Onderwijs Scholingen Patientcomfort en communicatie

Patiëntcomfort en communicatie

De beleving van patiënten wordt beïnvloed door fysiologische, psychologische en sociale factoren, samen contextuele factoren genoemd. Deze spelen tijdens een patiëntcontact een grote rol.

lees meer

Patiëntcomfort en communicatie

Achtergrond Patiëntcomfort en communicatie

De beleving van patiënten wordt beïnvloed door fysiologische, psychologische en sociale factoren, samen contextuele factoren genoemd. Deze spelen tijdens een patiëntcontact een grote rol. Ze worden door de patiënt waargenomen, geïnterpreteerd en geven vervolgens verwachtingen, herinneringen en emoties aan een contact. Doordat ze placebo- en nocebo responsen kunnen uitlokken kan een cascade van neurobiologische effecten in het brein uiteindelijk de uitkomst van een behandeling bepalen.

Negatieve suggesties dienen zoveel mogelijk te worden vermeden, omdat deze door nocebo-effecten het resultaat van een behandeling negatief beïnvloeden. Onder invloed van stress worden negatieve suggesties zwaarder gewogen. Technieken uit de hypnotherapie kunnen worden gebruikt om in stressvolle situaties effectief te kunnen communiceren. Subtiele aanpassingen in gedrag en taalgebruik kunnen een enorm positief effect hebben op het patiëntcontact. Door een betere communicatie met patiënten, waarin negatieve suggesties worden vermeden, positieve verwachtingen worden geschapen en hypnotisch taalgebruik wordt gebruikt, wordt de interactie tussen de zorgverlener en patiënt geoptimaliseerd. Dit leidt tot een positieve therapeutische context met een groter patiëntcomfort, een betere outcome en meer patiënttevredenheid.

Alle zorgverleners zouden zich bewust moeten zijn van hun verbale en non-verbale gedrag en de invloed die ze hiermee hebben op de beleving van patiënten. 

Voor de cursus Patiëntcomfort en communicatie klik hier.

Cursus patiëntcomfort en communicatie

Met Patiëntcomfort en communicatie voorkom je dat bij operatieve of onaangename ingrepen prikkels als toenemend pijnlijk worden ervaren. Je leert beter te reframen en beïnvloedt coping mechanismes. lees meer

Training patiënt-gerichtheid en communicatie

Veel klachten van patiënten zijn terug te voeren op verstoringen in de communicatie tussen patiënt en zorgverlener.

lees meer

Training patiënt-gerichtheid en communicatie

Veel klachten van patiënten zijn terug te voeren op verstoringen in de communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Door een betere positieve communicatie met patiënten zal niet alleen de patiënttevredenheid worden vergroot, maar ook de tevredenheid van je eigen werk. Tijdens de trainingsdag starten we met achtergronden en theoretische onderbouwing, afgewisseld met plenaire oefeningen. De groep oefent met de verschillende onderdelen van het model in een groep van max. 25 personen. Daarbij gaan we uit van drie trainers die de hele dag de groep zullen begeleiden.

Met hulp van achtergrondinformatie en voorbereidende opdrachten besteden we tijdens de contactbijeenkomst(-en) maximaal aandacht aan de gesprekstechnieken.

Incompany training

Bij een incompany training Patiëntcomfort en communicatie gaan we aan de hand van een vrijblijvend gesprek na wat de beste leerinterventie voor uw groep professionals kan zijn.

lees meer

Incompany training

Bij een incompany training Patiëntcomfort en communicatie gaan we aan de hand van een vrijblijvend gesprek na wat de beste leerinterventie voor uw groep professionals kan zijn: een training, een goed gesprek, het met hulp van VR-technieken oefenen of het trainen van een groep ambassadeurs die deze theorie verder kan brengen binnen uw zorginstelling? Neem hiervoor contact op met Goof Claessen.

Virtual Reality (VR)

De Virtual Reality training biedt verschillende mogelijkheden om deelnemers bewust te maken van hun eigen verbale en non-verbale communicatie.

lees meer

Virtual Reality (VR)

Bewustwording door ervaring

De Virtual Reality training biedt verschillende mogelijkheden om deelnemers bewust te maken van hun eigen verbale en non-verbale communicatie. De 3D simulatiegame kenmerkt zich door de mogelijkheid om zelf te oefenen met het toepassen van patiëntcomfort-technieken. We creëren een virtuele oefensituatie, waarin verbaal en non-verbaal gedrag van de deelnemer worden gemeten tijdens een virtueel patiëntcontact met een avatar. De avatar zal interactief reageren op het gedrag van de zorgverlener. Tijdens en na afloop van dit gesprek laat de virtuele patiënt de deelnemer door zijn of haar reacties en gedrag merken en ervaren hoe de deelnemer op de patiënt overkomt. Zo wordt de deelnemer niet alleen uitgelegd wat en hoe deze vorm van positieve communicatie werkt en kan worden toegepast, maar kan de cursist ook direct de effecten ervaren.  
 

Gedragsverandering door te doen

Oefenen staat in onze aanpak centraal. Bovendien worden de reacties van de patiënt aangevuld met tips van een coach. Deze tips bevatten handvatten om op de Patiëntcomfort-manier met patiënten te communiceren. Op basis van de reacties van de patiënt en de tips van de coach leert de deelnemer zijn of haar gedrag aan te passen om het patiënt contact zo plezierig en effectief mogelijk te laten verlopen.
Door vervolgens het gesprek met de virtuele patiënt te herhalen en opnieuw te oefenen, ervaart een deelnemer direct de positieve effecten. Door de kracht van herhaling ontstaat duurzame gedragsverandering. Met hulp van een Virtual Reality Training zijn we in staat alle medewerkers met direct patiëntcontact niet farmacologische handvatten te geven om bij patiënten gevoelens van angst, pijn en onzekerheid weg te nemen en hiermee de patiënt beleving en tevredenheid te verbeteren.

Kosten

Het is mogelijk om voor een groep van zorgprofessionals de Virtual Reality Training in te kopen. Hiervoor krijgt u een licentie om er gebruik van te kunnen maken en krijgt u een VR-bril twee weken toegestuurd. U kunt daarbij tevens aangeven of u dit met of zonder procesbegeleider wilt doen. Het voordeel van een begeleide VR-ervaring is dat de VR-toepassing gestructureerd met de groep wordt nabesproken. We maken graag een offerte voor u. Neem daartoe contact op met Goof Claessen.

Impressie

Onderstaand filmpje geeft een impressie van de Virtual Reality Training. 


Artikel VR in patient communication

Klik hier om het artikel te downloaden.


Meer weten?

drs. Goof Claessen

contact

Radboudumc Health Academy Life long learning

De Radboudumc Health Academy is hét onderwijs- en opleidingsinstituut voor iedereen die werkzaam is in de zorg.

lees meer