Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde


Over de afdeling KNO

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie.

lees meer

Over de afdeling KNO

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

Landelijk, maar ook internationaal, worden patiënten naar onze afdeling verwezen vanwege de topzorg die wij bieden. Onze focus ligt op derdelijnszorg. Dat is de zorg voor patiënten die al onder behandeling zijn in het Radboudumc of een ander ziekenhuis. Het gaat dan vaak om heel specialistische zorg. Die focus heeft tot gevolg dat patiënten voor de tweedelijnszorg (bijvoorbeeld huisartsverwijzingen) vooral bij andere ziekenhuizen in de omgeving terecht kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het knippen van amandelen en plaatsen van trommelvliesbuisjes.
 

Contact


Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde
(024) 361 35 06

stel een vraag

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang west
Route: 383

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang west
Volg route 383

mijnRadboud uw persoonlijke patiëntendossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Informatiefolder

In overleg met uw hoofdbehandelaar is besloten tot opname op de verpleegafdeling Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO) & Mondziekten-Kaak-Aangezichtschirurgie (MKA). In deze folder vindt u specifieke informatie over de afdeling.

bekijk het pdf-bestand

Informatiefolder

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie op de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het Radboudumc. In deze folder komt een aantal zaken aan bod die belangrijk zijn voor een goede planning van uw operatie.

bekijk het pdf-bestand

Onze onderdelen


Stichting Gezins­begeleiding

Eén van de zeven landelijke centra die zorgen voor de behandeling van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

lees meer

Hearing & Implants

U kunt bij Hearing & Implants terecht wanneer een normaal hoortoestel u niet meer voldoende spraakverstaan oplevert.

lees meer

Hearing & Genes

Bij Hearing & Genes werken KNO-artsen en genetici die gespecialiseerd zijn in erfelijke slechthorendheid. We onderzoeken patiënten die willen weten wat de oorzaak is van hun slechthorendheid.

lees meer

Centrum voor Schisis en aangeboren Schedel- en Gelaats­afwijkingen

Het schisisteam behandelt en begeleidt kinderen met een spleet van de lip en/of een spleet van de kaak en het gehemelte (schisis).

lees meer

Centrum voor Centrale Luchtweg­aandoeningen

De afdelingen Longziekten, Keel-Neus-Oorheelkunde en Cardio-Thoracale Chirurgie werken nauw samen op het gebied van centrale luchtwegaandoeningen.

lees meer

Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie expertise­centrum

Het Centrum voor Hoofd-Halsoncologie houdt zich bezig met patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied. Iedere patiënt wordt gezien en behandeld door een multidisciplinair team van specialisten uit verschillende disciplines.

naar het expertisecentrum

Centrum voor Aangezichts­chirurgie

De aangezichtschirurgie houdt zich bezig met de behandeling van ernstige verminkingen van het aangezicht, verwijderen van huidtumoren, het herstel van vorm en functie bij een aangezichtsverlamming en cosmetische ingrepen van het aangezicht.

lees meer

Audiologisch centrum

In het universitair Audiologisch Centrum (AC) onderzoeken en behandelen we gehoorproblemen en/of spraak- en taalproblemen.

lees meer

Onze mensen

inloggen