Behandeling

De combinatie van ADHD met eventuele andere psychiatrische en/of somatische aandoeningen vraagt een specifieke aanpak. De afdeling psychiatrie van het Radboudumc is gespecialiseerd in behandeling van gecombineerde stoornissen. 
 
Psycho-educatie (voorlichting over de problematiek) is de eerste en noodzakelijke stap in de aanpak nadat de diagnose is gesteld. Psycho-educatie is belangrijk voor alle betrokkenen, u zelf, partner, familielid of andere belangrijke derden. Het biedt een beter begrip van de symptomen en hun oorzaken, geef inzicht in wat wèl en niet gepast is als reactie erop. Behandelopties worden besproken en u verkrijgt meer kennis van het natuurlijke beloop en de veranderlijkheid van het beeld.
 
Medicatie is de meest efficiënte manier om de meest storende symptomen van ADHD te verminderen. Medicatie vormt een onderdeel van een ruimer zorgtraject. Naast psycho-educatie en gedragsinterventies bestaan er nog andere niet-medicamenteuze behandelvormen voor ADHD zoals vaardigheidstrainingen (planning en organisatie, sociale vaardigheden, werkgeheugentraining, emotieregulatietraning, enzovoort), neurofeedback en psychomotorische behandeling.

Samen met u en uw naasten wordt bekeken welke behandeling of combinatie van behandelingen het beste aansluit bij uw situatie.

Wat is ADHD? Attention deficit hyperactivity disorder

Bij sommige mensen overheerst een gebrek aan concentratie en rust. U of uw kind kan moeite hebben met het dagelijkse leven te organiseren en te plannen. lees meer

Wat is ADHD? Attention deficit hyperactivity disorder

ADHD is een afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). Bij sommige mensen overheerst sinds de kinderleeftijd een gebrek aan concentratie en rust. Schoolprestaties, werk en/of sociale contacten kunnen hier onder lijden.

De diagnose ADHD wordt vaak al op jonge leeftijd gesteld. ADHD leidt tot levenslange problemen met aandacht of concentratie, moeite met organiseren, hyperactief of overbeweeglijk zijn en impulsiviteit.
 
Bij volwassenen staan vooral aandachts- en concentratieproblemen op de voorgrond. U kunt zich moeilijk concentreren, u maakt slordigheidsfouten, heeft moeite met plannen en stelt vaak taken te lang uit of doet teveel tegelijk, waardoor veel activiteiten niet afkomen. De moeite om geconcentreerd te blijven, leidt vaak tot problemen.


Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Diagnostiek

De afdeling psychiatrie is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) met ADHD/ADD met eventuele bijkomende problematiek. lees meer

Diagnostiek

De afdeling psychiatrie is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) met ADHD/ADD met eventuele bijkomende problematiek.

>> Naar de tijdlijn diagnostiek

Voordat de diagnose ADHD wordt gesteld, zoekt een volwassene met ADHD vaak al hulp voor uiteenlopende andere klachten. Problemen waar volwassenen tegenaan lopen voordat ze de diagnose ADHD krijgen zijn bijvoorbeeld woedeaanvallen, chaotisch zijn, mislukken op school of op het werk, wisselende stemmingen, verslaving, relatieproblemen, faalangst of depressie. Bij doorvragen blijken er levenslange klachten van onrust, impulsiviteit en aandachts-, of concentratieproblemen te bestaan, die leiden tot slecht functioneren in werk en relaties. Mensen met ADHD met een goede intelligentie en alleen aandachtstoornissen komen soms pas als volwassene in de problemen als niveau en tempo van werk of opleiding hoger worden.

Behandeling

De combinatie van ADHD met eventuele andere psychiatrische en/of somatische aandoeningen vraagt een specifieke aanpak. De afdeling psychiatrie van het Radboudumc is gespecialiseerd in behandeling van gecombineerde stoornissen.  lees meer

Psycho-educatie ADHD/ADD

De cursus is bedoeld voor patiënten met de diagnose ADHD/ADD die behoefte hebben aan informatie of coaching. Er zijn een aantal doelen waar we aan werken tijdens deze cursus.

lees meer

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet