Duurzaamheid

Radboudumc en Radboud Universiteit werken samen aan een meer gezonde, milieuvriendelijke en eerlijke wereld. Dat doen we op onze campus, maar ook met partners in de wijde regio, nationaal én internationaal.

Onze ambities

We hebben vier ambities geformuleerd voor de periode 2021-2025:

  • Creëer een Gezonde omgeving
  • Ga voor Klimaatneutraal
  • Werk mee aan Circulariteit
  • Zorg voor Gelijke kansen voor iedereen

We zetten ons in om duurzaamheid Radboudumc-breed te laten doordringen, dus in ons onderwijs, onderzoek, zorg én bedrijfsvoering.

Lees meer

In 2023 hebben we een uitvoeringsprogramma duurzaamheid voor 2023-2026 opgesteld om onze ambities de komende jaren te kunnen realiseren:

Bekijk de infographic op groot formaat

Over het Radboudumc Duurzaamheid

Onze pijlers


Duurzame zorg

Duurzame zorg is zorg die houdbaar is op de lange termijn. We omarmen het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’. lees meer

Duurzame bedrijfsvoering

We streven naar klimaatneutraal en een circulaire bedrijfsvoering. Een groene campus draagt bij aan het welbevinden van patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers. lees meer

Duurzaam onderwijs & onderzoek

Duurzaam onderzoek betekent dat we bewuste keuzes maken in wat we wel of niet doen en verspilling tegengaan. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet