‘Duurzaamheid in de genen’, de titel van ons eerste duurzaamheidsplan, geeft aan hoe wij ‘de organisatie’ van duurzaamheid voor ons zien. We willen graag dat het duurzaam denken en doen tussen de oren zit van al onze medewerkers en studenten. We stimuleren in het Radboudumc een duurzame beweging, die door iedereen gedragen wordt.  We nodigen iedereen uit een steentje bij te dragen.

Wil je ook bijdragen aan duurzaamheid?

Je kunt op verschillende manieren bijdragen, bijvoorbeeld door ‘te doen’ of door ‘kennis te delen’.


Netwerk Duurzame Zorgprofessionals

Het netwerk Duurzame Zorgprofessionals is een actieve groep zorgprofessionals die zich inzet voor het verduurzamen van de zorgprocessen. Denk hierbij aan:

 • Bevorderen bewustwording;
 • Uitwisseling kennis en goede voorbeelden;
 • Concrete duurzaamheidsprojecten in de zorg initiëren en coördineren;
 • Klankbord voor duurzaamheidsbeleid.
lees meer

Netwerk Duurzame Zorgprofessionals

Het netwerk Duurzame Zorgprofessionals is een actieve groep zorgprofessionals die zich inzet voor het verduurzamen van de zorgprocessen. Denk hierbij aan:
 • Bevorderen bewustwording;
 • Uitwisseling kennis en goede voorbeelden;
 • Concrete duurzaamheidsprojecten in de zorg initiëren en coördineren;
 • Klankbord voor duurzaamheidsbeleid.
In het netwerk kun je actief zijn als: duurzame denker, duurzame deler of duurzame doener.
Meer info? Neem contact op met Harriette.Laurijsen@radboudumc.nl.
 

Adviesraad Duurzaam Radboud

De externe Adviesraad duurzaam Radboud is een onafhankelijk adviesorgaan dat de Raad van Bestuur van het Radboudumc en het College van Bestuur van de Radboud Universiteit gevraagd en ongevraagd adviseert over het gevoerde en te voeren duurzaamheidsbeleid.

lees meer

Adviesraad Duurzaam Radboud

De externe Adviesraad duurzaam Radboud is een onafhankelijk adviesorgaan dat de Raad van Bestuur van het Radboudumc en het College van Bestuur van de Radboud Universiteit gevraagd en ongevraagd adviseert over het gevoerde en te voeren duurzaamheidsbeleid.

De Adviesraad bestuur uit (foto v.l.n.r.): Antoine Driessen, Dirk van Schaijk, Jacqueline Cramer, Kevin Rijke)
 • Jacqcueline Cramer, voorzitter, professor in sustainable innovation aan de Universiteit Utrecht, strategisch adviseur bij de Utrecht Sustainability Institute en lid van de Amsterdam Economic Board, directeur adviesbureau ‘Sustainable Entrepreneurship; strategy and innovation consulting’, voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • Antoine Driessen, directievoorzitter Rabobank Regio Betuwe
 • Kevin Rijke, sinds 2015 directeur Induspark Kleefse Waard; daarvoor zelfstandig adviseur duurzaam ondernemen, wetenschappelijk assistent hoogleraar Jan Jonker (Radboud Universiteit)
 • Dirk van Schaijk, zelfstandig communicatie adviseur; manager communicatie en marketing Economic Board Arnhem-Nijmegen.

Sustainability board

De Sustainability board is verantwoordelijk voor de realisatie van duurzaamheidsambities van het Radboudumc.

lees meer

Sustainability board

De Sustainability board is verantwoordelijk voor de realisatie van duurzaamheidsambities van het Radboudumc. De leden zijn:
 • Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur (voorzitter Sustainability board)
 • Harriette Laurijsen, strategisch adviseur duurzaamheid (secretaris)
 • Viola Peulen, hoofd corporate communicatie
 • Eric Mimmel, directeur Servicebedrijf
 • Gys Driessen, directeur HR
 • Simon Broecheler, bedrijfsleider Afdeling Interne Geneeskunde
 • René Bleeker, directeur Bouwzaken
 • Jeroen Meijerink, afdelingshoofd OK
 • Erik Lambeck, centrummanager Centrum voor Oncologie
 • Louise van Esch, teamleider zorg, Cardio Thorale Chirurgie
 • Marije Klomp, programmadirecteur duurzaamheid Radboud Universiteit
 • Thijmen Sietsma, coördinator Radboud Green Office