Hart voor vrouwen legt jouw gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden opgenomen in onze administratie, zodat wij onze donateurs en giftgevers op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld, anders dan in het kader van informatieverstrekking.

Privacy statement

Meer over ons privacy statement vind je op de website van het Radboudumc. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via hartvoorvrouwen.cardio@radboudumc.nl

Toestemming

Door het donatieformulier te versturen, geef je toestemming aan Hart voor Vrouwen  (incassant ID: NL 36 ABNA 0533 768 020) voor het versturen van een (doorlopende) incasso-opdracht naar jouw bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze terug laten boeken. Neem hiervoor na afschrijving binnen 8 weken contact op met je bank (en vraag je bank naar de voorwaarden).