gebied van pathofysiologie bij CP, motorische controle en motorisch leren.  Tevens worden de aanbevelingen uit de ge-update CBO Richtlijn “Diagnostiek en behandeling van kinderen met een spastische Cerebrale Parese” geïntegreerd.

Binnen deze leerlijn ontwikkelen deelnemende professionals competenties op het gebied van klinisch redeneren bij onderzoek en behandeling van het kind/jongere met CP. Het aanleren van een taakgerichte benadering en onderzoeks- en behandelvaardigheden tijdens praktijksessies met kinderen, vanuit een interprofessioneel perspectief, zal centraal staan.

Modulaire structuur

Vanaf 2015 is de leerlijn gestart in een modulaire structuur, die passend is in een leven lang leren. De cursus is ontwikkeld door docenten van de opleiding Kinderneurorevalidatie en is geschikt voor therapeuten uit de eerste en tweede lijn, en mensen die werkzaam zijn in een academische setting.

De leerlijn bestaat uit verschillende modules. Na het afronden van de module KNR (deel 1 en 2), heb je toegang tot verdiepingsmodulen (o.a. het jonge kind en EMB) en tot de KNR-masterclasses die gemiddeld 1 á 2 keer per jaar worden georganiseerd. De leerlijn blijft in ontwikkeling en nieuwe verdiepingsmodules worden ontwikkeld. In de toekomst wordt bijvoorbeeld een verdiepingsmodule Logopedie in een nieuwe vorm aangeboden, waarbij interprofessioneel leren en werken het uitgangspunt zal zijn.


 

Agenda

  • Verdiepingsmodule KNR / Het jonge kind: voorjaar 2020
  • Verdiepingsmodule KNR / EMB: voorjaar 2020
  • Module KNR: september 2020

Vereniging Docenten Kinder­neuro­revalidatie

Het docententeam van (kinder)fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten is gespecialiseerd in het geven van interprofessioneel onderwijs over het kind met centraal neurologische aandoeningen, in het bijzonder Cerebrale Parese (CP). www.vdknr.nl

Module KNR

De module KNR richt zich op het inventariseren, interpreteren en interveniëren bij een kind met cerebrale parese (CP). Daarnaast wordt er ingegaan op de specifieke casuïstieken van verschillende typen CP bij het schoolgaande kind. meer informatie

Verdiepings­module KNR / EMB

Deze module behandelt de specifieke en onderliggende problematiek bij kinderen en (jong)volwassenen met EMB (Ernstig Meervoudig Beperkt). meer informatie

Verdiepings­module KNR / Het jonge Kind

Deze verdiepingsmodule gaat in op de problematiek en behandeling van het in ontwikkeling zijnde kind met een (verhoogd risico op) CP. meer informatie

Contact

Geertje van Duijnhoven
Projectmedewerker

(06) 27 20 95 69
contact


Doelgroep

De cursus is ontwikkeld door docenten van de opleiding Kinderneurorevalidatie en is geschikt voor therapeuten, te weten ergotherapeuten, logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten uit de eerste en tweede lijn, en mensen die werkzaam zijn in een academische setting.