Onderwijs Scholingen Verdiepingsmodule KNR EMB

Over de cursus

De verdiepingsmodule EMB (EMB = Ernstig Meervoudig Beperkt) behandelt de specifieke en onderliggende problematiek bij EMB. In de module is ruim aandacht voor het oefenen van skills, zowel met elkaar als bij cliënten. De cursus start in 2020.

lees meer

Over de cursus

Doel

Na het volgen van de verdiepingsmodule EMB kent de cursist de definitie van EMB. De cursist herkent de signalen van de complexe problematiek van de EMB’er en kan deze onderzoeken. De cursist leert klinisch redeneren, doelen stellen en behandelen, op het gebied van eten en drinken, communicatie, spel/activatie, verzorging/zitten/liggen en longconditie. De cursist is bekend met het beleid ten aanzien van scolioses, luxaties en deformiteiten.

Opzet

Het onderwijs vindt plaats in de vorm van contactonderwijs, individuele en groepsopdrachten en zelfstudie. Het contactonderwijs bestaat uit 5 dagen met afwisselend interactieve colleges, skills trainingen, casuïstiek en praktijksessies met kinderen. Hierbij wordt onder leiding van deskundige docenten in interprofessionele groepen de opgedane kennis direct naar de praktijk vertaald.
Daarnaast wordt zelfstudie verwacht van de deelnemers, met behulp van de Elektronische Leeromgeving (ELO). Dit platform wordt gebruikt voor forumdiscussies, documenten down- en uploaden en het bekijken van videocasuïstiek. Van de cursisten wordt verwacht dat zij zowel voor aanvang als tijdens de module voorbereidingsopdrachten maken, literatuur bestuderen en een portfolio bijhouden.
Naast het contactonderwijs en de zelfstudie is het essentieel dat cursisten de mogelijkheid hebben om gedurende de cursusperiode te kunnen oefenen met de doelgroep. Zo kan men het geleerde direct implementeren in de eigen praktijk.

Andere modules in deze leerlijn

Meer informatie over de mogelijkheden binnen de leerlijn Kinderneurorevalidatie.


Locatie

Volgt.

Aanmelden

Inschrijven voor deze module is nog niet mogelijk.

lees meer

Aanmelden

Je kunt je belangstelling kenbaar maken via het contactformulier in het blok 'Meer weten' of je kunt een mail sturen. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk meer informatie.

In het kort

 • Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die werkzaam zijn of gaan werken met kinderen of (jong)volwassenen met centraal neurologische aandoeningen specifiek gericht op de EMB doelgroep. lees meer


  Voor wie

  De module staat ook open voor artsen die interesse hebben in deze problematiek.

 • Zoveel tijd kost het

  De cursus bestaat uit 40 contacturen (5 dagen ingeroosterd op locatie) en 100 zelfstudie-uren (2 roostervrije dagen en thuisstudie). De 2 roostervrije dagen zijn vooraf geplande data en geven de gelegenheid om afspraken te maken voor (groeps)opdrachten.

 • Annuleren

  In afwijking van de algemene voorwaarden artikel 2.2.1 geldt voor deze module een annuleringstermijn van 6 weken. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus wordt 35 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de cursus of bij no show is het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.

 • Docenten en cursusleiding

  Docenten
  • Jan Wielders, ergotherapeut & handtherapeut, RC ST.kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek Nijmegen
  • Karen van Hulst, logopedist, klinisch epidemioloog. Radboudumc Nijmegen, afd. kinderrevalidatie
  • Emmeke Faas, fysiotherapeut & bewegingswetenschapper, Revalidatiecentrum de Hoogstraat, Utrecht
  • Ruud Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut, onderwijskundige, MEREM, Kinderrevalidatie, Almere
  • Renée Lenaerts-Ernst, kinderfysiotherapeut, THOM Nijmegen
  Gastdocenten
  • drs. Mia Nijland, orthopedagoog, Nijland & Kroes. Wijhe
  • Dr. Lianne van der Giessen, kinderfysiotherapeut, ErasmusMC, Rotterdam
  • Dr. Aly Waninge, fysiotherapeut en onderzoeker, Visio De Brink, Vries/Lector, Hanzehogeschool Groningen
  • Mark Huisman, orthese-technicus, Ortho Innovatief, Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Miriam Hufen, ergotherapeut/opleidingsmanager, Opleidingsinstituut Anders Kijken naar Kinderen, Leiden
  • Ingrid Verhoeven, ergotherapeut, Merem/De Trappenberg, Huizen
  • Sandra Veenstra, kinderfysiotherapeut, Merem/De Trappenberg, Huizen
  • Drs. Arno ten Ham, Orthopedisch (kinder)chirurg, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
  Cursusleiding
  • mw. Karen van Hulst, logopedist, klinisch epidemioloog. Radboudumc Nijmegen, afd. kinderrevalidatie (contactpersoon)
  • mw. Emmeke Faas, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper, Revalidatiecentrum De Hoogstraat Utrecht.

Meer weten? Neem contact op

Geertje van Duijnhoven
Projectmedewerker

(06) 27 20 95 69

neem contact op
 • Snel naar