Patiëntenzorg Behandelingen Plaatsen van een botverankerd hoorsysteem (BCD)

Wat is een botverankerd hoorsysteem?

Een botverankerd hoorsysteem is een hoortoestel dat achter uw oor wordt bevestigd. Dit hoorsysteem zet geluiden om in trillingen waardoor u (beter) kunt horen. lees meer

Wat is een botverankerd hoorsysteem?

Het botverankerd hoorsysteem bestaat uit een implantaat (bone implant, BI) en het bijbehorende hoortoestel (Bone Conduction Device, BCD). Het hoortoestel (BCD) wordt bevestigd aan een titanium implantaat (BI) achter uw oor.

Voorwaarde

Een voorwaarde voor het plaatsen van een BI is dat uw binnenoor redelijk goed functioneert. De enige uitzondering hierop is de toepassing bij patiënten met een eenzijdige binnenoordoofheid (single sided deafness, SSD).

We plaatsen het implantaat niet als er geen goede nazorg van de huid rondom het implantaat door uzelf, een verzorger of partner kan plaatsvinden. De overgangsplaats tussen het implantaat en uw huid moet heel goed worden schoongehouden. Een slechte hygiëne is namelijk de meest voorkomende oorzaak van huidreacties. Huidreacties kunnen ervoor zorgen dat u het BI minder goed verdraagt. Ook kunnen huidreacties de hoorschroef afsluiten.

Beengeleiding

Overbrenging van geluid gaat via beengeleiding. Het uitwendige hoortoestel (BCD) vangt geluid op en zet dit om in trillingen. Deze trillingen worden via een koppelstuk (abutment) en een titanium implantaat, dat in het bot van de schedel is verankerd, naar het binnenoor geleid. Dit heet beengeleiding. Uw gehoorgang, het trommelvlies en de gehoorbeentjes worden niet gebruikt voor de geleiding van het geluid.

Contact

Audiologisch Centrum

(024) 361 35 06
e-mail ons

Doelgroep

We adviseren een botverankerd hoorsysteem als u een hoortoestel niet kan of mag dragen, of aan 1 kant doof bent. Ook bij een aangeboren incomplete of soms geheel afwezige gehoorgang kunnen we dit systeem adviseren. Een BCD passen we ook bij baby’s toe. lees meer

Doelgroep

We adviseren een botverankerd hoorsysteem als u een hoortoestel niet kan of mag dragen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u regelmatig last heeft van looporen en/of ontstekingen. Dit kan ontstaan door afsluiting van de gehoorgang met een oorstukje van een gewoon hoortoestel. Daarnaast kunt u allergisch zijn voor het materiaal van een oorstukje waardoor u geen gewone hoortoestellen kunt dragen. Ook voor patiënten met een aangeboren incomplete of soms geheel afwezige gehoorgang kan dit systeem een goede oplossing zijn.

Ook wanneer u aan één kant doof bent, kan een BCD geschikt zijn. Deze geeft het geluid van de dove zijde door aan de goedhorende zijde. Op die manier neemt u geluid waar van de dove kant, zonder dat u uw hoofd hoeft te draaien.

Baby’s

Een BCD kunnen we ook al bij baby’s toepassen. Dit doen we zonder een BI te plaatsen. De BCD bevestigen we dan door middel van een elastische band (softband) om het hoofd. Hierdoor kan de BCD al op hele jonge leeftijd gedragen worden. Het gehoor wordt zo optimaal hersteld. De taal- en spraakontwikkeling van uw kind loopt hierdoor zo min mogelijk achterstaand op.

Voor de operatie

Bij een operatie onder algehele narcose moet u nuchter zijn. U mag dan vanaf middernacht niets meer eten of drinken. Het is belangrijk dat u het volgende meeneemt op de dag van de operatie:
 • uw medicatie in de originele verpakking
 • een medicijnenoverzicht
 • uw identificatiebewijs
lees meer

Voor de operatie

Bij een operatie onder locale verdoving krijgt u van het secretariaat Opnameplanning te horen waar en hoe laat u wordt geopereerd. Soms kiezen we ervoor om de operatie uit te voeren onder algehele narcose. Hierbij is het belangrijk om nuchter te komen. Dit betekent dat u vanaf 00.00 uur ’s nachts niets meer mag eten en drinken. De precieze tijd, locatie en andere informatie over uw opname leest u in de brief die u ontvangt van het opnamesecretariaat.

Meenemen naar uw opname

 • Neem de medicatie die u op dit moment gebruikt mee in de originele verpakking. Zorg dat u een medicijnoverzicht meeneemt. U kunt dit bij uw apotheek krijgen.
 • Neem verder uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en uw verzekeringsbewijs mee.
 • Zorg dat u geen sieraden, make-up of nagellak draagt.

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

De operatie

Bij kinderen jonger dan 10 jaar zijn meestal 2 operaties nodig. Bij volwassenen kan het in 1 operatie. Deze operatie duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens de operatie plaatsen we het titanium implantaat in het bot van uw schedel. lees meer

De operatie

Het botverankerd hoorsysteem is opgebouwd uit 3 onderdelen:
 1. Het eerste onderdeel is het titanium implantaat. Dit plaatsen we in het bot van uw schedel.
 2. Het tweede onderdeel, ook wel abutment genoemd, bestaat ook uit titanium. Dit onderdeel bevestigen we op het implantaat. Het abutment steekt door uw huid heen.
 3. Het derde onderdeel is het hoortoestel dat op het abutment wordt geklikt. Dit is de BCD.
De eerste 2 onderdelen vormen samen het Bone Implant (BI).

Operatie bij kinderen jonger dan 10 jaar

Bij kinderen zijn meestal 2 operatie nodig. Allereerst plaatsen we het titanium implantaat. Dit implantaat ligt dan onder de huid in het bot. 3 tot 6 maanden plaatsen we tijdens een operatie het abutment, waarna het implantaat door de huid heen komt. Na de tweede operatie kan uw kind het botverankerde hoorsysteem vaak al na 1 week dragen.

Operatie bij kinderen vanaf 10 jaar

Bij kinderen vanaf 10 jaar plaatsen we meestal het titanium implantaat en het abutment in 1 operatie. De BCD kan na 3 tot 6 weken worden aangemeten en gedragen, afhankelijk van de kwaliteit van het bot. Bij kinderen worden de operaties altijd onder algehele verdoving uitgevoerd.

Operatie bij volwassenen

De operatie bij volwassenen kan zowel onder lokale verdoving als onder algehele verdoving worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van uw leeftijd, uw keuze of de medische indicatie van uw KNO-arts. De keuze bespreken we met u tijdens het polikliniekbezoek. De BCD kan 3 weken na de operatie worden aangemeten en gedragen.

Voordat we beginnen met de operatie, scheren we eerst wat haar achter uw oor weg en bepalen we de plaats waar het implantaat moet komen. Vervolgens dekken we het gebied achter uw oor steriel af. Daarna maken we een kleine snede in uw huid. Vervolgens plaatsen we het titanium implantaat in het bot van uw schedel. Hiervoor boren we een klein gaatje. Dit gaatje is maximaal 4 mm diep. We sluiten de huid met oplosbare hechtingen. De huid valt dan mooi rond het abutment. Tot slot draaien we een smal gaasje met antibioticazalf om het abutment. Dit geheel dekken we tijdelijk af door een kunststof beschermkapje. Dit kapje moet 1 week moet blijven zitten. Daarnaast krijgt u een hoofdverband voor 24 uur. De hele operatie duurt ongeveer 30 minuten.
 

Na de operatie

Het hoofdverband mag u zelf verwijderen. Dit mag u na 3 uur tot 24 uur doen. Na de operatie komt u geregeld op controle. Het is belangrijk dat u zich aan de leefregels houdt.

lees meer

Na de operatie

Het hoofdverband mag u zelf verwijderen. Dit mag al na 3 uur, maar meestal adviseren we het hoofdverband pas na 24 uur te verwijderen. Het plastic afschermkapje onder het verbandgaas moet blijven zitten tot de controleafspraak. De controleafspraak vindt 1 week na de operatie plaats op de polikliniek. De arts of verpleegkundige verwijdert dan het plastic afschermkapje. De verpleegkundige van de afdeling waar u opgenomen bent, maakt voor u de eerste controleafspraak op de polikliniek KNO.

Uw huid kan tijdelijk wat gevoelloos zijn. Dit komt doordat kleine huidzenuwen uitgeschakeld kunnen zijn. Het gewone gevoel komt meestal binnen enkele weken tot maanden terug. Daarnaast kan uw huid rondom het implantaat gevoelig zijn. Dit verdwijnt meestal binnen enkele dagen tot weken.

Standaard controles

U heeft 1 week na de operatie een controle op het verpleegkundig spreekuur op de polikliniek KNO.

Het afdekkapje zal bij deze controle worden verwijderd en u krijgt een recept mee voor antibioticazalf. Deze zalf brengt u 2 keer per dag, 7 dagen lang rondom het implantaat aan. Hier zullen de instructies voor het schoonhouden van het implantaat nogmaals met u worden doorgenomen (zie ook kopje ‘nazorg’).

Ook zal na 1 jaar een controle afspraak plaatsvinden op ons verpleegkundig ‘Bone Implant’ spreekuur. Tijdens deze controle kijken we of uw botverankerde hoorsysteem het goed blijft doen, of de huid rondom het titanium implantaat in goede staat blijft en of het abutment goed vast blijft zitten. U krijgt hiervoor een afspraak thuisgestuurd. Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoeken wij u om zelf een afspraak hiervoor te maken via de polikliniek KNO. Een gespecialiseerde BI-verpleegkundige voert de controle uit, geeft waarnodig adviezen en kan op indicatie een van de KNO-artsen raadplegen. Overige controles vinden plaats op indicatie.

Controles op indicatie

Als u last heeft van een van de volgende klachten kunt u via de polikliniek KNO een poliklinische afspraak aanvragen op ons verpleegkundig ‘Bone Implant’ spreekuur:

 • (Terugkerende) roodheid, pijn of zwelling rondom het implantaat
 • Huid overgroei
 • Pijn bij het dragen van de BCD
 • Loszittend implantaat
 • Toestel koppelt niet goed met het implantaat

BCD aanmeten

De KNO-arts zorgt ervoor dat u enkele weken na de operatie een oproep krijgt voor het Audiologisch Centrum om de BCD aan te laten meten. Bij de eerste afspraak op het Audiologisch Centrum bepaalt één van onze medewerkers samen met u welk type BCD voor u het meest geschikt is. Er zijn toestellen van verschillende sterktes. Het duurt meestal een aantal weken voordat wij uw hoortoestel binnen krijgen. 4 tot 6 weken later heeft u een tweede afspraak op het Audiologisch Centrum. U krijgt dan het definitieve toestel. In de tussenliggende periode krijgt u een leentoestel mee zodat u al aan het gebruik kunt wennen.

Leefregels volwassenen

 • De huid rond het implantaat mag tijden de eerste week dat het afdekkapje erop zit niet nat worden. Daarom mag u de eerste week na de operatie uw haren niet wassen.
 • Het is belangrijk om de eerste 3 weken grote druk- of trekkrachten op het hoofd te vermijden. Na 3 weken is de schroef voldoende vastgegroeid om alle dagelijkse bezigheden weer uit te kunnen voeren.
 • Door een direct trauma (bijvoorbeeld een klap) op het titanium implantaat kan deze losraken en uitgestoten worden. Wees daarom voorzichtig tijdens het sporten, met name bij bal- en contactsporten. Doe ook rustig aan bij het verrichten van lichamelijke arbeid.
 • Zie ook kopje ‘nazorg’ voor specifieke hygiëne maatregelen.

Leefregels kinderen

 • Na de eerste operatie mag de huid 48 uur lang niet nat worden. Uw kind mag daarom zijn of haar haren niet wassen. Er zijn verder geen beperkingen.
 • Door een direct trauma (bijvoorbeeld een klap) op het titanium implantaat kan deze losraken en uitgestoten worden. Wees daarom voorzichtig tijdens het sporten, met name bij bal- en contactsporten. Doe ook rustig aan bij het verrichten van lichamelijke arbeid.
 • Na de tweede operatie moet het operatiegebied ook een week droog blijven. Uw kind mag in de eerste week geen contactsporten uitoefenen.
 • Bij de eerste controle één week na de tweede operatie krijgt u een recept mee voor antibioticazalf. Deze zalf brengt u 2 keer per dag, 7 dagen lang rondom het implantaat aan.
 • Zie ook kopje ‘nazorg’ voor specifieke hygiëne maatregelen.

Complicaties

Zoals bij iedere operatie kunnen er soms complicaties optreden. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Ook op de langere termijn kunnen infecties rond het implantaat ontstaan. Heel soms kan hierdoor het implantaat uitvallen. In elk geval zal er een nieuw implantaat in een vervolgoperatie geplaatst moeten worden. Heel soms treedt pijn rond het implantaat op. Dit kan meestal goed worden behandeld.

Bij het optreden van een complicatie kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. Een KNO-arts of gespecialiseerde BI-verpleegkundige kan dan beoordelen of het nodig is dat u naar het ziekenhuis komt.

MRI-scan

Wanneer u een MRI-scan moet ondergaan is dit in het algemeen goed mogelijk, mits de sterkte van het MRI apparaat niet hoger is dan 3Tesla. De BCD mag niet gedragen worden tijdens de MRI-scan en dient altijd voorafgaand aan het betreden van de MRI ruimte te zijn afgedaan. Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de polikliniek KNO.


Nazorg

Maak de huid rondom het abutment regelmatig schoon. Ook binnenin het abutment kunnen zich huidresten ophopen. Daarom is het goed om wekelijks ook de binnenkant van het abutment schoon te maken. Bij eventuele problemen aan het toestel kunt u het beste eerst de batterijen vervangen.

lees meer

Nazorg

De eerste controle na de operatie vindt plaats op het verpleegkundig spreekuur, één week na de ingreep. U hoeft tot die tijd alleen te zorgen dat het operatiegebied niet nat wordt en dat het kunststof beschermkapje blijft zitten. Als tijdens het spreekuur het kunststof beschermkapje met het gaas verwijderd is, is het abutment zichtbaar. Zorg dat u het abutment de eerste paar weken dagelijks schoonmaakt. Dit doet u door regelmatig te spoelen met behulp van een zachte douchestraal en wat shampoo. We raden u aan hier antibacteriële zeep voor te gebruiken. Een andere type zeep of shampoo is ook geschikt. Dep het gebied rond het abutment voorzichtig droog met een schone handdoek of tissue. De eerste twee weken na het verwijderen van het beschermkapje brengt u daarnaast ’s ochtends en ’s avonds de antibiotische zalf aan. Deze zalf is op recept verkrijgbaar bij uw apotheek. Pas op dat uw haar niet om het abutment heen gewikkeld raakt. Als u een föhn gebruikt, richt dan de hete lucht niet te lang op het abutment.

Na de eerste paar weken, adviseren wij u de huidresten die zich rond de basis van het abutment ophopen één à twee keer per week schoon te maken. Gebruik hiervoor babylotion doekjes. Deze zijn zonder alcohol en dus vriendelijk voor de huid. Ook als u gewend bent om wel dagelijks te douchen is het raadzaam om daarnaast twee keer per week eventuele ophoping van viezigheid rondom het abutment te verwijderen. Let op dat u met de vochtige doekjes geen draaibeweging maakt. Hierdoor zou u het implantaat los kunnen draaien.

Bij het eerste controlebezoek na de operatie krijgt u van de verpleegkundige nog een uitgebreide instructie over deze verzorging.

De binnenkant schoonmaken

Ook binnenin het abutment kunnen zich huidresten ophopen. Daarom is het goed om regelmatig de binnenkant van het abutment schoon te maken. Ook nu kunt u het abutment weer het beste onder de douche schoonmaken. De zeep en het warme water kunnen hierdoor losweken zodat u het gemakkelijk kunt verwijderen.

Uw  huid rondom het abutment kunt u ook goed verzorgen met huidolie. Dit breng u met een wattenstaafje of met de eerder genoemde babylotion doekjes. Laat een verzorger/partner regelmatig controleren of uw huid rondom het abutment er goed uitziet en schoon is. U kunt dat zelf niet goed zien. Laat deze persoon ook uw haar rond het abutment kort houden. Als u merkt dat het abutment los zit, u aanhoudende irritatie of tekenen van ontsteking rond het abutment voelt, neemt u dan altijd contact op met de polikliniek KNO.

Afdekkapje opbouw

U krijgt bij uw BI een kunststof afdekkapje voor het abutment geleverd. Dit kunt u gebruiken wanneer u de BCD niet draagt. Dit helpt de binnenkant van het abutment schoon te houden. Als u uw haar verft, raden we aan om dit afdekkapje te gebruiken om verfresten aan de binnenzijde te voorkomen. U kunt het kapje zachtjes bovenop het abutment plaatsen.

Vastklikken en loskoppelen van de BCD

De BCD is voorzien van een speciaal soort koppeling voor het abutment. Deze koppeling is ontwikkeld om het toestel gemakkelijk op het abutment te klikken en het veilig op zijn plaats te houden. U krijgt tijdens uw eerste bezoek op het Audiologisch Centrum hier uitleg over. U kunt het vastklikken en loskoppelen onder begeleiding een aantal keer oefenen.

 • Vastklikken: Houd de BCD zo vast dat de koppeling vrij blijft. Zorg ervoor dat er rond het abutment geen haren in de weg zitten. Klik de BCD schuin op het abutment. Let op: u mag de BCD nooit recht op het abutment klikken.
 • Loskoppelen: Gebruik de juiste kanteltechniek om de BCD licht in een willekeurige richting te kantelen. Zo komt deze los van het abutment. Let op: trek de BCD nooit recht van het abutment.

Veiligheidskoord

We raden u aan om het veiligheidskoord te gebruiken als u de BCD voor het eerst gebruikt. Door het veiligheidskoord kan het toestel niet kwijtraken als u het per ongeluk van het abutment stoot. Het veiligheidskoord bevestigd u door een stukje draad door de lus op de BCD te halen. Maak dit vervolgens stevig vast aan uw kraag of overhemd. Het veiligheidskoordje wordt aan de BCD bevestigd, het koordje zit in de doos. Het toestel moet u altijd afdoen bij contactsporten en bij contact met water (douchen, zwemmen). Het gebied van het abutment kunt u eventueel met een transpiratieband beschermen. Het is daarnaast verstandig uw BCD te laten verzekeren.

Verzekering

Na een medische indicatie van uw KNO-arts wordt de operatie en de eenmalige aanschaf van het botverankerd hoorsysteem door uw zorgverzekeraar volledig vergoed. In deze aanschafprijs zit een garantie voor algemene reparatie door het bedrijf dat de toestellen levert. Houd u wel rekening met het bedrag van uw eigen risico bij u zorgverzekeraar.

Voor beschadiging, verlies of diefstal moet u de BCD zelf te verzekeren. Lees hierover meer bij 'De BCD verzekeren tegen verlies en diefstal

Batterijen

Wij adviseren u de handleiding te lezen om te weten welke batterijen u moet gebruiken. De batterijen kunt u eenvoudig verwisselen. U merkt meestal aan de kwaliteit van het geluid wanneer u nieuwe batterijen nodig heeft. Ook geven de toestellen een signaal. U kunt de werking controleren door het volume hard te zetten en in de microfoon te blazen. Nu moet u de trilling van de BCD kunnen voelen in uw hand. Zorg altijd dat de batterijklep goed vast klikt wanneer u hem sluit. De batterijen gaan minder lang mee als u de plastic sticker van de batterij verwijderd en de batterij wordt blootgesteld aan lucht, zelfs wanneer de batterij niet gebruikt wordt.

Wanneer u de BCD niet gebruikt, zet hem dan uit, hierdoor gaat de batterij langer mee. Hoe lang de batteriij meegaat is afhankelijk van het ingestelde volume, de geluidsomgeving en de instellingen. Bij normaal dagelijks gebruik gaat een batterij vijf tot zeven dagen of langer mee. De levensduur van de batterij wordt veel korter wanneer u het botverankerde hoorsysteem gebruikt in combinatie met een FM-ontvanger. Deze ontvanger  onttrekt elektriciteit aan de BCD. Het gebruik van krachtige batterijen is met name van belang als het stroomverbruik vaak hoog is. Een niet goed werkende batterij kan verschillende problemen tot gevolg hebben, zoals: geen geluid, onderbrekingen en kraken of ruisen. Bij eventuele problemen kunt u het beste beginnen met het vervangen van de batterijen.


Defect hoortoestel

Als uw hoortoestel niet goed meer werkt en u de batterijen of andere kleine problemen heeft gecontroleerd en het probleem niet is verholpen, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van uw hoortoestel. lees meer

Defect hoortoestel

Als uw hoortoestel niet goed meer werkt en u de batterijen of andere kleine problemen die in de gebruikershandleiding beschreven staan heeft gecontroleerd en het probleem niet is verholpen, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Cochlear of Oticon, afhankelijk van het type BCD.

Cochlear BAHA

Telefoon:  (070) 770 36 68
e-mail:  customerservice.bnl@cochlear.com

Het defecte toestel wordt bij u opgehaald voor reparatie. Na reparatie van uw BAHA wordt de retourzending automatisch voor u geregeld. U moet rekening houden met een reparatietijd van 2 werkdagen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Cochlear Benelux via bovenstaande gegevens.

Oticon Medical Ponto

Telefoon:  (020) 345 08 07
e-mail:  info@oticonmedical.nl

Oticon Medical zorgt ervoor dat uw Ponto, afhankelijk van het tijdstip waarop u contact opneemt, vaak dezelfde dag nog bij u wordt opgehaald. Dit geldt alleen voor werkdagen. De reparatie vindt binnen 1 of 2 dagen plaats. U heeft uw Ponto dan binnen 2 of 3 werkdagen weer in huis. Als dit niet mogelijk is, dan wordt u een leentoestel ter beschikking gesteld. Reparaties zijn kosteloos voor u, mits er geen sprake is van onzorgvuldig gebruik.

Vragen

Antwoorden op de meeste vragen kunt u vinden op de website van de fabrikant. Hier kunt u met name terecht voor technische vragen rondom de BCD.
www.cochlear.nl of www.oticonmedical.nl


 


Verzekerde waarde van uw BCD

Zorg dat uw BCD niet onderverzekerd is. Wij geven u een overzicht van de geadviseerde verzekerde waarde van uw BCD.

lees meer

Verzekerde waarde van uw BCD

Elk jaar kunnen de prijzen van de BCD worden gewijzig door de fabrikant. Om te voorkomen dat u onbewust bent onderverzekerd (waardoor u bij verlies, diefstal of reparatie toch nog een groot deel moet bijbetalen) is het van belang dat u uw BCD voor de actuele waarde verzekerd hebt. Wij raden u aan om regelmatig (jaarlijks) de actuele prijzen te checken bij de fabrikant.
Hieronder geven wij u een overzicht van de geadviseerde verzekerde waarde van uw BCD.

 

Naam en type BCD                               Advies te verzekeren waarde (incl BTW)
 

Cochlear per 1-1-2024
 
Baha 6 Max 5.382
Baha 5 5.178
Baha 5 Power 5.382
Baha 5 SuperPower        5.511
Osia 2 6.649

Oticon per 1-1-2024
 
Ponto 5 mini 5.487
Ponto 5 SuperPower 5.690
Ponto 4 5.181
Ponto 3 4.637
Ponto 3 Power 4.727
Ponto 3 SuperPower 4.987
Ponto Streamer 344

MED-EL per 1-1-2024
 
Samba 4.173
Samba 2 4.815
   

 


De BCD verzekeren tegen verlies en diefstal

De BCD is kostbaar. Wij raden  u daarom aan de BCD te verzekeren tegen verlies en diefstal.

lees meer

De BCD verzekeren tegen verlies en diefstal

De BCD is kostbaar. Als u of uw kind de BCD kwijtraakt zijn de kosten voor een nieuwe BCD voor uw eigen rekening. Daarom raden wij u aan de BCD te verzekeren tegen verlies en diefstal. Vanaf het moment dat u de BCD heeft meegekregen, is de BCD uw eigendom. Wij raden u daarom aan de BCD zo snel mogelijk te verzekeren. Als de BCD op een later moment gerepareerd wordt, krijgt u vaak een vervangende BCD. Geef het serienummer van deze BCD door aan uw verzekering, zodat deze ook verzekerd is tegen verlies of diefstal.

De waarde van de BCD gaat bijna ieder jaar omhoog. Bekijk daarom regelmatig de actuele waarde van de processor op onze website bij Verzekerde waarde van uw BCD.

U kunt de apparatuur bij uw eigen kostbaarhedenverzekering onderbrengen of een aparte hoorhulpmiddelenverzekering afsluiten. Als u de apparatuur onderbrengt bij uw eigen kostbaarhedenverzekering, vergeet dan niet een clausule toe te voegen zodat de BCD ook buitenshuis verzekerd is. Meer informatie vindt u op: www.hoorwijzer.nl


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682 naar Plein A2 Oost

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682 naar Plein A2 Oost

Audiologisch Centrum

In het universitair Audiologisch Centrum (AC) onderzoeken en behandelen we gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen.

lees meer

Hearing & Implants

U kunt bij Hearing & Implants terecht wanneer een normaal hoortoestel u niet meer voldoende spraakverstaan oplevert. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet