Innovatie in het Radboudumc

We zijn ervan overtuigd dat innovaties de sleutel zijn voor de gezondheidszorg van de toekomst.

lees meer

Innovatie in het Radboudumc

Wij zijn er van overtuigd dat investeren in innovatie cruciaal is voor de gezondheidszorg van de toekomst. De zorg in Nederland is nu al van een hoog niveau, maar er zijn nog genoeg uitdagingen te overwinnen. Denk bijvoorbeeld aan ongeneeslijke aandoeningen, milieuschade en de stijgende maatschappelijke kosten van de zorg. Maar ook de vraag hoe een patiënt zo snel mogelijk de juiste diagnose en behandeling krijgt, wordt alsmaar ingewikkelder. Want hoe meer we kunnen in de zorg, des te lastiger het wordt om het overzicht te behouden.
 
Gelukkig zien we genoeg kansen om deze uitdagingen aan te pakken: in nieuwe technologie, in nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, maar ook in de betrokkenheid en gedrevenheid van onze medewerkers om onze patiënten de best mogelijke zorg te willen bieden. Het Radboudumc is daarom voortdurend bezig met innovatie, in alle facetten van de gezondheidszorg:
  • We ontwikkelen en benutten nieuwe technologieën en methodes om onze patiëntenzorg beter, duurzamer, doelmatiger en persoonsgerichter te maken.
  • We verrichten fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek naar aandoeningen en nieuwe behandelingen.
  • We verbeteren onze onderwijsmethodes en curricula in lijn met de behoeftes van onze studenten en veranderingen in de maatschappij.
Bij alle vormen van innovatie zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met andere betrokken in het veld, zoals zorgverleners, technologiebedrijven, farmaceuten, zorgverzekeraars en natuurlijk de patiënt zelf.


Wat is innovatie?

Onder innovaties verstaan we alle vernieuwingen in de patiëntenzorg die een ingrijpende verandering veroorzaken in diagnostiek, therapie of de wijze van zorgverlening. Het gaat dus niet om kleine procesverbeteringen. Daarnaast moeten innovaties bij ons toepasbaar zijn in de praktijk; ideeën en concepten die alleen theoretisch interessant blijken, zullen wij niet verder ontwikkelen. Ons innovatieproces is er op gericht om de kans op succesvolle verbeteringen in de patiëntenzorg zo hoog mogelijk te maken.

Radboudumc REshape Center

Het Radboudumc REshape Center is aanjager van innovatie binnen ons huis. Samen met de patiënt werkt het Radboudumc REshape Center aan de gezondheidszorg van de toekomst.

lees meer

Radboudumc REshape Center

Het Radboudumc REshape Center is onze innovatiekraamkamer, opgericht om innovaties te bedenken en implementeren die ons brengen naar de zorg van de toekomst. Een van de belangrijkste speerpunten van het Radboudumc REshape Center is de omslag van de traditionele gezondheidszorg naar Participatory Healthcare te stimuleren. Om deze omslag te bereiken, onderneemt het Radboudumc REshape Center projecten in internationaal verband, doet onderzoek en verzorgt scholing voor zorgprofessionals. 

Contact en meer informatie

Voorbeelden


3D-Lab

Ons 3D-Lab houdt zich bezig met innovaties op het gebied van 3D-beeldvorming en 3D-printen.

lees meer

3D-Lab

Een tandeloze oude dame, die weer breed kan lachen en goed kan kauwen met een 3D-geprint gebit. De chirurg heeft bij haar met 3D-geprinte boormallen het implantaat precies goed in de kaak kunnen plaatsen. Thomas Maal, coördinator van ons 3D-Lab houdt zich bezig met innovaties op het gebied van 3D-beeldvorming en 3D-printen. ‘Nieuwe mogelijkheden als virtuele operatieplanning en 3D-geprinte anatomische modellen, zorgen ervoor dat de wensen van de patiënt en de eisen van de behandelend arts samenkomen. Door het gebruik van 3D-technologie kunnen we de behandeling echt toespitsen op de karakteristieken van de patiënt. Het is niet meer een standaard behandeling die voor iedere patiënt hetzelfde is. Omdat technici en clinici in het 3D-Lab samenwerken, leren we elkaars taal spreken. Als ik een 3D-operatieplanning voor een patiënt gedaan had, zorgde ik dat ik bij de operatie was. Andersom zat de arts met mij achter de computer om de planning te fine-tunen. Hierdoor is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen de ingenieurs van het 3D-Lab, de artsen en de patiënten.’

Beter uit Bed

Voor het herstel van een patiënt is beweging essentieel. Met Beter uit Bed wordt beweging het medicijn.

lees meer

Beter uit Bed

‘Wij geloven erin dat élke patiënt kan bewegen.’ Dat zegt Shanna Bloemen, projectleider Beter uit Bed. ‘Voor het herstel van de patiënt is beweging essentieel. Sterker nog: alleen maar in bed liggen is gevaarlijk. De spierkracht neemt af, voedsel wordt slechter opgenomen en de breinfunctie gaat achteruit. Daardoor krijgt de patiënt minder vertrouwen in het eigen herstel. Bewegen is het medicijn. Wij gebruiken hulpmiddelen om de patiënt in beweging te krijgen. Denk aan een relaxstoel waarvoor de patiënt uit bed moet, wandelroutes op de afdeling of aantrekkelijke hoekjes om te kunnen zitten. Of een beweeghoek  met een digitaal spel dat bewegen stimuleert. Het gaat ook om een verandering van mindset bij patiënten en zorgverleners. Artsen kunnen leren dat je de patiënt ook zittend kunt onderzoeken in plaats van liggend.’

CMyLife

CMyLife is een digitaal platform voor patiënten met chronische myeloide leukemie, hun naasten en zorgverleners.

lees meer

CMyLife

Hematoloog Nicole Blijlevens staat aan de wieg van CMyLife, het digitale platform voor patiënten met chronische myeloide leukemie (CML), hun naasten en zorgverleners. ‘Deze patiënten hebben grotendeels een normale levensverwachting, maar zitten de rest van hun leven vast aan medicatie. Patiënten die dat op prijs stellen, krijgen met CMyLife de totale regie in handen. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf hun bloedwaarden en de richtlijn volgen, ze zien de effecten van de medicatie en dat leidt tot betere therapietrouw. Ze kunnen chatten met lotgenoten en zorgverleners en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen. De zorg rondom CML is momenteel versnipperd over zeventig ziekenhuizen, we gaan nu alle kennis delen. Op deze manier kunnen we ook de huisarts er beter bij betrekken. Het platform is bovendien zo opgezet, dat het gemakkelijk kan worden uitgerold voor patiënten met andere vormen van kanker of andere ziektebeelden. Dit is volgens mij echt de toekomst.’

FaceTalk

FaceTalk is een communicatieplatform waarbij patiënt en arts via een beveiligde omgeving via beeldbellen communiceren.

lees meer

FaceTalk

FaceTalk is een communicatieplatform waarbij patiënt en arts via een beveiligde omgeving via beeldbellen communiceren. De patiënt kan thuis vragen stellen aan de zorgprofessional en hoeft dus niet naar het ziekenhuis te gaan. Een andere toepassing van FaceTalk is dat artsen op afstand resultaten met elkaar kunnen bespreken. In deze virtuele artsenkamer moet 95 procent van de meest voorkomende vragen beantwoord kunnen worden. Onder andere de afdeling Mond Kaak en Aangezicht (MKA) gebruikt FaceTalk. Hoogleraar Stefaan Bergé zet het beeldbellen vooral in voor consulten met kinderen met schisis en hun ouders: ‘In het begin was het een zoektocht om te ontdekken wat patiënten wel en niet willen. Inmiddels doe ik bijna alle postoperatieve consulten via FaceTalk, zes tot tien per week. We merken dat patiënten zich beter voorbereiden, zich meer op hun gemak voelen en vaak een lijstje met vragen hebben voorbereid.’

TropIQ

TropIQ, spin-off van het Radboudumc, zet zich in voor een malariavrije wereld. Het doet innovatief onderzoek naar geneesmiddelen.

lees meer

TropIQ

TropIQ, een spin-off van het Radboudumc, zet zich in voor een malariavrije wereld. Het zoekt naar geneesmiddelen die de overdracht van de malariaparasiet van mens op mug tegengaan. Het onderzoek vindt plaats in de muggenfabriek bij het Radboudumc, de grootste ter wereld. De methode van ‘high-throughput screening’ vervangt handmatige analyse van de muggen en maakt het mogelijk grote chemische bibliotheken te screenen. Dit alles heeft al geleid tot de identificatie van mogelijke nieuwe medicijnen om de ziekte te bestrijden. De werkwijze van TropIQ wordt nu ook toegepast voor de bestrijding van andere, door muggen overdraagbare, ziektes.

Betaalbaar Beter

In het programma Betaalbaar Beter werken we samen met VGZ aan zinnige zorg.

lees meer

Betaalbaar Beter

Het Radboudumc heeft een meerjarige kwaliteitsalliantie gesloten met zorgverzekeraar VGZ. Onder de noemer ‘Betaalbaar Beter’ werken we gezamenlijk aan zinnige zorg: innovaties die de zorg tegelijkertijd beter en goedkoper maken. Beter voor de patiënt en beter voor de maatschappij, dus.   
 
Binnen de samenwerking verzorgt het Radboudumc de ontwikkeling, het testen en de implementatie van de innovaties. VGZ stelt financiële middelen ter beschikking, ondersteunt bij de analyse van de resultaten en stimuleert de uitrol van succesvolle innovaties naar andere ziekenhuizen in Nederland.