Kerncijfers samengevat

De belangrijkste kerncijfers van 2021, samengevat in één beeld. lees meer

Kerncijfers samengevat

Impact 2021

Op deze webpagina's leest u welke impact het Radboudumc in 2021 heeft gehad.


Kerncijfers patiëntenzorg


NB. Per abuis zijn in het jaarverslag 2020 foutief de begrote in plaats van de gerealiseerde verpleegdagen gepubliceerd. Dit aantal is hier aangepast.

Woonplaats patiënten

In de afbeelding hieronder ziet u waar de patiënten wonen die het Radboudumc in 2021 bezochten. Het merendeel woont in de buurt: ongeveer de helft van de patiënten woont binnen een straal van 25 kilometer van het Radboudumc. Zo'n 75% van de patiënten woont binnen een straal van 50 kilometer van het Radboudumc.

Bekijk alle kerncijfers 2021 van het RadboudumcKerncijfers onderwijs


NB. Per abuis is in het jaarverslag 2020 het verkeerde aantal master getuigschriften opgenomen. Dit aantal is hier aangepast.

Bekijk alle kerncijfers 2021 van het RadboudumcKerncijfers collega's


NB. De cijfers van in- en uitstroom over 2020 wijken af ten opzichte van de cijfers zoals gepubliceerd in het jaarverslag 2020. Dit komt door een verbeterde methode om mobiliteit te bepalen.

Ons aantal medewerkers is in 2021 licht toegenomen ten opzichte van 2020. Dat komt met name door extra inzet van medewerkers op onderzoek en COVID-zorg.

Het aantal vacatures is lager dan de daadwerkelijke instroom aan fte omdat op sommige vacatures meerdere mensen worden aangenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de doelgroep verpleegkundigen.

Het verzuim is in 2021 gestegen ten opzichte van 2020. Vooral het verzuim in de verpleging en verzorging is gestegen, met name vanwege de zware wissel die de inzet voor de COVID-zorg heeft getrokken gedurende twee jaar. We zullen dan ook veel aandacht houden voor de vitaliteit van onze medewerkers, in de volle breedte van onze organisatie.

Bekijk alle kerncijfers 2021 van het RadboudumcKerncijfers COVID-19


 

NB. Bij het aantal opnames op verpleegafdelingen en Intensive Care (COVID-19 bewezen en verdacht) gaat het om patiënten die voor de behandeling van COVID-19 zijn opgenomen én patiënten die voor iets anders werden opgenomen en (mogelijk) COVID-19 hadden maar daarvoor geen specifieke COVID-zorg nodig hadden. Deze laatste groep patiënten was in 2021 aanzienlijk groter dan in 2020.

Bij het aantal patiënten met een afspraak op de COVID-nazorgpoli gaat het om patiënten die in 2021 voor hun eerste afspraak op de nazorgpoli kwamen, plús de patiënten die in 2021 voor de 2e of 3e onderzoeksdag kwamen na hun 1e bezoek in 2020.

Bekijk alle kerncijfers 2021 van het Radboudumc 

  • Medewerkers
  • Intranet