Onderwijs Alle scholingen Patiëntcomfort en communicatie

Patiëntcomfort en communicatie

De beleving van patiënten wordt beïnvloed door fysiologische, psychologische en sociale factoren, samen contextuele factoren genoemd. Deze spelen tijdens een patiëntcontact een grote rol. lees meer

Patiëntcomfort en communicatie

Achtergrond Patiëntcomfort en communicatie

De beleving van patiënten wordt beïnvloed door fysiologische, psychologische en sociale factoren, samen contextuele factoren genoemd. Deze spelen tijdens een patiëntcontact een grote rol. Ze worden door de patiënt waargenomen, geïnterpreteerd en geven vervolgens verwachtingen, herinneringen en emoties aan een contact. Doordat ze placebo- en nocebo responsen kunnen uitlokken kan een cascade van neurobiologische effecten in het brein uiteindelijk de uitkomst van een behandeling bepalen.

Negatieve suggesties dienen zoveel mogelijk te worden vermeden, omdat deze door nocebo-effecten het resultaat van een behandeling negatief beïnvloeden. Onder invloed van stress worden negatieve suggesties zwaarder gewogen. Technieken uit de hypnotherapie kunnen worden gebruikt om in stressvolle situaties effectief te kunnen communiceren. Subtiele aanpassingen in gedrag en taalgebruik kunnen een enorm positief effect hebben op het patiëntcontact. Door een betere communicatie met patiënten, waarin negatieve suggesties worden vermeden, positieve verwachtingen worden geschapen en hypnotisch taalgebruik wordt gebruikt, wordt de interactie tussen de zorgverlener en patiënt geoptimaliseerd. Dit leidt tot een positieve therapeutische context met een groter patiëntcomfort, een betere outcome en meer patiënttevredenheid.

Alle zorgverleners zouden zich bewust moeten zijn van hun verbale en non-verbale gedrag en de invloed die ze hiermee hebben op de beleving van patiënten. 

Voor de cursus Patiëntcomfort en communicatie klik hier.

Cursus patiëntcomfort en communicatie

Met Patiëntcomfort en communicatie voorkom je dat bij operatieve of onaangename ingrepen prikkels als toenemend pijnlijk worden ervaren. Je leert beter te reframen en beïnvloedt coping mechanismes. Lees meer en inschrijving

In Company trainingen

De training Patiëntcomfort en communicatie bieden we ook aan bij u op locatie. 

lees meer

In Company trainingen

Twee trainers komen naar uw instelling toe en begeleiden een groep tussen de 8-16 deelnemers tijdens deze training. Vooraf krijgen ook deze deelnemers toegang tot de e-learning. Meer weten en een offerte aanvragen? Neem contact met ons op!
 


Teach the Teacher

Binnen uw instelling zijn er inmiddels al enkele ambassadeurs te vinden over de Patiëntcomfort en communicatie training. 

lees meer

Teach the Teacher

Wellicht zijn zij wel de juiste mensen om deze vorm van communicatie verder te verspreiden onder uw collega’s? Zij kunnen ook de Teach the Teacher trainer volgen. Deze training bestaat uit 1 dag en na enkele maanden is er een terugkomdagdeel. In de tussenliggende periode gaan ze alvast training geven waardoor op de terugkomdag deel d.m.v. intervisie de trainingsmethodiek een verbeterslag kan maken. Meer weten en een offerte opvragen? Neem contact met ons op!


Virtual Reality (VR)

De Virtual Reality training biedt verschillende mogelijkheden om deelnemers bewust te maken van hun eigen verbale en non-verbale communicatie.

lees meer

Virtual Reality (VR)

Bewustwording door ervaring

De Virtual Reality training biedt verschillende mogelijkheden om deelnemers bewust te maken van hun eigen verbale en non-verbale communicatie. De 3D simulatiegame kenmerkt zich door de mogelijkheid om zelf te oefenen met het toepassen van patiëntcomfort-technieken. We creëren een virtuele oefensituatie, waarin verbaal en non-verbaal gedrag van de deelnemer worden gemeten tijdens een virtueel patiëntcontact met een avatar. De avatar zal interactief reageren op het gedrag van de zorgverlener. Tijdens en na afloop van dit gesprek laat de virtuele patiënt de deelnemer door zijn of haar reacties en gedrag merken en ervaren hoe de deelnemer op de patiënt overkomt. Zo wordt de deelnemer niet alleen uitgelegd wat en hoe deze vorm van positieve communicatie werkt en kan worden toegepast, maar kan de cursist ook direct de effecten ervaren.  
 

Gedragsverandering door te doen

Oefenen staat in onze aanpak centraal. Bovendien worden de reacties van de patiënt aangevuld met tips van een coach. Deze tips bevatten handvatten om op de Patiëntcomfort-manier met patiënten te communiceren. Op basis van de reacties van de patiënt en de tips van de coach leert de deelnemer zijn of haar gedrag aan te passen om het patiënt contact zo plezierig en effectief mogelijk te laten verlopen.
Door vervolgens het gesprek met de virtuele patiënt te herhalen en opnieuw te oefenen, ervaart een deelnemer direct de positieve effecten. Door de kracht van herhaling ontstaat duurzame gedragsverandering. Met hulp van een Virtual Reality Training zijn we in staat alle medewerkers met direct patiëntcontact niet farmacologische handvatten te geven om bij patiënten gevoelens van angst, pijn en onzekerheid weg te nemen en hiermee de patiënt beleving en tevredenheid te verbeteren.

Kosten

Het is mogelijk om voor een groep van zorgprofessionals de Virtual Reality Training in te kopen. Hiervoor krijgt u een licentie om er gebruik van te kunnen maken en krijgt u een VR-bril twee weken toegestuurd. U kunt daarbij tevens aangeven of u dit met of zonder procesbegeleider wilt doen. Het voordeel van een begeleide VR-ervaring is dat de VR-toepassing gestructureerd met de groep wordt nabesproken. We maken graag een offerte voor u. Neem daartoe contact op met Tamara Coolen.

Impressie

Onderstaand filmpje geeft een impressie van de Virtual Reality Training. 


Artikel VR in patient communication

Klik hier om het artikel te downloaden.


Meer weten?

Tamara Coolen
Projectmanager

Tamara.Coolen@radboudumc.nl
contactformulier

Radboudumc Health Academy Life long learning

De Radboudumc Health Academy is hét onderwijs- en opleidingsinstituut voor iedereen die werkzaam is in de zorg.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet