Soorten atresie

Een goed aangelegde gehoorgang, komt uit op het trommelvlies, met daarachter 3 gehoorbeentjes. Zij brengen het geluid over op het slakkenhuis en vandaar gaat het geluid naar de hersenen.

De Altman Cremers Classificatie is een indeling om de Atresie (vervorming) van de gehoorgang aan te duiden met een gradering van 1 tot 3. Deze in Nijmegen ontwikkelde classificatie wordt wereldwijd gebruikt en gebruiken wij ook nog steeds. Uiteraard bestaan er meerdere indelingen in de wereld.

Gradaties

  • Type 1: Er is sprake van een intact trommelvlies. Het buitenste (laterale) deel van de gehoorgang is volledig afgesloten door bot, waar normaal lucht zit.
  • Type 2a: Er is bot over een deel van de lengte van de gehoorgang (binnenste deel) waar normaal gesproken lucht zit of de gehoorgang is gedeeltelijk misvormd en eindigt in wat men een ‘muizenstaart’ noemt met soms een klein stukje trommelvlies.
  • Type 2b: Er is bot waar normaal de gehoorgang is en er is geen enkel stuk trommelvlies aanwezig.
  • Type 3: Bij dit type is de oorschelp ernstig vervormd of helemaal afwezig. De gehoorgang is afwezig en het middenoor is óf erg klein óf ook afwezig. De gehoorbeentjes zijn te klein of onvolledig of helemaal afwezig.

Mogelijke operaties

Het klinkt erg logisch dat wanneer de gehoorgang geopend wordt tijdens een operatie bij kinderen met Microtie en Atresie, ze dan ook beter zullen gaan horen. Dit is soms ook het geval. Deze kinderen zullen iets beter scoren op een gehoortest dan wanneer de gehoorgang nog dicht zit. Het kleine beetje gehoor dat de operatie oplevert zullen sommige kinderen nauwelijks ervaren. Slechts 10% van de kinderen waarbij de gehoorgang is geopend tijdens een operatie, geeft aan beter te kunnen horen na de operatie. Dit laatste, samen met de kans op aanzienlijke complicaties bij het openen van de gehoorgang, speelt mee in de overweging om dit soort ingrepen in Nijmegen niet aan te bieden bij een Atresie type 2b of 3. De risico’s wegen niet op tegen de te verwachten voordelen.

In veruit de meerderheid van de gevallen is de cochleaire functie vrijwel intact en is er sprake van een conductief gehoorverlies. Dit houdt in dat een deel van de gehoorgang is afgesloten. Het chirurgisch openen van de gehoorgang geeft een nuttige verbetering van het gehoor bij een atresie type 1 en kan op termijn overwogen worden bij type 2a. Bij Atresie type 2b of 3 wordt meestal een zogeheten botimplantaat (percutaan of transcutaan) met daarop een beengeleidingshoortoestel bevestigd.

Het horen via beengeleiding is ook een zeer goed alternatief. Na een oorschelpreconstructie of prothese blijft de gehoorgang dicht, dit valt bijna niet op. Kijk maar eens goed bij een ‘normaal’ oor hoe weinig zichtbaar de gehoorgang eigenlijk is.

Wat is atresie?

Bij iemand met atresie ontbreekt de gehoorgang. Atresie komt vaak voor in combinatie met microtie (klein oor) omdat de gehoorgang en de oorschelp samen ontwikkeld worden tijdens de zwangerschap. Als er iets mis gaat in deze ontwikkeling zijn de gehoorgang en de oorschelp dus vaak samen aangedaan.

Contact

Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde

(024) 361 35 06

Soorten atresie

De Altman Cremers Classificatie is een indeling om de Atresie (vervorming) van de gehoorgang aan te duiden. Per type zijn er verschillende operaties mogelijk. lees meer

Behandelingen wat kunnen we doen?

  • Een botverankerd hoorsysteem is een hoortoestel dat we achter het oor plaatsen. Dit hoorsysteem zet geluiden om in trillingen waardoor uw kind (beter) kan horen.

    lees meer


Nijmeegs oorschelp­spreekuur

Het oorschelpspreekuur is een multidisciplinair spreekuur. Tijdens dit spreekuur kijken we wat er eventueel gedaan kan worden aan de oorschelp, het ontbrekende oor of gehoorgang van uw kind. lees meer

Microtie

Microtie, ook wel klein oor genoemd, is een aangeboren afwijking. Het oor is kleiner, smaller, gevouwen of afwezig. lees meer

Meer informatie


Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet