Patientenzorg Behandelingen Psycho-educatie

Over psycho-educatie

Uiteraard krijgt u van uw hulpverlener duidelijke uitleg over wat er met u aan de hand is (psycho-educatie) en bespreken we met u aan de hand van deze informatie welke keuzes gemaakt kunnen worden in het behandelproces.

lees meer

Over psycho-educatie

Uitgebreide psycho-educatie wordt in module vorm gegeven waarin je leert aan de hand van nieuwe inzichten met uw klachten om te gaan. U krijgt van uw hulpverlener duidelijke uitleg over wat er met u aan de hand is. We moedigen u zoveel mogelijk aan om dat wat u tijdens de training leert in uw dagelijks leven toe te passen. De meeste modules zijn groepsmodules, zo kunt u van elkaar leren.

Verschillende behandelmodules

De afdeling Psychiatrie kent een aantal gespecialiseerde behandelmodules psycho-educatie die we onder meer toepassen bij volwassenen met ASS of ADHD. Het is bedoeld voor de patiĆ«nt en diens partner, familielid, vriend of kennis. Dat is uw psycho-educatie partner. Psycho-educatie bestaat uit voorlichting over het ziektebeeld aan de hand van thema’s. Veel problemen met ASS of ADHD zijn het gevolg van misverstanden in de communicatie. Met goede voorlichting kunnen u en uw psycho-educatie partner kennis en inzicht in uw ziektebeeld vergroten en dit toepassen op uw eigen leefsituatie. Zo wordt u zich bewuster van de invloed van uw ziektebeeld op uw leven en de manieren om daar beter mee om te gaan. Belangrijk hierbij is dat u geleidelijk uw ziektebeeld leert accepteren en dat u problemen van een meer positieve kant leert bekijken. Hierdoor kunnen uw zelfbeeld en de samenwerking met uw psycho-educatie partner verbeteren.

De psycho-educatiemodule bestaat uit groepsbijeenkomsten op een vast tijdstip en staat onder leiding van een vaste deskundige(n). 

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contact

ASS psycho-educatiemodule

De ASS psycho-educatiemodule bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten. De bijeenkomsten duren 2 uur. Iedere week behandelt een psychiater of psycholoog een autisme thema.

lees meer

Aandoeningen die we kunnen behandelen

  • Bij sommige kinderen en volwassenen overheerst een gebrek aan concentratie en rust. U of uw kind kan moeite hebben met het dagelijkse leven te organiseren en te plannen.

    lees meer


ADHD/ADD psycho-educatiemodule

De cursus is bedoeld voor patiënten met de diagnose ADHD/ADD die behoefte hebben aan informatie of coaching. Er zijn een aantal doelen waar we aan werken tijdens deze cursus.

lees meer

Onderzoeken

  • Het diagnostisch onderzoek start vrijwel altijd met één of meerdere intakegesprek(ken).

    lees meer


Polikliniek Psychiatrie

Ingang: Ingang Oost
Route: 961

bekijk route

Polikliniek Psychiatrie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 961