Over PVI adviesbureau voor persoonsgerichte zorg

De zorg staat op de drempel van een nieuwe tijd. Technologische ontwikkelingen bieden kansen, terwijl complexere problemen zorgen voor extra druk. PVI kent deze uitdagingen. We staan niet aan de zijlijn, we zijn dagelijks actief in de zorg. We vertalen ideeën en beleid naar oplossingen die werken. lees meer

Over PVI adviesbureau voor persoonsgerichte zorg

De zorg staat op de drempel van een nieuwe tijd. Technologische en medische ontwikkelingen bieden kansen, terwijl complexere problemen en de vraag om doelmatigheid extra druk geven.

Adviesbureau Procesverbetering en Implementatie (PVI) kent deze uitdagingen als geen ander. We staan niet aan de zijlijn, we zijn dagelijks actief in de zorg. Iedere dag vertalen we ideeën en beleid naar oplossingen die werken in de praktijk. Of het nu gaat over slimmer samenwerken, een betere patiëntflow of continu verbeteren.

Daarbij is persoonsgerichte zorg de basis: we zien de patiënt als partner. Alleen samen komen we tot antwoorden die aansluiten op de uitdagingen van onze tijd. 
 

Contact met PVI

Wilke Schut

+316 15 89 70 30
contact

Waar kunnen we u mee helpen?


Persoons­gerichte zorg

Adviesbureau PVI kent deze uitdagingen als geen ander. We staan niet aan de zijlijn, we zijn dagelijks actief in de zorg. lees meer

Persoons­gerichte zorg

Uiteindelijk staat alles wat wij doen ten dienste van de patiënt. We zijn altijd op zoek naar wat voor het individu de meeste waarde toevoegt. Dat kan alleen in samenwerking met de patiënt en zijn naasten. Op de eerste plaats natuurlijk in het individuele zorgproces van de patiënt waarbij hij een gelijkwaardige partner in het behandelteam is. Gelijkwaardigheid ontstaat o.a. door het volledig geïnformeerd zijn om samen te kunnen beslissen voor de best passende zorg en behandeling. Daarnaast zijn we ook op zoek naar wat de meeste waarde voor de patiënt toevoegt in het zorgpad en betrekken wij hen  bij het (her)inrichten van zorgprocessen. 
 
Adviesgroep PVI helpt onder andere bij:

 • Vóór het doorvoeren van aanpassingen of verbeteringen:
  • Het organiseren van bijeenkomsten met zorgverleners en patiënten. Bijvoorbeeld spiegel- en focusbijeenkomsten of worldcafé’s met ervaren gesprekleiders;
  • Het opzetten van bijvoorbeeld patiëntenpanels waar zij meedenken over specifieke thema’s.
 • Tijdens en na aanpassingen of verbeteringen:
  • De invoering van deelname van patiënten aan verbeter- en uitvoeringsteams;
  • Evaluatiebijeenkomsten met patiënten en zorgverleners.
 • In het proces:
  • Het samen beslissen, bijvoorbeeld door ontwikkeling en implementatie van keuzehulpen en coaching in de spreekkamer;
  • Het opzetten en implementeren van deelname van patiënten aan MDO en complicatiebespreking;
  • Teamtrajecten voor ontwikkeling en samenwerking ten behoeve van persoonsgerichte zorg.

Samenwerking in netwerken

Voor de patiënt willen wij ervoor zorgen dat er geen sprake meer is van terug- of doorverwijzing, maar van doorbehandeling in een netwerk. Bijvoorbeeld door hetzelfde team, op een andere locatie, of in een wijknetwerk. lees meer

Samenwerking in netwerken

Voor de patiënt willen wij ervoor zorgen dat er geen sprake meer is van terug- of doorverwijzing, maar van doorbehandeling in een netwerk. Bijvoorbeeld door hetzelfde team, op een andere locatie, of in een wijknetwerk.

Voorbeelden van netwerksamenwerking waarbij een collega van onze adviesgroep betrokken is, zijn: Netwerk 100, ParkinsonNet en samenwerking binnen de Transgenderzorg. Op gebied van transmurale samenwerking zijn we betrokken bij ziekenhuisverplaatste zorg en ontwikkelingen binnen de transferzorg.

Netwerksamenwerking kenmerkt zich doordat de netwerkpartners:

 • Gedeelde waarden, visie en ambities hebben over de zorg;
 • Onderling geven en nemen, bijvoorbeeld van kennis, ervaring en faciliteiten;
 • Oprechte interesse hebben in elkaars belangen en de eigen belangen worden gewogen in het grotere geheel van de gezamenlijke ambitie;
 • De eigen identiteit en bestuurlijke zelfstandigheid behouden.

Veilige en doelmatige zorgprocessen

Veilige zorg tegen lage kosten. Dat bereiken we door zorgprocessen te optimaliseren. Daarbij blijft de stip op de horizon altijd hetzelfde: het creëren van waarde voor de patiënt. lees meer

Veilige en doelmatige zorgprocessen

Waarde voor de patiënt

Veilige zorg tegen lage kosten. Dat bereiken we door zorgprocessen te optimaliseren. Daarbij blijft de stip op de horizon altijd hetzelfde: het creëren van waarde voor de patiënt.

Onze aanpak

Onze aanpak is simpel: we koesteren succesvolle processen. En pakken verbeterpunten aan. Om dit goed in kaart te brengen, gebruiken we meestal de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA). Een bewezen en succesvolle methode om continu te verbeteren. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
 

 1. We formuleren een gezamenlijk doel: van zorgverleners én patiënten. Hoe voegen we waarde toe en voorkomen we verspilling? We bepalen ook welke interventies de meeste impact hebben.
 2. Aan de slag: we begeleiden de verandering. Vaak zetten we kleine stapjes, zodat we goed zien wat het resultaat is.
 3. We analyseren of de verandering het gewenste effect heeft.
 4. We bekijken of we kunnen opschalen of uitbreiden. Dat doen we op basis van behaalde successen. 

Meer informatie? Bekijk onze projecten JCI , medicatie en onze expertise op het gebied van Zenya kwaliteitssuite.


Bezoekadres

Ingang: Tandheelkunde

bekijk route

Bezoekadres

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 25
6525EX Nijmegen

Postadres

Afdeling Adviesgroep Procesverbetering & Implementatie - Huispost 345
Gebouw tandheelkunde
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 25
Ga naar binnen bij: Tandheelkunde

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet