Patientenzorg Aandoeningen Baarmoeder--halskanker

Wat is baarmoederhals­kanker?

Bij baarmoederhalskanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel (een tumor) aan de baarmoederhals. In Nederland zijn er per jaar gemiddeld 679 vrouwen die baarmoederhalskanker krijgen. De meeste van deze vrouwen zijn tussen de 30 en 55 jaar oud.

lees meer

Wat is baarmoederhals­kanker?

Bij baarmoederhalskanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel (een tumor) aan de baarmoederhals. In Nederland zijn er per jaar gemiddeld 679 vrouwen die baarmoederhalskanker krijgen. De meeste van deze vrouwen zijn tussen de 30 en 55 jaar oud. Bij het ontstaan van baarmoederhalskanker speelt het humaan papillomavirus (HPV) een belangrijke rol.

Dit virus hoeft niet ernstig te zijn. Ongeveer 80% van alle vrouwen krijgt in haar leven een HPV-infectie. Meestal geeft deze infectie geen klachten en gaat deze vanzelf over. Bij een klein deel van de vrouwen zorgt het HPV voor veranderingen aan de cellen op de grens van de baarmoederhals en –mond. Hierdoor kan na enkele maanden een voorstadium van baarmoederhalskanker ontstaan. Als afwijkende cellen niet worden behandeld, veranderen ze na jaren in kankercellen. Dit proces verloopt erg langzaam en kan wel tien tot vijftien jaar duren.

Symptomen

Een infectie met het HPV geeft meestal geen klachten. Ook veranderingen aan de cellen van de baarmoederhals leiden niet tot klachten. Een HPV-test toont aan of het virus in het lichaam aanwezig is. Afwijkende cellen zijn alleen met een uitstrijkje te vinden. Baarmoederhalskanker kan lange tijd onopgemerkt blijven. Eerste tekenen kunnen bestaan uit ongewoon bloedverlies (vooral na het vrijen) of abnormale afscheiding. Pijn ontstaat meestal pas als de kanker doorgroeit in andere organen of als er uitzaaiingen zijn.

Risicofactoren

Besmetting met het HPV vergroot het risico op baarmoederhalskanker. Het HPV is erg besmettelijk. Het wordt vooral via geslachtsgemeenschap overgedragen, maar ook via huid-op-huidcontact. Condooms bieden geen volledige bescherming tegen besmetting met het HPV. Een afweersysteem dat minder goed werkt, kan het HPV niet bestrijden. Dit vergroot het risico op baarmoederhalskanker. Besmetting kan op veel verschillende manieren voorkomen:

  • Geslachtsgemeenschap met veel wisselende partners geeft een groter risico op Besmetting met het HPV. Dit wil niet zeggen dat vrouwen met een vaste partner geen risico lopen;

  • Roken beïnvloedt het afweersysteem. Dit zorgt ervoor dat het afweersysteem meer moeite heeft met het overwinnen van het HPV;

  • Afweeronderdrukkende medicijnen (immunosuppressiva) verminderen de weerstand tegen het HPV.

Er is geen verband aangetoond tussen het gebruik van de pil en het risico op baarmoederhalskanker. De kanker is ook niet besmettelijk of erfelijk. Het HPV is wel besmettelijk. Een verminderde werking van het afweersysteem kan erfelijk zijn. Vaak is het ontstaan van baarmoederhalskanker het gevolg van een combinatie van een aantal factoren.

Voorkomen

Om de kans op baarmoederhalskanker te verkleinen, kunt u zich laten vaccineren met het HPV. Het vaccin biedt bescherming tegen twee varianten (HPV 16 en HPV18). Deze vaccinatie voorkomt het ontstaan van 50% van alle voorstadia en 70% van alle baarmoederhalskankers.

Vrouwen tussen de dertig en zestig jaar kunnen iedere vijf jaar deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. De huisarts maakt dan een uitstrijkje van cellen van het slijmvlies rondom de baarmoederhals. Hiermee kan het voorstadium van baarmoederhalskanker vroeg worden ontdekt.


Onderzoeken en behandelingen

Bekijk voor meer informatie over onderzoeken en behandelingen het zorgpad. lees meer

Ondersteunende zorg

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.
 

Informatiefolder

Informatie is belangrijk om ziekte te kunnen begrijpen en er mee te leren omgaan. Om u hierbij te helpen bieden wij u deze Patiënten Informatie Map aan. lees meer

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.