Patientenzorg Resultaten Baarmoederhalskanker

Baarmoeder­halskanker

Bij baarmoederhalskanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel (een tumor) aan de baarmoederhals. In Nederland zijn er per jaar gemiddeld 679 vrouwen die baarmoederhalskanker krijgen. De meeste van deze vrouwen zijn tussen de 30 en 55 jaar oud.

lees meer

35 operaties baarmoederhals­kanker

Aantal (radicale) chirurgische ingrepen voor baarmoederhals--kanker per jaar.

bekijk meer

35 operaties baarmoederhals­kanker

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte en de plaats van de tumor. Vaak is een operatie of een combinatie van behandelmethoden zoals een operatie, bestraling of chemotherapie nodig. Er zijn verschillende soorten operaties voor baarmoederhalskanker. In 2018 werd in ons ziekenhuis in totaal 35 keer een (radicale) chirurgische ingreep verricht voor baarmoederhalskanker. In onderstaande grafiek staat het aantal (radicale) chirurgische ingrepen voor baarmoederhalskanker in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 20 keer per jaar een (radicale) chirurgische ingreep voor baarmoederhalskanker moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Kans op overleving baarmoederhals­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van baarmoederhalskanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving baarmoederhals­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van baarmoederhalskanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij baarmoederhalskanker zijn er 4 stadia:

  • Stadium 1: de tumor is beperkt tot de baarmoederhals.
  • Stadium 2: de tumor groeit door in het steun- of spierweefsel van de bekkenbodem of tot in het bovenste deel van de vagina.
  • Stadium 3: de tumor groeit door tot aan de bekkenwand of tot in het onderste deel van de vagina.
  • Stadium 4: de tumor groeit door buiten het bekken en/of in de blaas of endeldarm. En/of er zijn uitzaaiingen van de baarmoederhalskanker in andere organen zoals de lever, longen of botten.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 201 patiënten voor baarmoederhalskanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4 

Grafiek

Toelichting op de grafieken

  • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan baarmoederhalskanker te zijn overleden.
  • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.