Over de opleiding

Afstudeerprofiel

De master leidt zorgprofessionals op die in de werkpraktijk:

  • anticiperen op veranderingen en ontwikkelingen in het veld
  • knelpunten in de kwaliteit van zorg signaleren
  • multiprofessionele coalities vormen en leiden om duurzame oplossingen te implementeren
  • kwaliteitsverbeterkennis en -toepassingen ontwikkelen, evalueren en verspreiden
  • het eigenaarschap voor het verlenen van kwalitatief goede zorg onder collega’s vergroten

Jaar 1

Het eerste studiejaar is gericht op kennis en attitude, met 7 inhoudelijke modules à 2 EC, waarin alle aspecten van kwaliteit van zorg uitgebreid aan de orde komen. Hierbij zijn de thema's van het Institute of Medicine leidend: effectieve, efficiënte, veilige, ethisch verantwoorde en patiëntgerichte zorg. Dit wordt aangevuld met projectmatig verbeteren en wetenschapsmethodologie.
Tussen de modules door leren de deelnemers aan de hand van literatuur en zelfstudieopdrachten. Ook stellen de deelnemers in het eerste jaar het plan van hun praktijkverbetervoorstel op.

Per maand vindt er 1 modulebijeenkomst plaats van 2 dagen: donderdag en vrijdag. Dit gebeurt in de nabijheid van het umc dat de betreffende module verzorgt. In een afsluitende bijeenkomst worden de projectplannen voor het tweede jaar gepresenteerd.

Met ingang van deze master werken studenten samen met een vergelijkbaar opleidingsprogramma in Jönkoping, Zweden. Daarmee verbreden we het perspectief op kwaliteitsverbetering van zowel de Nederlandse als de Zweedse studenten.

Jaar 2

Het tweede jaar start met een tweedaagse module over patiëntveiligheid. Met de uitvoering van het verbeterproject in de eigen zorgpraktijk staat vooral verbeterkunde op de agenda. Naast intervisie vinden nog 2 leadershiptracks plaats en zijn er teleconferences omtrent de voortgang van het verbeterproject. Ten slotte wordt de vrije studieruimte benut (8 EC).

www.nfu.nl/master

Onderwijs Alle scholingen Master Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg

Toekomst master

De NFU Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg wordt in de toekomst niet meer aangeboden.

lees meer

Toekomst master

Vanwege een technisch probleem staat hier momenteel niet de informatie die u zoekt. We doen ons best om dit zo snel mogelijk op te lossen.


In het kort

  • Deze master is bedoeld voor artsen, apothekers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician asisstants en paramedici met een HBO+ achtergrond, bij voorkeur werkzaam in de directe patiëntenzorg.


Over de opleiding

In dit tweejarige programma leer je vanuit het perspectief van de patiënt, kritisch, reflectief en op innovatieve wijze te kijken naar kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg.

lees meer

Genootschap Gepersonaliseerde Zorg

De Master werkt samen met Het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg, om kennis en praktijkervaringen bij elkaar te brengen en te delen wat goed werkt.

lees meer

Meer weten of vragen? Neem contact op

H. Calsbeek

(024) 361 53 05
contactformulier

Meer informatie


Ronnie van Diemen over de master Directeur-generaal Curatieve Zorg, ministerie VWS


Landkaart vol voorbeelden

Bekijk op deze interactieve kaart verschillende voorbeelden in ziekenhuizen of lees interviews met alumni.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet